Teretulemast!

Meil on hea meel, et tunned huvi UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (BSP) tegevuste vastu. Siit saad hea ülevaate:

Võrgustik loodi 1989.aastal Soomes eesmärgiga ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas (kasutades fookuseks Läänemere ökosüsteemi). BSP kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku.

Säärane võrgustik annab võimaluse üle mere kogemusi jagada, leida sõpruskoole, õpetajaid koolitada ja õpilastele rahvusvahelisi laagreid, konkursse, viktoriine, konverentse ja teisi õpivõimalusi pakkuda. Võrgustikuga saab liituda igal ajal, võttes ühendust BSP Eesti koordinaatoriga (gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee) ning järgides Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku juhendmaterjali.

Tänaseks on Eestist tegevustega ühinenud 55 kooli ning kõigi osalevate riikide peale kokku 200 kooli. Koolid kas integreerivad BSP tegevused erinevate ainetundide osaks (väitunnid, praktikumid, uurimustööd) või loovad huvigrupi, kes teemaga tunniväliselt tegeleb (huviring või UNESCO klubi).

Kui räägime BSP tegevustest, siis traditsiooniliselt mõtleme selle all:

  • BSP vaatlusprogrammides osalemist (st. kodanikuteadus /harrastusteadus),
  • õpetajate täiendõppe seminare ja õppereise partnerriikidesse,
  • õpilaste teadus- ja looduslaagreid (nii riiklikke kui rahvusvahelisi),
  • õppepäevasid (nt merepäevad) ja töövarjupäevasid,
  • rahvusvahelisi konkursse, viktoriine, UNESCO kampaaniaid ja erinevaid konverentse.

1) BSP kool saab valida endale sobiva vaatlusprogrammi, milles õpilastega osaleda soovib. Meie võrgustikus on praegu avatud 6 erinevat programmi, mille töölehed leiab meie kodulehelt  nii eesti kui inglise keeles.  Enamik programme on võimalik täita ka veebivormis (Legulus äpi kaudu, Google Drive vormide kaudu), sest nii jõuab info kenasti Eesti e-Elurikkuse andmebaasi harrastusteaduse vaatluste alla. Kuna BSP on rahvusvaheline võrgustik, siis soovitame vaatlusi proovida läbi viia ka inglise keeles ning siis leida sõpruskool, kellega tulemusi Skype’i teel jagada. Sõpruskooli leidmiseks pöörduge BSP koordinaatori poole.

Iga BSP kool osaleb igal aastal vähemalt ühes UNESCO ühendkoolide võrgustiku poolt pakutavas programmis. Koordinaatori abiga saab leida võimalusi (nt KIK projektide kirjutamine), et õpilased viia mere äärde, jõe äärde või vaadata koos kevademärke merest kaugemal (igaüks valib programmid vastavalt võimalustele ja huvile). Paljude programmide jaoks oleme Läänemere-äärsetele riikidele loonud ka inglise keelsed õpetajaraamatud.

Et aga programmis osalemine lihtsalt üheks tunnitööks või tunniväliseks seikluseks ei jääks, siis on igal programmil oma siseriiklik programmijuht, kes koolidele nõu annab ning kellele täidetud töölehed saadetakse (juhul kui neid ei õnnestu veebi teel sisestada). Programmijuht teeb iga õppeaasta lõpus kokkuvõtte ning riiklik koordinaator laeb kokkuvõtted üles veebilehele. Kui vaatlusi tehakse sõpruskooliga paralleelselt, siis on võimalik tulemusi võrrelda kõigi osalejate ja riikide vahel, saades täiendavat infot regiooni eripärade või kliimamuutuste mõjude kohta.  Sellised klassidevahelised uurimused võimaldavad hõlpsalt õpilastel teha võrdlusuuringuid oma loovtöö või uurimistöö jaoks. Läänemere-teemalisi uurimistöid oleme vastavalt võimalusele valmis ka kaasjuhendama. Kõiki uurimistööde tegijaid ootame osalema Tartu loodusmaja keskkonnalaset uurimistööde konkursile ja UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverentsile esinema.

2) Et toetada õpetajaid UNESCO ja Läänemere-temaatika õpetamisel koolis, siis korraldame igal aastal õpetajatele koostööseminare, kus koos teadlastega praktiliselt ise loodusvaatlused läbi tehakse, õpitakse üheskoos ja teineteiselt ning kavandatakse koos BSP üritusi õpilastele. Seminaride toimumise info jõuab õpetajateni UNESCP ühendkoolide postiloengi kaudu. Olenevalt riikide koostöövõimalustest saadame aeg-ajalt õpetajaid ka teiste osalevate riikide seminaridele. Võib juhtuda, et koostöös UNESCO ERK’i ja MTÜ Mondoga saab õpetajaid saata ka kaugemale õppima. Meil on õpetajatele koostööks või sõpruskooliks pakkuda kontakte nii Jaapanis, Indoneesias, Indias, Tais, Laoses ja Islandil. Ka Skype vestluse teel saavad õpilased üksteiselt palju õppida. 

3) Toimuvad õpilaste teadus- ja looduslaagrid nii Eestis kui välismaal. Igal aastal saadame vähemalt 5-10 Eesti õpilast osalema mõne teise BSP riigi rahvusvahelises laagris või konverentsil. Igal aastal toimub Eestis vähemalt üks 3-päevane teadus- või looduslaager vähemalt 50-le osalejale. Osalevad ka õpetajad, kes vabatahtlikkuse alusel mõne organisatoorse töö enda kanda võtavad. Välismaa laagrite puhul tuleb üldjuhul muretseda ise kindlustus ja võtta kaasa toiduraha, kuid osalustasu ning transpordi osas püüame leida abi ja toetusi.

4) Toimub rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin. Veebiviktoriin toimub alates 2013.aastast ajavahemikus oktoober-detsember. Viktoriinis osalejatele on ka auhinnad: loositakse välja ökoloogilisi alternatiivtööteid ning parimatele Eesti esindajale korraldatakse töövarjupäev teadlaste juures või pakutakse tasuta osalemiskogemust rahvusvahelises/riiklikus laagris või õppepäeval. Veebiviktoriinis osalejate rekordarv on 3700 õpilast.

5) Muud üritused ja sündmused. Näiteks kirjutavad koolid artikleid BSP uudiskirja ja õpetajad jagavad oma parimaid praktikaid (nt BSP parimate praktikate kogumik 1989-2019, UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevuste kokkuvõte 2018-2019). Aktiivselt tegutseb Tallinnas Linda Metsaorg, kes BSP koolidele korraldab näiteks BSP merepäevasid (õpetajad + õpilased üheskoos praktilisi uuringuid tegemas) või lindude ökoloogia õppepäevasid. Koostöös MTÜ Mondo ja UNESCO  Eesti Rahvusliku Komisjoniga oleme andnud koolidele võimaluse luua ise oma koolis jätkusuutlik nädal, mille omalt poolt sisustame erinevate tasuta töötubadega. Igal aastal toimub ka ÜRO simulatsioon ja selleks ettevalmistavad seminarid. Pidevalt otsime rahastusvõimalusi ja kirjutame erinevaid noortevahetuse ja õpirände projekte rahvusvaheliste BSP partneritega ningsuuname Eesti koolinoori osalema rahvusvahelistel konverentsidel.

Niisiis. Loodan, et mingisugune pilt meie võrgustiku tööst sai tekkida.
Hea on sirvida meie eestikeelest kodulehte ning meie inglise keelest kodulehte. Samuti võite lugeda BSP rahvusvahelist blogi ja jälgida Facebook lehte.
Kui soovite meie rahvusvahelise võrgustikuga liituda, siis võtke meiega ühendust:

Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee, UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti Eesti tegevuste koordinaator