Kestliku arengu eesmärgid

UNESCO Läänemere Projekt kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikkuUNESCO Läänemere Projekt toetab läbi Läänemere temaatika õpetamise kestliku arengu eesmärke.

Eelkõige panustame eesmärkidesse nr 4 ja 14, seejärel eesmärkidesse 5, 6, 11, 12, 13, 15 ja 17. Lisaks sellele, püüame me oma tegevusi ja eesmärke siduda ka maailmahariduse suundadega (https://en.unesco.org/gced), toetades maailmakodanikuks olemist. Teeme koostööd UNESCO Eesti Rahvusliku Komosjoni ja MTÜ Mondoga. Üheskoos oleme sõnastanud oma strateegilised eesmärgid.

Säästva arengu tegevuskava aastaks 2030 (2030 Agenda) – 14. eesmärk. Kaitsta ja kasutada säästvalt ookeane, meresid ja mere elusressursse, et saavutada säästev areng.

HELCOM – kuidas Läänemere regioonis kestliku arengu eesmärkideni jõutakse: http://www.helcom.fi/Lists/Publications/BSEP150.pdf