Ajalugu

UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project – BSP) on 1989.aastal Soome UNESCO rahvusliku komisjoni poolt algatatud rahvusvaheline koolide võrgustik, mille eesmärgiks on suurendada õpilaste teadlikkust keskkonnaprobleemidest Läänemere piirkonnas ning arendada õpilaste oskusi uurida keskkonnamuutusi. Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus ja selleks korraldatakse koostööpartneritega teadusasutustest ühiseid tegevusi ning antakse välja erinevaid õppematerjale.

Läänemere Projekt kuulub UNESCO ASP (Associated School Project) projektide hulka ja selles osaleb 173 kooli 9-st riigist (2019.a. seisuga) nii rannikualadelt kui sisemaadelt. Projekti rahvusvahelise kodulehe (1989-2019) aadress on: http://www.b-s-p.org/home/ .Uuendatud koduleht (2019-…): https://unesco-bsp.blogspot.com/ Lisaks kasutatakse kogemuste jagamiseks ka Läänemere Projekti Facebook’i lehte: https://www.facebook.com/unesco.bsp ja loomulikult on käesoleva veebileht mõeldud Eesti õpetajale eestikeelse võrgustiku info koondamiseks ja jagamiseks.

Pikalt ja põhjalikult BSP ajalooga ja tegevustega saate tutvuda iga-aastaste uudiskirjade vahendusel, mis on leitavad meie kodulehel: http://www.b-s-p.org/home/newsletter/.

Koolidel on võimalus osaleda 7-s erinevas riiklikku õppekava toetavas programmis. Allpool on toodud programmide nimekiri koos koordinaatori kontaktiga:

1)Vee kvaliteedi uuringud (Water Quality in the Baltic Sea), Eesti-sisene programmijuht on Pille-Riin Pärnsalu Tartu loodusmajast. E-post: pilleriin.parnsalu[at]tartuloodusmaja.ee.

2)Jõevaatlused (Rivers), Eesti-sisene programmijuht on on Annelie Ehlvest Tartu Loodusmajast (anneli.ehlvest[at]teec.ee). Teda toetab rahvusvaheliselt tasandilt Søren Levring (Taani). E-post: karetmagerhuset@gmail.com.

3)Rannikuvaatlused (Coastwatch) Eesti-sisene programmijuht on Karin Keert Viimsi Koolist (karin.keert[at]viimsi.edu.ee).

4)Õhu kvaliteedi uuringud (Air Quality), Eesti-sisene programmijuht on on Urve Lehestik Põlva Koolist (urve.lehestik[at]polvakool.ee).

5)Fenoloogilised vaatlused (Phenological Studies), Eesti-sisene programmijuht on on Marje Loide Lihula Gümnaasiumist (marjeloide[at]gmail.com).

6)Linnuvaatlused (Bird Ecology), Eesti-sisene programmijuht on on Linda Metsaorg  Eru Lahe Rannarahva Seltsist (linda.metsaorg[at]mail.ee).

7)Keskkonnaalased mõõtmised (Environmental Measurements) – 

Otsime programmile  Eesti-sisest programmijuhti. Anna oma huvist teada Gedy Matisenile! Ajutuselt tegeleb programmiga Gedy Matisen ise.