Menu Close

Võrgustiku liikmed

UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmed

Läänemere Projekt on UNESCO ühendkoolide võrgustiku (UNESCO ASPnet – Associated Schools Project) edukaim pilootprojekt, milles tänaseks osaleb u 200 kooli 9-st riigist (2020.a. seisuga) nii rannikualadelt kui sisemaadelt. Eestis on tegevustega ühinenud umbes 60 kooli ja lasteaeda, kes integreerivad pakutud võimalused erinevate ainetundide osaks (väitunnid, praktikumid, uurimustööd) või loovad huvigrupi, kes teemadega tunniväliselt tegelevad (huviring või UNESCO klubi).

Vaata UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti tegevustega liitunud haridusasutuste nimekirja – Eesti UNESCO ühendkoolide võrgustikuliikmed.

Sõpruskoolid

Kõigil BSP koolidel on võimalik leida sõpruskool Läänemere-äärsetest riikidest või kaugemal. Meil on sõpru Jaapanis, Indoneesias, Indias, Jordaanias, Tais, Kanadas, Laoses. Lisaks on MTÜ Mondo ja UNESCO ühendkoolide võrgustiku vahendusel leida sõpruskoole Ghanast, Afganistaanist ja Keeniast.

Sõprussuhteid võite arendada ise, kasutades BSP koolide nimekirja, või saates sooviavaldus BSP koordinaatorile (maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee), kes Teile sõbraliku klassi soovitud riigist leida püüab. Sõprus on pärl, mida BSP oma lainetega vormib!