Harrastusteaduse programmid

BSP programmide töölehed:

BSP programmide töölehed on kättesaadavad ka BSP rahvusvaheliselt veebilehelt.

Paljud BSP programmid on täidetavad ka meie veebirakenduse vahendusel, kus vaatlused märgitakse ka veebikaardile: https://bsp.mineavasta.com/about/

Vee kvaliteet Läänemeres (inglise k.) (Water Quality of the Baltic Sea)

Rannikuvaatlused (inglise k) (Coast Watch)

Õhu kvaliteet (inglise k) (Air Quality)

  • Õhu kvaliteedi programmi seosed riikliku õppekavaga.
  • Õhu kvaliteedi programmi seosed kestliku arengu eesmärkidega.

Fenoloogilised vaatlused (inglise k) (Phenological Studies)

Lindude ökoloogia (inglise k) (Bird Ecology)

Jõevaatlused (inglise k. Google protokoll) (River watch)

Jõevaatluse (inglise k. paberkandjal protokoll)

Veel seotud loodusvaatluste töölehti:

Talilindude vaatlus. Koostanud Tiina Lilleleht, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Veeorganismid ja soolsus. Koostanud Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Lisamaterjal õpetajatele:

Veeorganismid ja soolsus. Juhend õpetajale. Koostanud Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Ettekanded:

Keskkonnaajalugu. Tiina Peil, Tallinna Ülikool. BSP õpetajate seminar 19.-20. oktoober 2012.

Artikkel “Koolinoored on Läänemerd uurinud juba 25 aastat”

BSP heade