Kodanikuteaduse programmid

Kodanikuteadus (harrastusteadus; inglise keeles Citizen Science) on inimeste vabatahtlik panus teadusesse. Panuseks võib olla vaatluste tegemine, andmete talletamine ja analüüsimine või muu abistav tegevus. Sageli on harrastusteadus seotud hobitegevusega: näiteks lindude vaatlemise, putukate kogumise, harrastusastronoomiaga. Harrastusteadlaste panus laiendab elurikkuse uurimise haaret, aidates andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua.

Maailmas tuntumad harrastusteaduse portaalid on: Zooniverse;  iNaturalist; eBird; Animals and Plants.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt tutvustab kodanikuteadust läbi erinevate programmide ja projektide. Hetkel pakume koolidele 6 erinevat võimalust kodanikuna teadusesse panustada:

2020.aastast saab nii fenoloogia, lindude ökoloogia ja jõevaatluse programmi liigid sisestada Elurikkusesse harrastusteaduse Läänemere Projekti (UNESCO Baltic Sea Project) alla, kasutades selleks Legulust. Siit leiad ka sisestamise videoõpetuse ning juhendi. *Kasutaja loomine Leguluses võimaldab siseneda ka PlutoF keskkonda, kust saab jälgida kõiki oma projekti sisestusi ja teiste leide (vaata videojuhist).

Vee kvaliteet Läänemeres (Water Quality of the Baltic Sea)

Rannikuvaatlused Läänemere ääres (Coast Watch around the Baltic Sea)

Õhu kvaliteet Läänemere regioonis (Air Quality in Baltic Sea region)

Fenoloogilised vaatlused (Phenological Studies)

Lindude ökoloogia (inglise k) (Bird Ecology)

Jõevaatlused (inglise k. Google sisestusvorm) (River watch)

Jõevaatluse (inglise k. paberkandjal protokoll)

Kuidas osaleda võrgustiku kodanikuteaduste programmides? Vaata UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverensti töötoa videot (26.09.2020).

Veel seotud loodusvaatluste töölehti:

Talilindude vaatlus. Koostanud Tiina Lilleleht, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Veeorganismid ja soolsus. Koostanud Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Lisamaterjal õpetajatele:

Veeorganismid ja soolsus. Juhend õpetajale. Koostanud Annelie Ehlvest, Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

Ettekanded:

Keskkonnaajalugu. Tiina Peil, Tallinna Ülikool. BSP õpetajate seminar 19.-20. oktoober 2012.

Artikkel “Koolinoored on Läänemerd uurinud juba 25 aastat”

BSP heade