Menu Close

Õpetajale

Et toetada õpetajaid kestliku arengu hariduse edendamisel koolis, korraldame igal aastal õpetajatele koostööseminare, kus koos teadlastega praktiliselt ise loodusvaatlused ja erinevad õppemeetodid läbi tehakse, õpitakse üheskoos ja teineteiselt ning kavandatakse koos BSP üritusi õpilastele. Näide Narva-Jõesuu seminarist. Seminaride toimumise info jõuab õpetajateni UNESCO ühendkoolide postiloendi kaudu, kuhu liidetakse kõik ühinenud koolide kontaktõpetajad. Seminaride info koondame ka sündmuste kalendrisse.

Olenevalt riikide koostöövõimalustest saadame aeg-ajalt Eesti õpetajaid ka õppereisidele välisriikidesse. Koostöös UNESCO ERK’i ja MTÜ Mondoga saab õpetajaid saata ka Euroopast kaugemale.

Meil on õpetajatele koostööks või sõpruskooliks pakkuda kontakte nii Jaapanis, Indoneesias, Indias, Tais, Laoses ja Islandil. Ka Skype vestluse teel saavad õpilased üksteiselt palju õppida ning selleks saab kokku leppida näiteks 30-minutilisi klassidevahelisi vestlusi mingil konkreetsel teemal. Hetkel (2021.a.) veab klassidevaheliste vestluste toimimist taanlane Jon Urskov, kellega saab ühendust võtta JP@egaa-gym.dk