Menu Close

Õpilasele

Toimuvad õpilaste teadus- ja looduslaagrid nii Eestis kui välismaal. Igal aastal saadame vähemalt 5-10 Eesti õpilast osalema mõne teise BSP riigi rahvusvahelises laagris või konverentsil. Igal aastal toimub Eestis vähemalt üks 3-päevane teadus- või looduslaager vähemalt 50-le osalejale või Läänemere ekspeditsioon purjekatel 24-le osalejale. Osalevad ka õpetajad, kes vabatahtlikkuse alusel mõne organisatoorse töö enda kanda võtavad. Välismaa laagrite puhul tuleb üldjuhul muretseda ise kindlustus ja võtta kaasa toiduraha, kuid osalustasu ning transpordi osas püüame leida abi ja toetusi.

Kord aastas toimub rahvusvaheline Läänemere veebiviktoriin. Veebiviktoriin toimub alates 2013.aastast ajavahemikus oktoober-detsember. Viktoriinis osalejatele on ka auhinnad: loositakse välja ökoloogilisi alternatiivtööteid ning parimatele Eesti esindajale korraldatakse töövarjupäev teadlaste juures või pakutakse tasuta osalemiskogemust rahvusvahelises/riiklikus laagris või õppepäeval. Töövarjupäevad võimaldavad leida õpilastel teemasid ja juhendajaid oma uurimis- ja praktilisteks töödeks. Oleme abiks ka teemade ning juhendajate leidmisel!

Pidevalt otsime rahastusvõimalusi ja kirjutame erinevaid noortevahetuse ja õpirände projekte rahvusvaheliste BSP partneritega ning suuname Eesti koolinoori osalema rahvusvahelistel konverentsidel

Koostöös MTÜga Mondo ja UNESCO  Eesti Rahvusliku Komisjoniga oleme andnud koolidele võimaluse luua ise oma koolis jätkusuutlik nädal, mille omalt poolt sisustame erinevate tasuta töötubadega. Igal aastal toimub ka ÜRO matke ja selleks ettevalmistavad seminarid.

.