Tervitus!

Teretulemast UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti (BSP) eestikeelsele kodulehele!

On väga tore, et tunned huvi meie koolide võrgustiku vastu!

Võrgustik loodi 1989.aastal Soomes eesmärgiga ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas (kasutades fookuseks Läänemere ökosüsteemi). BSP kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku.

Säärane võrgustik annab võimaluse üle mere kogemusi jagada, leida sõpruskoole, õpetajaid koolitada ja õpilastele rahvusvahelisi laagreid, konkursse, viktoriine, konverentse ja teisi õpivõimalusi pakkuda. Võrgustikuga saab liituda igal ajal, võttes ühendust BSP Eesti koordinaatoriga (gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee) ning järgides UNESCO-BSP koolide võrgustikku astumise raamistikku.

Tänaseks on Eestist tegevustega ühinenud 47 kooli ning kõigi osalevate riikide peale kokku 173 kooli. Koolid kas integreerivad BSP tegevused erinevate ainetundide osaks (väitunnid, praktikumid) või loovad huvigrupi, kes teemaga tunniväliselt tegeleb (huviring).

Kui räägime BSP tegevustest, siis traditsiooniliselt mõtleme selle all:

  • BSP vaatlusprogrammides osalemist,
  • õpetajate seminare,
  • õpilaste teaduslaagreid,
  • merepäevasid,
  • rahvusvahelisi konkursse,
  • viktoriine,
  • konkursse ja konverentse.

1) BSP kool saab valida endale sobiva vaatlusprogrammi, milles õpilastega osaleda soovib. Meie võrgustikus on praegu avatud 7 erinevat programmi, mille töölehed leiab meie kodulehelt – eesti keeles, inglise keeles.  Enamik programme on võimalik täita ka veebirakenduses, misjaoks antakse igale liituvale koolile oma kasutaja ja salasõna. Kuna BSP on rahvusvaheline võrgustik, siis soovitame vaatlusi proovida läbi viia ka inglise keeles ning siis leida sõpruskool, kellega tulemusi Skype’i teel jagada.

Iga BSP kool osaleb igal aastal vähemalt ühes programmis ehk leiab võimalusi (nt KIK õppeekskursioonide rahastamine), et õpilased viia mere äärde, jõe äärde või vaadata koos kevademärke merest kaugemal (igaüks valib programmid vastavalt võimalustele ja huvile). Paljude programmide jaoks oleme loonud ka inglise keelsed õpetajaraamatud.

Et aga programmis osalemine lihtsalt üheks tunnitööks või tunniväliseks seikluseks ei jääks, siis saadetakse täidetud tööleht BSP Eesti koordinaatorile, kes need ka Eesti BSP veebilehele üles paneb. Kui programmis osaletakse veebirakenduse vahendusel, siis on võimalik tulemusi võrrelda kõigi osalejate ja riikide vahel veebirakenduse abil.

Kuna veebiäpp on pidevas arenduses, siis on koolil võimalik ka selle kujundamises kaasa rääkida, selleks on meil loodus BSP Eesti õpetajate Google meililist, mille vahendusel teineteisega infot jagatakse (listiga liidetakse liitumisavalduse kinnitamisel). Tulevikus on plaan liita BSP andmed PlutoF süsteemiga (mida kasutab ka nt e-Elurikkus), mis võimaldab hõlpsalt õpilastel teha võrdlusuuringuid oma loovtöö või uurimistööks. Läänemere-teemalisi uurimustöid oleme vastavalt võimalusele valmis ka kaasjuhendama.

2) Et aga programmides osalemine selgeks saaks, siis korraldame igal aastal õpetajatele 2-päevase seminari, kus koos teadlastega praktiliselt ise loodusvaatlused läbi tehakse, õpitakse üheskoos ja teineteiselt ning kavandatakse koos BSP üritusi õpilastele. Seminaride toimumise info jõuab õpetajateni BSP listi kaudu. Olenevalt riikide koostöövõimalustest saadame aeg-ajalt õpetajaid ka teiste osalevate riikide seminaridele. Võib juhtuda, et koostöös UNESCO ERK’i ja MTÜ Mondoga saab õpetajaid saata ka kaugemale õppima. Meil on õpetajatele koostööks või sõpruskooliks pakkuda kontakte nii Jaapanis, Indoneesias, Indias, Tais, Laoses ja Islandil. Ka Skype vestluse teel saavad õpilased üksteiselt palju õppida. 

3) Toimuvad õpilaste teaduslaagrid nii Eestis kui välismaal. Igal aastal saadame vähemalt 3-6 Eesti õpilast osalema mõne teise BSP riigi rahvusvahelises laagris või konverentsil. Igal aastal toimub Eestis vähemalt 3-päevane teaduslaager õpilastele vanuses 13-18, kokku ligi 60 osalejat. Osalevad ka õpetajad, kes vabatahtlikkuse alusel mõne organisatoorse töö enda kanda võtavad. Välismaa laagrite puhul tuleb üldjuhul muretseda ise kindlustus ja võtta kaasa toiduraha, kuid osalustasu ning transpordi osas püüame leida abi ja toetusi.

4) Toimub rahvusvaheline veebiviktoriin. Järgmine veebiviktoriin toimub 2019.a. 10. oktoober-10. detsember. Järgmise aasta viktoriini auhindadeks on töövarjupäevad teadlaste juures ja vahvaid õpetlikke töövahendeid.

5) Muud üritused ja sündmused. Näiteks kirjutavad koolid artikleid BSP uudiskirja. Aktiivselt tegutseb Tallinnas Linda Metsaorg, kes BSP koolidele korraldab näiteks BSP merepäevasid (õpetajad + õpilased üheskoos praktilisi uuringuid tegemas). Koostöös MTÜ Mondo ja UNESCO  Eesti Rahvusliku Komisjonigaoleme andnud koolidele võimaluse luua ise oma koolis jätkusuutlik nädal, mille omalt poolt sisustame erinevate tasuta töötubadega. Pidevalt otsime rahastusvõimalusi ja kirjutame erinevaid noortevahetuse ja õpirände projekte rahvusvaheliste BSP partneritega.

Niisiis. Loodan, et mingisugune pilt meie võrgustiku tööst sai tekkida.
Hea on sirvida meie eestikeelest kodulehte ning meie inglise keelest kodulehte.
Kui soovite meie rahvusvahelise võrgustikuga liituda, siis võtke meiega ühendust:

Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee, UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti Eesti tegevuste koordinaator

Tartu loodusmaja