Menu Close

Meist

Ajalugu

UNESCO ühendkoolide võrgustik (UNESCO Associated Schools Project network – ASPnet) sai alguse aastal 1953, et toetada inimestevahelist paremat läbisaamist ja rahu maailmas. UNESCO ühendkoolid hoiavad au sees UNESCO ja ÜRO põhikirjade keskseid väärtusi ja põhimõtteid. 2022. aasta seisuga kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustikku umbes 12 000 õppeasutust 182 riigist.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevusena on käivitatud mitmeid pilootprojekte, nende seas ka Läänemere Projekt (Baltic Sea Project ehk BSP), mille loodi 1989. aastal Soome UNESCO rahvusliku komisjoni poolt eesmärgiga suurendada Läänemere-äärsete riikide õpilaste keskkonnateadlikkust ning julgustada neid tegutsema piirkondlikul tasandil rahu ja kestliku tuleviku nimel. Aja jooksul kujunes projektist omaette koolide võrgustik. Rahvusvahelises Läänemere Projekti võrgustikus tänaseks osaleb u 200 kooli 7-st riigist nii rannikualadelt kui sisemaadelt.

Eestis tegutsevad UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustikud alates 2018. aastast ühise võrgustikuna ning sinna kuuluvaid koole nimetatakse UNESCO ühendkoolideks.

Eestis koordineerivad võrgustiku tööd Mondo ja Tartu loodusmaja. UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon nõustab võrgustiku riiklikku koordineerimist ning toetab koostööd riigiasutuste, teiste võrgustike ning kohalike ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Lisaks teeb UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt koostööd teiste Eestis ja Euroopas tegutsevate võrgustikega (nt Rohelise kooli programm, GLOBE, The Baltic Sea Challenge, Coalition Clean Baltic).

Maailmakooli koordineeritud tegevused leiad siit.