Menu Close

Meist

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt (The Baltic Sea Project – BSP) loodi 1989.aastal Soome UNESCO rahvusliku komisjoni poolt eesmärgiga ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas (kasutades fookuseks Läänemere ökosüsteemi).

Noori julgustatakse aktiivselt osalema jätkusuutlikus arengus ja selleks korraldatakse koostööpartneritega teadusasutustest ühiseid tegevusi ning antakse välja erinevaid õppematerjale. Võrgustik annab võimaluse üle mere kogemusi jagada, leida sõpruskoole, õpetajaid koolitada ja õpilastele rahvusvahelisi laagreid, konkursse, viktoriine, konverentse ja teisi õpivõimalusi pakkuda. 

Püüame oma tegevusi siduda ka UNESCO maailmahariduse suundadega, toetades maailmakodanikuks olemist koostöös Maailmakooliga. Teeme koostööd UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni ja MTÜga Mondo. Üheskoos oleme sõnastanud oma strateegilised eesmärgid.

Lisaks teeb UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt koostööd teiste Eestis ja Euroopas tegutsevate võrgustikega (nt Rohelise kooli programm, GLOBE, Scientix, Coastwatch Europe, The Baltic Sea Challenge, Coalition Clean Baltic).

Vaata videot, kus UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni haridusprogrammide esindaja Hanna-Liis Kaarlõp-Nani räägib UNESCO ühendkoolide võrgustiku põhimõtetest ja tegevustest võrgustiku aastakonverentsil 26.09.2020: