Infomaterjal

Rahvusvaheline koduleht 1989-2019www.b-s-p.org 

Rahvusvaheline BSP koduleht alates 2019: https://unesco-bsp.blogspot.com/

Rahvusvaheline BSP Facebooki lehtwww.facebook.com/unesco.bsp 

UNESCO ühendkoolide maailmakooli koduleht: https://maailmakool.ee/eesti-unesco-uhendkoolide-vorgustik/

UNESCO ERK koduleht: https://unesco.ee/uhendkoolide-vorgustik/

BSP kogumik 2019:Head_näited_Läänemere_Projekti_tööst_1989-2019” (eesti keeles). “The_Best_Practices_Collection-of-the BSP_1989-2019” (inglise keeles)

2018. aasta kevadel valmis Eesti koolidele uus juhendmaterjalEesti UNESCO ühendkoolide võrgustiku juhendmaterjal”, mille kinnitas UNESCO ERK juhataja 10.05.2018 käskkirjaga.

BSP uudiskirjad: http://www.b-s-p.org/home/newsletter/

BSP õpiraamatud: http://www.b-s-p.org/home/guides/

UNESCO ERK infokirjad: http://www.unesco.ee/uudiskirjad/

UNESCO ERK infovoldik: http://www.unesco.ee/public/unesco_voldik_veebi.pdf

 

Teised Läänemere-teemalised projektid, uuringud ja publikatsioonid:

Merekeskkonna kaitse (Keskkonnaministeerium), sh Eesti mereala keskkonnaseisund 2018 

Merekeskkonna kaitse (Keskkonnaõiguse Keskus)

HELCOM’i publikatsioonid: https://helcom.fi/helcom-at-work/publications

Novaator: https://novaator.err.ee/k/keskkond

Projekt “Ühendades Läänemerd – COBWEB”: http://hyria.fi/cobweb (siit leiab Läänemere-teemalisi õppematerjale ja mänge erinevates keeltes)

Innovatiivne Läänemere osalusfoorum: www.balticseanow.info

South Baltic Web Lab: www.southbalticweblab.eu

One Baltic Sea Region (ONE BSR): www.hel2.fi/onebsr/index.html

Maailma Looduse Fond ja Läänemeri: http://wwf.panda.org/what_we_do/where_we_work/baltic/area/

Paterid ja lingid rahvusvahelisel kodulehel: http://www.b-s-p.org/about/partners/

FOODWEB: http://foodweb.ut.ee/Tere_tulemast_FOODWEBi_14.htm

1029_712_117_Laanemere_tulevikule_moeldes, teabeleht. Villagewaters

 

Läänemere teemalised materjalid ja raamatud:

Siseveekogud. Õpik kõrgkoolidele (Ingmar Ott, Henn Timm, 2020)

Kliimamuutuste mõju veele Eestis. Kliimamuutuse mõju veeökosüsteemidele ning põhjaveele Eestis ja sellest tulenevad veeseireprogrammi võimalikud arengusuunad 2012. Juhtivteadur Peeter Nõges

Eesti sisevete suurselgrootute määraja (Identification guide to freshwater macroinvertebrates). 2015. Hemm Timm

Läänemeri – meie ühine ja kordumatu aare. Balti Keskkonnafoorum, 2019: 

Väärtuslikud avameremadalikud Eesti vetes. Balti Keskkonnafoorum, 2011: www.digar.ee/arhiiv/en/download/118420

Läänemere hea tervise nimel. Balti Keskkonnafoorum, 2012: http://marmoni.balticseaportal.net/wp/wp-content/uploads/2011/03/L%C3%A4%C3%A4nemere-hea-tervise-nimel_EST.pdf

Läänemeri. Matti Leinonen, Harri Dahlström, Teuvo Nyberg, Soome õpik, 1992: http://teiseringiraamat.ee/?3543,-laanemeri–matti-leinonen-harri-dahlstrom-teuvo-nyberg

Läänemeri muutustes. Anders Wirdheim, 1992: http://erb.nlib.ee/?kid=1053829x

Meri, rand ja mereelustik. Pärnu Loodus- ja Tehnikamaja õpimapp. KIK, 2013: http://www.keskkonnaharidus.ee/wp-content/uploads/2015/06/Opimapp_meri_rand_mereelustik.pdf

Avamere elurikkus. Balti Keskkonnafoorum, 2010: http://erb.nlib.ee/?kid=26146599

Elu Läänemeres. A.Järvekülg, I.Veldre, 1963: http://www.vanaraamat.ee/Arvi_Jarvekulg_ja_Ivar_Veldre_Elu_laanemeres_Eesti_Riiklik_Kirjastus_1963_16700-49.htm

Praktilisi töid Läänemere teemadel. Annelie Ehlvest, Külli Kalamees-Pani. Tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/327_Praktilisi_toid_Laanemere_teemadel_2011.pdf

Teod ja karbid õpetavad. Annelie Ehlvest. Tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/314_Teod_ja_karbid_opetavad_2011.pdf

Vesi. Säästva arengu teemaline õppematerjal. Nynäshamni Looduskool Rootsis. Eesti oludega kohandas Annelie Ehlvest, tartu Keskkonnahariduse Keskus, 2011: http://www.tartuloodusmaja.ee/docs/328_Vesi_S22stva_arengu_teemaline_oppematerjal_2011.pdf

Visioon 2030. Eesmärgiks Läänemere kasutamise säästev planeerimine. BaltSeaPlan, 2011: http://www.baltseaplan.eu/index.php/BaltSeaPlan-Vision-2030;859/1

Baltic Sea Environment & Ecology. Eeva Furman, Mia Pihlajamäki, Pentti Välipakka & Kai Myrberg. SYKE, 2014: http://www.syke.fi/en-US/Publications/Brochures/The_Baltic_Sea_Environment_and_Ecology(29197)

Vattenplanering. Veemajanduse planeerimise vihikute sari Eesti-Rootsi koostööprojekti “Vee raamdirektiivi rakendamine Eestis” jaoks (13 vihikut). Rootsi Keskkonnaamet. 1996. (Saadaval Tartu Keskkonnahariduse Keskuse raamatukogust.)

Minu kodukoha veekogu bioloogilised, kultuurilised ja majanduslikud väärtused. Keskkonnameti uurimusliku õppe projekt. 2012: http://www.keskkonnaamet.ee/public/Minu_kodukoha_veekogu.PDF

Mereteadus. BalticSeaNow.info. Inga ja Urmas Lips. Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, 2013: www.digar.ee/arhiiv/en/download/112428

 

Võõrliigid Läänemeres:

Rohkem infot Läänemere ja Euroopa võõrliikide kohta:
Läänemeres (see leht lõpetas 2010 tegevuse)
http://www.corpi.ku.lt/nemo/
Ja uus leht
http://www.corpi.ku.lt/databases/index.php/aquanis/

Euroopa invasiivsed liigid.
http://www.nobanis.org/

Neis saab otsida nii biotoobi, loomarühma, invasioonivektori jne. järgi.

Eestikeelne info
http://www.keskkonnaamet.ee/keskkonnakaitse/looduskaitse-3/voorliigid/

“Invasiivsed võõrliigid Eestis”
http://www.digar.ee/arhiiv/nlib-digar:7823
http://www.envir.ee/et/search/gss/Invasiivsed%20v%C3%B5%C3%B5rliigid
www.envir.ee/sites/default/files/maismaa_voorliigid.pdf
www.envir.ee/sites/default/files/voorliigidveesveeb.pdf

Vee võõrliikide käsiraamat: www.digar.ee/arhiiv/et/download/118988