UNESCO ühendkoolide võrgustik piltides ja arvudes: ülevaade tegevustest 2018–2019

Kogumik on allalaetav siit!

Kogumik valmis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastatava projekti „Kestliku arengu eesmärke toetavad UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti riiklikud ning rahvusvahelised tegevused 2019/2020” raames.
Keelekorrektuur valmis Välisministeeriumi projekti „Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Rubriigid: Uudised | UNESCO ühendkoolide võrgustik piltides ja arvudes: ülevaade tegevustest 2018–2019 kommenteerimine on välja lülitatud

2019.aasta veebiviktoriini tulemused

Tänavu osales Läänemere veebiviktoriinis 1172 osalejat 8-st erinevast riigist. Kõige paremaid tulemusi saavutas Egert Jurtom Pärnu-Jaagupi Põhikoolist, olles ainuke osaleja, kes sai maksimaalse punktisumma. Suured õnnesoovid! Täpsemad tulemused ja punktisummad saadeti osalejatele ja nende õpetajatele e-posti vahendusel.

Rahvusvahelisteks auhindadeks saadetakse võitjatele tänavu suuhügieeni alternatiivtooteid, et panna neid mõtlema igapäevaste harjumuste keskkonnamõju üle. Lisaks jagati osalejatele infot arengumaades kasutatavatest suuhügieeni vahenditest järgneva interaktiivse veebilehe vahendusel: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?thing=Toothbrushes

Auhinnad saadetakse osalejatele postiga või toimetatakse kooli riiklike koordinaatorite abiga. Kümnele parimale Eesti osalejale korraldatakse ka töövarjupäev ühe loodusteadlase juures (kevad, suvi 2020), et anda aimu loodusteaduste valdkonna võimalikest karjäärivalikutest.

Veebiviktoriin on üks aasta oodatud rahvusvaheline üritus, sest selles osalemiseks ei pea kasutama transporditeenust ning seda saab hõlpsasti kasutada koolitunni läbiviimisel arvutiklassis. Kõik küsimused ja õiged vastused on leitavad Läänemere Projekti Eesti tegevuste kodulehelt. Eelkõige toetab veebiviktoriin õpilaste IKT oskusi ning kriitilise mõtlemise arengut, sest vastuseid tuleb otsida internetist. Info tõlgendamine ja analüüsimine on keskkonnaalaste teadmiste ning keskkonnasõbraliku käitumisviisi kõrval üks olulisemaid 21.sajandi oskusi.

Rubriigid: Uudised | 2019.aasta veebiviktoriini tulemused kommenteerimine on välja lülitatud

UNESCO ühendkoolide õpilaskonverents Peterburis

Järgmine artikkel on kirjutatud Tartu loodusmaja vabatahtliku Jelisaveta Dzigurski poolt. Ta on pärit Serbiast ning tegutseb Tartus Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi vahendusel.

On November 29th 2019, Lyceum 179 from Saint Petersburg held a regional conference with international participation “Projects and studies – implementation of the environmental component of education for sustainable development.” The main aim of the conference was to promote schools who are actively working on popularization of environmental education and teaching about sustainable development. Students had the opportunity to present their experience of instrumental environmental research to the various experts and scientists.


The conference was opened by Anna Solomonovna Obukhovskaya (Deputy Director for Water Management of SBEI Lyceum 179) and key speakers were Silin Aleksey Viktorovich (Vice-Rector for Science and Innovation of Mechnikov North-West State Medical University), Aira Unden-Selander (General Coordinator of UNESCO Baltic Sea Project from Finland) and Viktoria Rudenko (Global Education Project Coordinator and UNESCO ASPnet National Coordinator from Estonia).
Aira Unden-Selander introduced prominent UNESCOs Baltic Sea Project and pointed out how we should all learn not solemnly to study subjects, rather how to develop critical thinking and to explore the world around us. “In environmental education accent is put on cooperation of the whole community, as well as the cooperation of all the professors specialized in any of a wide variety of subjects and fields.”Conference gathered around 50 students-participants, from Russia and Estonia, who presented their projects. From the interviews students’ excitement towards the event was evident: Iris Alev (Estonian Viimsi Gymnasium) and Vasilyeva Irina (Russian GBEI Lyceum 179) both agreed that these types of manifestations are important since they are a unique opportunity for young researchers to present their projects and share their scientific interests with others. “Scientific researches are not exclusively for higher education scientists, youngest can also contribute with their own projects and experiments”, said Iris.


After the presentations, in the Assembly Hall of the Lyceum, Sibiryakov Sergey Mikhailovich (Head of the Organizational and Methodological Department of the Federal State Health Institution “Center for Hygiene and Epidemiology of Saint Petersburg”) and Lyudmila Pavlovna Zueva (Honored Scientist of the Russian Federation and Chief Epidemiologist of the Ministry of Health of the Russian Federation for the Northwestern Federal District) held their speeches to motivate and inspire young students in continuing their contributions to science. “Such conferences are extremely valuable, and I would like to see more of the international participants next year. They are a real challenge for both students and professors, from which a lot can be learned”, emphasized Aira Unden-Selander.
While reflecting on the whole event with one of the organizers of this conference – Alla Kushkha stated that she is pleased with this year’s conference, acknowledged all of the participants for supporting the event and promised to continue this tradition in even wider and more international capacity.
Additionally, when it comes to international excursions it is crucially significant to provide students with cultural activities. Whole experience for the Estonian team, lead by Viktoria Rudenko (NGO Mondo), also comprised of Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium and Viimsi Gümnaasium, was enriched with guided visit of the State Russian Museum and guided city sightseeing tour. Everyone was thrilled and enjoyed their time in Saint Petersburg.


Finally, Estonian team would like to express their gratitude to the organizers for the invitation and hospitality, as well to Viktoria Rudenko for arranging meaningful extra activities and providing the accommodation. The trip was partly organized also by Gedy Matisen (Tartu Nature House) who is the National Baltic Sea Project’s coordinator in Estonia, and whos initiative was to send a volunteer to the conference to get media coverage. Also, many thanks go to the Estonian Ministry of Education and Research to fund these initiatives towards ESD (education for sustainable development).
Hopefully the pictures I made and the small article will paint you a vivid picture of the whole experience. I am very thankful to meet such nice people and hope the BSP (Baltic Sea Project) will continue for a long time.
Yours truely, Jelisaveta

Rubriigid: Uudised | UNESCO ühendkoolide õpilaskonverents Peterburis kommenteerimine on välja lülitatud

ÜRO tööprotsessi rollimängud 2019-2020

ÜRO rahvusvaheline rollimäng toimub 2020.aasta 23.-26. aprillil Orissaare Gümnaasiumis. Sellele rahvusvahelisele üritusele valime hästi ette valmistunud ja motiveeritud osalejad Eestist ja teistest riikidest.
Taotlemise vormi saab täita kuni 1. märtsini ning osalejate valiku teeme 8. märtsiks. Sel aastal on kolmepäevase ürituse osalustasu 25 eur, kuid vähem kindlustatud kandidaatidele saame pakkuda soodustust või osalustasust vabastust.

Rohkem infot rahvusvahelise ürituse kohta saad siit: https://maailmakool.ee/uro-matke/

Enne kandideerimise tähtaega toimuvad aga Eesti õpilastele ettevalmistavad üritused:

Temaatilised ingliskeelsed seminarid:
– 6. detsember 2019 – õiglane kaubandus ja vastutustundlik tarbimine, Tallinna Botaanikaaed – REGISTREERIMINE AVATUD!
 20. jaanuar 2019 – meediakriitilisus ja naiste roll konfliktides ja rahu tagamisel, Tallinna Ülikooli Balti filmi, meedia, kunstide ja kommunikatsiooni instituut

Piirkondlikud ingliskeelsed minimatked:
– 30. jaanuar, Valga Gümnaasium
– 7. veebruar, Tamsalu Gümnaasium – õpilastele, õpetajatele ja lastevanematele
– 13. veebruar, Tallinna Humanitaargümnaasium

Rohkem infot ürituste kohta saab UNESCO ühendkoolide koordinaatorilt Viktoria Rudenkolt (viktoria % mondo.org.ee).

Palun levitage infot õpilaste seas.

NB! Miks peaks õpilased teadma, kuidas ÜRO-s tööd tehakse?
ÜRO pakub karjäärivõimalusi ja praktikandikohtasid ka noortele: https://careers.un.org/lbw/Home.aspx
ÜRO liikmesriikidelt, sh Eesti, oodatakse seda, et igaüks annaks oma panuse kestliku arengu eesmärkide saavutamiseks: http://www.terveilm.ee/leht/teabekeskuse-teemad/kestliku-arengu-eesmargid/
ÜRO tegeleb kõige aktuaalsemate rahu, julgeoleku, hariduse ja keskkonnaprobleemidega: https://www.un.org/en/sections/what-we-do/promote-sustainable-development/index.html

Rubriigid: Uudised | ÜRO tööprotsessi rollimängud 2019-2020 kommenteerimine on välja lülitatud

Läänemere veebiviktoriin 2019

Võta osa Läänemere veebiviktoriinist!

Läänemere kohta võib õppida erinevaid meetodeid kasutades.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt kasutab ühe meetodina ka rahvusvahelist Läänemere veebiviktoriini, mida kooliõpetajad saavad hõlpsasti oma tunnikavasse liita.  

Viktoriin on rahvusvaheline ja seetõttu saavad osalejad arendada ka oma inglise keele oskust, sest kindlasti leiab igaüks midagi uut oma sõnavarasse. Teisalt võimaldab veebiviktoriin arendada õpilaste iseseisvat info otsimise oskust, mille abil saab osaleja iga kord veidi paremaks uurijaks. Loomulikult loodame tekitada huvi ka teadlaskarjääri vastu ning kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust. 

Selleks kogume igal aastal veebiviktoriini küsimusi just BSP õpetajatelt, koordinaatoritelt ja koostööpartneritelt üheksast UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti võrgustikuga liitunud riikidest. Näiteks sel aastal vormistas 4 küsimust teadlane Sven Hille (Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde).

Viktoriini vormistame mugavalt Walk & Learn poolt loodus veebiviktoriini e-platvormile, mis arvestab automaatselt osalejate punkte. Läänemere Projekti ehk BSP veebiviktoriin toimub juba kuuendat korda ja selle läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Eelmisel aastal oli viktoriinis osalejaid üle 1200. 

Viktoriinis võivad osaleda kõikide koolide õpilased, kes inglise keelt oskavad, kuid vaid UNESCO ühendkoolide ja BSP võrgustiku koolide õpilased saavad osaleda auhindade loosimises. Antakse välja nii rahvusvahelisi kui ka riiklikke auhindu. Õiged vastused ja osalejate tulemused postitame BSP rahvusvahelisele kodulehele detsembris, jõuludeks (http://www.b-s-p.org/home/). 

Viktoriini võivad teha ka õpetajad, kuid neil palume lisada oma nime järele märkuseks *(õpetaja), sest nii saame punktiarvestusest õpetajate vastused eraldi kokku koguda. Viktoriini võib teha näiteks kooli arvutiklassis näiteks inglise keele, geograafia või bioloogia tunnina.

Viktoriini läbimiseks kulub aega vähemalt 45 minutit, aga maksimaalselt annab süsteem aega 60 minutit. Viktoriini lahendades on kindlasti vaja internetiühendust ja hästi toimivat arvutitehnikat.

Maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Aga kindlasti on enne viktoriini tegemist vaja teada seda, et iga õpilane saab osaleda vaid ühe korra (loetakse tema esimene skoor) ja küsimustele vastatakse kindlas järjekorras ning esimese küsimuse juurest edasi liikudest pole võimalik enam tagasi minna ning seda parandada. Seega tuleb oma vastuses enne järgmise küsimuse juurde liikudes kindel olla. 

Võimalusel küsige õpilastelt viktoriinile ka tagasisidet ning saatke see korraldajale: gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee. Tahaksime teada, kas õpilastel oli huvitav seda teha, missugused küsimused olid keerulised ja kuidas neile meeldib viktoriini ülesehitus. 

Viktoriin on avatud 1.novembrist 20.detsembrini 2019!

Auhinnasaajate nimed avaldatakse jaanuaris 2020.

Viktoriinile pääsete ligi selle lingi kaudu:  https://bit.ly/2PBXxgH

Eelnevate aastate viktoriiniküsimused ja vastused leiad siit:  http://bsp.teec.ee/vaatluste-tulemused/. Nii õpetajad kui õpilased võivad neid soovi korral kasutada ja levitada. 

Head nuputamist! Tervitustega Tartu loodusmajast, Gedy Matisen, BSP Eesti tegevuste koordinaator.

NB! Koolid, kes soovivad BSP võrgustikuga liituda, palun kirjutage sooviavaldus e-posti aadressile gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee!

Rubriigid: Uudised | Läänemere veebiviktoriin 2019 kommenteerimine on välja lülitatud