UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti suvised tegevusvõimalused

Kuna tänavune kevad oli eriline, siis pakume iseseisvalt tehtavaid harrastusteaduslikke suviseid tegevusvõimalusi kogu kooliperele! Eriti ootame osalejaid 27. augusti BioBlitzile!

Rubriigid: Uudised | UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti suvised tegevusvõimalused kommenteerimine on välja lülitatud

Läänemere päeva purjeretk ja BioBlitz 27.augustil

25.-29.augustil toimub UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti purjeretk Nauvo saarele Soomes, et koos Oulu ja Turu linna sõpruskoolidega tähistada 27.augustil John Nurmineni Sihtasutuse algatatud Läänemere päeva (#balticseaday).

Purjeretkega soovitakse 26-le Eesti osalejatele anda praktilisi teadmisi ja oskusi purjetamisest ning Läänemere keskkonnaseisundi uurimisest. Purjeretke ajal käsitletakse väga praktiliselt järgmisi teemasid: kaarditööd ja navigatsioon, meremärkide tundmine, purjede seadmine, roolimine, sildumine ja ankrusse jäämine, terminoloogia, tähtsamad sõlmed, mikroplasti uuring (sõidu ajal kasutatakse vastavat traali).

27.augustil, kui jõutakse Nauvo (Nagu) saarele, siis saadakse tuttavaks Oulu ja Turu linna kooliõpilaste ja – õpetajatega. Seejärel uuritakse ühiselt rannikut, kasutades selleks Läänemere Projekti rannikuvaatluse programmi, ning võetakse osa rahvusvahelisest BioBlitz tegevusest, mis samuti Läänemere päevale pühendatud on. Lisaks teevad purjeretkel osalejad ühise vettehüppe kell 18 (#theplunge), kuulavad lõkkeõhtul särjelugusid (#theroachapproach) ja naudivad Läänemere sõbralikku menüüd (#balticseamenu), jäädvustavad ilusaid hetki video- ja fotosilma ning jagavad oma purjeretke kogemusi Läänemere mälestuste projekti (Sea of Memories project).

Purjeretke korraldab Tartu loodusmaja koostöös MTÜ Eesti Noorte Purjeõppeselts “STA Estonia” ning retke korraldamiseks on esitatud rahastustaotlus SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

Ühtlasi on John Nurmineni Sihtasutus koostöös ettevõttega Moomin Characters algatanud ka #MEIEMERI kampaania (https://oursea.fi/), mille eesmärk on tõsta teadlikkust Läänemerest ning koguda 1 miljon eurot mere seisundi ja elustiku päästetööde jaoks. Kampaaniaga tähistatakse muuseas ka 75.aasta möödumist esimese Tove Janssoni muumiraamatu ilmumisest (kampaania partneriks Eestist on praegu ka nt Itella Estonia).

Rubriigid: Uudised | Läänemere päeva purjeretk ja BioBlitz 27.augustil kommenteerimine on välja lülitatud

UNESCO ühendkoolide võrgustik piltides ja arvudes: ülevaade tegevustest 2018–2019

Kogumik on allalaetav siit!

Kogumik valmis SA Keskkonnainvesteeringute Keskus rahastatava projekti „Kestliku arengu eesmärke toetavad UNESCO ühendkoolide võrgustiku ja Läänemere Projekti riiklikud ning rahvusvahelised tegevused 2019/2020” raames.
Keelekorrektuur valmis Välisministeeriumi projekti „Laste ja naiste õigused maailmas inimeste lugude kaudu” raames arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Rubriigid: Uudised | UNESCO ühendkoolide võrgustik piltides ja arvudes: ülevaade tegevustest 2018–2019 kommenteerimine on välja lülitatud

2019.aasta veebiviktoriini tulemused

Tänavu osales Läänemere veebiviktoriinis 1172 osalejat 8-st erinevast riigist. Kõige paremaid tulemusi saavutas Egert Jurtom Pärnu-Jaagupi Põhikoolist, olles ainuke osaleja, kes sai maksimaalse punktisumma. Suured õnnesoovid! Täpsemad tulemused ja punktisummad saadeti osalejatele ja nende õpetajatele e-posti vahendusel.

Rahvusvahelisteks auhindadeks saadetakse võitjatele tänavu suuhügieeni alternatiivtooteid, et panna neid mõtlema igapäevaste harjumuste keskkonnamõju üle. Lisaks jagati osalejatele infot arengumaades kasutatavatest suuhügieeni vahenditest järgneva interaktiivse veebilehe vahendusel: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?thing=Toothbrushes

Auhinnad saadetakse osalejatele postiga või toimetatakse kooli riiklike koordinaatorite abiga. Kümnele parimale Eesti osalejale korraldatakse ka töövarjupäev ühe loodusteadlase juures (kevad, suvi 2020), et anda aimu loodusteaduste valdkonna võimalikest karjäärivalikutest.

Veebiviktoriin on üks aasta oodatud rahvusvaheline üritus, sest selles osalemiseks ei pea kasutama transporditeenust ning seda saab hõlpsasti kasutada koolitunni läbiviimisel arvutiklassis. Kõik küsimused ja õiged vastused on leitavad Läänemere Projekti Eesti tegevuste kodulehelt. Eelkõige toetab veebiviktoriin õpilaste IKT oskusi ning kriitilise mõtlemise arengut, sest vastuseid tuleb otsida internetist. Info tõlgendamine ja analüüsimine on keskkonnaalaste teadmiste ning keskkonnasõbraliku käitumisviisi kõrval üks olulisemaid 21.sajandi oskusi.

Rubriigid: Uudised | 2019.aasta veebiviktoriini tulemused kommenteerimine on välja lülitatud

UNESCO ühendkoolide õpilaskonverents Peterburis

Järgmine artikkel on kirjutatud Tartu loodusmaja vabatahtliku Jelisaveta Dzigurski poolt. Ta on pärit Serbiast ning tegutseb Tartus Euroopa Solidaarsuskorpuse programmi vahendusel.

On November 29th 2019, Lyceum 179 from Saint Petersburg held a regional conference with international participation “Projects and studies – implementation of the environmental component of education for sustainable development.” The main aim of the conference was to promote schools who are actively working on popularization of environmental education and teaching about sustainable development. Students had the opportunity to present their experience of instrumental environmental research to the various experts and scientists.


The conference was opened by Anna Solomonovna Obukhovskaya (Deputy Director for Water Management of SBEI Lyceum 179) and key speakers were Silin Aleksey Viktorovich (Vice-Rector for Science and Innovation of Mechnikov North-West State Medical University), Aira Unden-Selander (General Coordinator of UNESCO Baltic Sea Project from Finland) and Viktoria Rudenko (Global Education Project Coordinator and UNESCO ASPnet National Coordinator from Estonia).
Aira Unden-Selander introduced prominent UNESCOs Baltic Sea Project and pointed out how we should all learn not solemnly to study subjects, rather how to develop critical thinking and to explore the world around us. “In environmental education accent is put on cooperation of the whole community, as well as the cooperation of all the professors specialized in any of a wide variety of subjects and fields.”Conference gathered around 50 students-participants, from Russia and Estonia, who presented their projects. From the interviews students’ excitement towards the event was evident: Iris Alev (Estonian Viimsi Gymnasium) and Vasilyeva Irina (Russian GBEI Lyceum 179) both agreed that these types of manifestations are important since they are a unique opportunity for young researchers to present their projects and share their scientific interests with others. “Scientific researches are not exclusively for higher education scientists, youngest can also contribute with their own projects and experiments”, said Iris.


After the presentations, in the Assembly Hall of the Lyceum, Sibiryakov Sergey Mikhailovich (Head of the Organizational and Methodological Department of the Federal State Health Institution “Center for Hygiene and Epidemiology of Saint Petersburg”) and Lyudmila Pavlovna Zueva (Honored Scientist of the Russian Federation and Chief Epidemiologist of the Ministry of Health of the Russian Federation for the Northwestern Federal District) held their speeches to motivate and inspire young students in continuing their contributions to science. “Such conferences are extremely valuable, and I would like to see more of the international participants next year. They are a real challenge for both students and professors, from which a lot can be learned”, emphasized Aira Unden-Selander.
While reflecting on the whole event with one of the organizers of this conference – Alla Kushkha stated that she is pleased with this year’s conference, acknowledged all of the participants for supporting the event and promised to continue this tradition in even wider and more international capacity.
Additionally, when it comes to international excursions it is crucially significant to provide students with cultural activities. Whole experience for the Estonian team, lead by Viktoria Rudenko (NGO Mondo), also comprised of Tallinna Mustamäe Reaalgümnaasium, Narva Soldino Gümnaasium and Viimsi Gümnaasium, was enriched with guided visit of the State Russian Museum and guided city sightseeing tour. Everyone was thrilled and enjoyed their time in Saint Petersburg.


Finally, Estonian team would like to express their gratitude to the organizers for the invitation and hospitality, as well to Viktoria Rudenko for arranging meaningful extra activities and providing the accommodation. The trip was partly organized also by Gedy Matisen (Tartu Nature House) who is the National Baltic Sea Project’s coordinator in Estonia, and whos initiative was to send a volunteer to the conference to get media coverage. Also, many thanks go to the Estonian Ministry of Education and Research to fund these initiatives towards ESD (education for sustainable development).
Hopefully the pictures I made and the small article will paint you a vivid picture of the whole experience. I am very thankful to meet such nice people and hope the BSP (Baltic Sea Project) will continue for a long time.
Yours truely, Jelisaveta

Rubriigid: Uudised | UNESCO ühendkoolide õpilaskonverents Peterburis kommenteerimine on välja lülitatud