Menu Close

Liitu võrgustikuga

Võrgustikuga saab liituda igal ajal. Liitumiseks või lisainfoks võta ühendust Eesti riiklike koordinaatoritega (kontaktid vasakul).

Enne liitumistaotluse saatmist palume asutuse juhtidel ja kooli kontaktisikutel läbi lugeda võrgustiku juhendmaterjal.

Liikmetele ei rakendata suuri bürokraatlikke nõudmisi, aga kord aastas palutakse kooli kontaktisikul täita aruandevorm, mille saadab koolile riiklik koordinaator mais/juunis.

Aktiivsete liikmete nimekirjas püsimiseks:

  • tähistab kool õppeaasta jooksul kahte ÜRO rahvusvahelist tähtpäeva
  • osaleb õppeaasta jooksul vähemalt ühes pakutavas tegevuses
  • informeerib kogukonda võrgustiku tegevusest

Toimuvate ürituste info saadetakse koolidele nende määratud kontaktisiku e-posti aadressile. Lisaks on võimalik jälgida ürituste kalendrit ja liituda Facebook suletud grupiga „UNESCO ühendkoolid Eestis“.

Tutvu projekti tegevuste ja osaliste muljetega kogumikus “UNESCO ühendkoolide võrgustik lugude kaudu: ülevaade 2019-2021 tegevusest”