Menu Close

Liitu võrgustikuga

UNESCO ühendkoolide võrgustiku liikmesust saavad taotleda Eesti Hariduse Infosüsteemis registreeritud haridusasutused (v.a ülikoolid).

Võrgustikuga liitumise eeldus on soov edendada UNESCO väärtuseid ning põhimõtteid läbi

  • uuenduslike ja aktiivõppemeetodite kasutamise;
  • turvalise, kestliku, vägivallavaba, kaasava ja mõjusa õpikeskkonna tagamise kõigile õpilastele;
  • suhtluse ja koostöö teiste haridusasutustega.

Võrgustiku liikmetelt oodatakse:

  • igal aastal vähemalt kahe ÜRO tähtpäeva tähistamist;
  • igal aastal vähemalt ühes rahvusvahelises UNESCO projektis, programmis, kampaanias või analoogses riikliku koordinaatori poolt pakutud tegevuses;
  • igal aastal tegevusplaani ning tegevusaruande esitamist;
  • võrgustiku liikme logo kasutamist ning täisliikmeks vastuvõtmisel saadud seinaplaadi nähtavale kohale asetamist ja kogukonna teavitamist võrgustikku kuulumisest;
  • kontaktisiku määramist liikmesasutuses suhtluseks koordinaatoriga.

Võrgustikuga liitumiseks kirjutage oma soovist UNESCO ühendkoolide koordinaatoritele unescoschools@mondo.org.ee, kes saadavad teile esmalt kandidaatliikme tegevusplaani blanketi ning selle kinnitamisel kinnituskirja võrgustikuga liitumiseks.

Igal aastal hindavad võrgustiku koordinaatorid ühendkooli vastavust liikmesuse tingimustele ühendkooli poolt esitatud aruande alusel. Kui asutus ei vasta tingimustele kahel järjestikusel aastal, võib koordinaator teha ettepaneku ühendkooli liikmesus võrgustikus lõpetada. Soovi korral saab ühendkool ise lõpetada osaluse UNESCO ühendkoolide võrgustikus, saates asutuse juhi poolt allkirjastatud vabas vormis avalduse unescoschools@mondo.org.ee.