Liitu võrgustikuga

Võrgustikuga saab liituda igal ajal. Liitumiseks või lisainfoks võta ühendust Eesti riiklike koordinaatoritega:

  • Läänemere Projekti koordinaator Tartu loodusmajas:                                                              Gedy Matisen,  gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee, 56466887
  • UNESCO ühendkoolide koordinaator MTÜs Mondo:                                                                Viktoria Lepp, unescoschools@mondo.org.ee, 55569444

Enne liitumistaotluse saatmist palume asutuse juhtidel ja kooli kontaktisikutel läbi lugeda võrgustiku juhendmaterjal.

Liikmetele ei rakendata suuri bürokraatlikke nõudmisi, aga kord aastas palutakse kooli kontaktisikul täita aruandevorm, mille saadab koolile riiklik koordinaator mais/juunis. Aktiivsete liikmete nimekirjas püsimiseks tähistab kool õppeaasta jooksul kahte ÜRO rahvusvahelist tähtpäeva, informeerib kogukonda võrgustiku tegevusest ning osaleb õppeaasta jooksul vähemalt ühes pakutavas tegevuses.

Toimuvate ürituste info saadetakse koolidele nende määratud kontaktisiku e-posti aadressile. Lisaks on võimalik jälgida ürituste kalendrit ja liituda Facebook suletud grupiga „UNESCO ühendkoolid Eestis“.

Tutvu projekti tegevuste ja osaliste muljetega UNESCO ühendkoolide võrgustiku õnnestumiste ja möödalaskmiste kogumikus 2018-2019