Aruanded, kokkuvõtted

Sellelt lehelt leiad Läänemere Projekti koolide vaatluste tulemused. Samuti on siin võimalik näha kokkuvõtteid Eesti Läänemere Projekti tegevustest.

Sellelt lehelt leiad Läänemere Projekti koolide vaatluste tulemused. Samuti on siin võimalik näha kokkuvõtteid Eesti Läänemere Projekti tegevustest.

ÕPPEAASTA 2019/2020

Läänemere päeva BioBlitzi tulemused.

Läänemere päeva purjeretke kogemused noortelt:

Mona Liinat – video

Rando Korb – video

Rick Rohumets – video

Reijo Roos, Maigi Nigul – ettekanne konverentsil

 

ÕPPEAASTA 2018/2019

 
28.septembril 2019 toimus Tartu loodusmajas õppeaastat lõpetav ja uut õppeaastat alustav tänuüritus/koostööseminar õpilastele, õpetajatele ja koolijuhtidele. Aastakonverentsi kokkuvõtted ja pildid on leitavad siit.
 
 
Kokkuvõttev artikkel UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevustest Eesti Looduses: 10-2019_Loodusvaatlustest rahvusvahelise koostööni
 
Programmijuhi BSP_Vee kvaliteedi_aruanne_2018-2019
 

ÕPPEAASTA 2017/2018

NB! Sel aastal on kasutusel ka BSP äpp ja veebipõhine vaatluste sisestamise andmebaas, seega kõik vaatlused ei kajastu kodulehel, vaid on leitavad siit: https://bsp.mineavasta.com/about/

Sellest aastast on meil Eesti-siseseid programmijuhid, kes toetavad koolide osalemist programmides, koguvad enda kätte vaatlusandmed ning kirjutavad tulemustest kokkuvõtted.

Programmijuhi BSP_Fenoloogia_aruanne_2017-2018.

Programmijuhi BSP_Rannikuvaatluste_aruanne_2017-2018.

Programmijuhi BSP_Jõevaatluste_aruanne_2016-2018.

Programmijuhi BSP_Vee kvaliteedi_aruanne_2017-2018.

Programmijuhi BSP_Õhu kvaliteedi_aruanne_2017-2018.

Lindude ökoloogia, Eru Lahe Rannarahva Selts (BSP koolidega) 2018.a. sügis

Lindude ökoloogia, Eru Lahe Rannarahva Selts (BSP koolidega), 2016-2017

UNESCO Läänemere Projekti Eesti tegevuste kokkuvõte, 2018.

UNESCO Läänemere Projekti Eesti tegevuste kokkuvõte, 2017.

Kokkuvõte õpetajate seminarist Aegnal 27.-28.05.2017

AASTA 2016

NB! Sel aastal on kasutusel ka BSP äpp ja veebipõhine vaatluste sisestamise andmebaas, seega kõik vaatlused ei kajastu kodulehel, vaid on leitavad siit: https://bsp.mineavasta.com/about/

Fenoloogilised vaatlused

Rannikuvaatlused

Mereõppepäevad

UNESCO Läänemere Projekti Eesti-tegevuste kokkuvõte, 2016

AASTA 2015

Veelinnu loendused

Fenoloogilised vaatlused

Jõevaatlused

Rannikuvaatlused

Lindude ökoloogia

UNESCO Läänemere Projekti Eesti tegevuste kokkuvõte, 2015

BSP rahvusvahelise koordineerimise perioodi lühikokkuvõte (2012-2015)

AASTA 2014

Õhu kvaliteet

Fenoloogilised vaatlused

Rannikuvaatlused

UNESCO Läänemere Projekti Eesti tegevuste kokkuvõte, 2014

AASTA 2013

Fenoloogilised vaatlused

Rannikuvaatlused

Veelinnu loendused

Õhukvaliteet

Keskkonnalased mõõtmised

AASTA 2012

Fenoloogilised vaatlused

Rannikuvaatlused

Veelinnu loendused

Vee kvaliteet

Õhu kvaliteet

AASTA 2011

Fenoloogilised vaatlused

Jõevaatlused

Rannikuvaatlused

Õhu kvaliteet

AASTA 2010

Fenoloogilised vaatlused

Jõevaatlused

Õhu kvaliteet

MUUD VAATLUSED

Linda Metsaoru saadetud mitmesugused vaatlustulemused (zip-failidena).

Lasnamäe Üldgümnaasiumi õpilaste jõevaatlused 2010.

Lasnamäe Üldgümnaasiumi õpilaste jõevaatlused 2012. Vaata ka fotosid!