Vaatlustulemused & kokkuvõtted

Sellelt lehelt leiad Läänemere Projekti koolide vaatluste tulemused. Samuti on siin võimalik näha kokkuvõtteid Eesti Läänemere Projekti tegevustest.

ÕPPEAASTA 2020/2021

 

ÕPPEAASTA 2019/2020

 

ÕPPEAASTA 2018/2019

 

ÕPPEAASTA 2017/2018

Sel aastal on kasutusel BSP äpp ja veebipõhine vaatluste sisestamise andmebaas, seega kõik vaatlused ei kajastu kodulehel, vaid on leitavad siit: https://bsp.mineavasta.com/about/

Sellest aastast on meil Eesti-siseseid programmijuhid, kes toetavad koolide osalemist programmides, koguvad enda kätte vaatlusandmed ning kirjutavad tulemustest kokkuvõtted.

 

AASTA 2016

Sel aastal oli kasutusel ka BSP äpp ja veebipõhine vaatluste sisestamise andmebaas, seega kõik vaatlused ei kajastu kodulehel, vaid on leitavad siit: https://bsp.mineavasta.com/about/

Fenoloogilised vaatlused

Rannikuvaatlused

Mereõppepäevad

 

AASTA 2015

Veelinnu loendused

Fenoloogilised vaatlused

Jõevaatlused

Rannikuvaatlused

Lindude ökoloogia

 

AASTA 2014

Õhu kvaliteet

Fenoloogilised vaatlused

AASTA 2013

Fenoloogilised vaatlused

Rannikuvaatlused

Veelinnu loendused

Õhukvaliteet

Keskkonnalased mõõtmised

AASTA 2012

Fenoloogilised vaatlused

Rannikuvaatlused

Veelinnu loendused

Vee kvaliteet

Õhu kvaliteet

AASTA 2011

Fenoloogilised vaatlused

Jõevaatlused

Rannikuvaatlused

Õhu kvaliteet

AASTA 2010

Fenoloogilised vaatlused

Jõevaatlused

Õhu kvaliteet

MUUD VAATLUSED