Menu Close

Toetajad ja koostööpartnerid

TOETAJAD

Haridus- ja Teadusministeerium: hm.ee
Toetab BSP tegevust alates  2012.aastast.

Keskkonnainvesteeringute Keskus: kik.ee 
Toetas BSP tegevust 2010-2015 ning taas toetab 2018-2023 aastal.

European Schoolnet Scientix: eun.org 
Toetas UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere projekti 30.aasta juubeliüritusel õpetajate seminari korraldamist 2019.aastal.

 

KOOSTÖÖPARTNERID

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus: tartuloodusmaja.ee
Koordineerib BSP tegevusi Eestis.

MTÜ Mondo Maailmakool: maailmakool.ee
Koordineerib UNESCO ühendkoolide võrgustiku Eestis.

UNESCO ERK: unesco.ee

UNESCO: unesco.org

Eru Lahe Rannarahva Selts: rannarahvas.ee
Korraldas BSP merepäevi 2009-2015.aastatel ning juhib lindude ökoloogia programmi tegevusi.

 


Eesti Maaülikool: emu.ee

EMÜ teadlased võõrustavad BSP veebiviktoriinis parimaid tulemusi saanud õpilasi töövarjupäevadel (suvised välipraktikad üle Eesti) ning korraldavad praktilisi töötubasid laagrites. Suured tänud teile:
Ronald Laarmaa (väikejärvede hüdrobioloogiline seire)
Priit Bernotas (teaduslik kalapüük)
Alo Laas (automatiseeritud poijaam ja veealused sensorid)

 


TÜ Eesti mereinstituut:
mereinstituut.ut.ee

TÜ Eesti mereinstituudi teadlased korraldavad praktilisi töötubasid BSP laagrites, osalesid BSP rahvusvahelisel konverentsil 2015 “Science of Changes” ning on abistanud nõu ja jõuga õpetajate seminaride korraldamist. Suured tänud teile:
Jonne Kotta (aastatepikkune toetus BSP tegevuste läbiviimisel)
Helen Orav-Kotta (aastatepikkune toetus BSP tegevuste läbiviimisel)
Lennart Lennuk (töötubade läbiviimine, osalemine programmide arendamises)
Greta ReisaluMerli Pärnoja, Liis Rostin, Liina Pajusalu, Arno Põllumäe, Kristjan Herkül, Tuuli Kauer, Lauri Saks (töötubade juhendamine)


TalTech Meresüsteemide instituut: taltech.ee/meresusteemide-instituut

TalTech Meresüsteemide instituudi teadlased korraldavad praktilisi töötubasid BSP laagrites ja võõrustavad veebiviktoriini parimaid tulemusi saavutanud õpilasi töövarjupäeval. Suured tänud teile:
Urmas Lips (uurimislaevaga SALME Virtsust Tallinnasse)
Inga Lips (erinevad töötoad läbi aegade)


TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut: tlu.ee/lti

TLÜ loodusteadlased korraldavad praktilisi töötubasid BSP laagrites ja võõrustavad veebiviktoriini parimaid tulemusi saavutanud õpilasi töövarjupäeval. Suured tänud Teile:
Are Kont (rannikute uuringud)
Hannes Tõnisson (erinevad töötoad laagrites)