Toetajad

SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus: www.tartuloodusmaja.ee 

Koordineerib BSP tegevusi Eestis.

Haridus- ja Teadusministeerium: http://hm.ee

Toetab BSP tegevust alates  2012.aastast.

Keskkonnainvesteeringute Keskuswww.kik.ee 

Toetas BSP tegevust 2010-2015 ning taas toetab 2018-2022 aastal.

Eru Lahe Rannarahva Selts: www.rannarahvas.ee

Korraldas BSP merepäevi 2009-2015.aastatel ning juhib lindude ökoloogia programmi tegevusi.

European Schoolnet Scientix: http://www.eun.org/ 

Toetas UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere projekti 30.aasta juubeliüritusel õpetajate seminari korraldamist 2019.aastal.

UNESCO ERK: http://www.unesco.ee/

UNESCO: http://www.unesco.org/

UNESCO ühendkoolid: http://unesco.ee/uhendkoolide-vorgustik/

BSP on üks edukaim UNESCO pilootprojekt alates 1989.aastast!

Eesti Maaülikoolhttps://www.emu.ee/

EMÜ teadlased võõrustavad BSP veebiviktoriinis parimaid tulemusi saanud õpilasi töövarjupäevadel (suvised välipraktikad üle Eesti) ning korraldavad praktilisi töötubasid laagrites. Suured tänud Teile…

Ronald Laarmaa (väikejärvede hüdrobioloogiline seire)

Priit Bernotas (teaduslik kalapüük)

Alo Laas (automatiseeritud poijaam ja veealused sensorid)

TÜ Eesti mereinstituut: http://www.sea.ee/

TÜ Eesti mereinstituudi teadlased korraldavad praktilisi töötubasid BSP laagrites, osalesid BSP rahvusvahelisel konverentsil 2015 “Science of Changes” ning on abistanud nõu ja jõuga õpetajate seminaride korraldamist. Suured tänud Teile…

Jonne Kotta (aastatepikkune toetus BSP tegevuste läbiviimisel)

Helen Orav-Kotta (aastatepikkune toetus BSP tegevuste läbiviimisel)

Lennart Lennuk (töötubade läbiviimine, osalemine programmide arendamises)

Greta ReisaluMerli Pärnoja, Liis Rostin, Liina Pajusalu, Arno Põllumäe, Kristjan Herkül, Tuuli Kauer, Lauri Saks (töötubade juhendamine)

TTÜ Meresüsteemide instituut: https://www.ttu.ee/instituut/meresusteemide-instituut/

TTÜ Meresüsteemide instituudi teadlased korraldavad praktilisi töötubasid BSP laagrites ja võõrustavad veebiviktoriini parimaid tulemusi saavutanud õpilasi töövarjupäeval. Suured tänud Teile…

Urmas Lips (uurimislaevaga SALME Virtsust Tallinnasse)

Inga Lips (erinevad töötoad läbi aegade)

TLÜ Loodus- ja terviseteaduste instituut: https://www.tlu.ee/lti

TLÜ loodusteadlased on korraldavad praktilisi töötubasid BSP laagrites ja võõrustavad veebiviktoriini parimaid tulemusi saavutanud õpilasi töövarjupäeval. Suured tänud Teile…

Are Kont (rannikute uuringud)

Hannes Tõnisson (erinevad töötoad laagrites)