Kodanikuteaduse programmid

Kodanikuteadus (harrastusteadus; inglise keeles Citizen Science) on inimeste vabatahtlik panus teadusesse. Panuseks võib olla vaatluste tegemine, andmete talletamine ja analüüsimine või muu abistav tegevus. Sageli on harrastusteadus seotud hobitegevusega: näiteks lindude vaatlemise, putukate kogumise, harrastusastronoomiaga. Harrastusteadlaste panus laiendab elurikkuse uurimise haaret, aidates andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua.

Iga võrgustiku liige osaleb aastas vähemalt ühes UNESCO ühendkoolide võrgustiku poolt pakutavas tegevuses, nt võibki selleks olla üks kodanikuteaduse vaatlusprogramm. Koordinaatori abiga saab leida võimalusi (nt KIK projektide kirjutamine), et õpilased viia mere äärde, jõe äärde või vaadata koos kevademärke merest kaugemal (igaüks valib programmid vastavalt võimalustele ja huvile). Paljude programmide jaoks oleme Läänemere-äärsetele riikidele loonud ka inglise keelsed õpetajaraamatud.

Alates 2017. aastast rakendame iga BSP kodanikuteaduse programmi juures Eesti-siseseid programmijuhte, kes Eesti koolidele, õpetajatele ja õpilastele programmides osalemise vahvamaks, lihtsamaks ja õpetlikumaks teevad. Programmijuhid Eestis teevad koostööd BSP Eesti tegevuste üldkoordinaatoriga Tartu loodusmajast, et programme arendada, täiendada, reklaamida, laagrites neid läbi viia ning iga vaatlusperioodi lõpus teha kokkuvõtted koolide osalemisest ning peamistest saadud tulemustest.

Meie võrgustikus on praegu avatud 6 erinevat programmi, mida enamjaolt on võimalik täita ka veebivormis (Legulus äpi kaudu, Google Drive vormide kaudu), sest nii jõuab info kenasti Eesti e-Elurikkuse andmebaasi harrastusteaduse vaatluste alla:

Eesti-sisene programmijuht on Linda Metsaorg Eru Lahe Rannarahva Seltsist: linda.metsaorg@mail.ee

Eesti-sisene programmijuht on Karin Keert Viimsi Koolist: karin.keert@viimsi.edu.ee

Lisa- ja abimaterjalid:

Eesti-sisene programmijuht on Urve Lehestik Põlva Koolist: urve.lehestik@polvakool.ee

Vanemad kasutuses olnud materjalid:

NB! Jõevaatluse käigus leitud liigid sisestage ka eElurikkusesse, kasutades Legulust. Siit leiate sisestamise videoõpetuse ning juhendi.

Eesti-sisene programmijuht on Annelie Ehlvest Tartu loodusmajast: anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee

Eesti-sisene programmijuht on Pille-Riin Pärnsalu Tartu loodusmajast: pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee

Kuidas osaleda võrgustiku kodanikuteaduste programmides? Vaata UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverentsi töötoa videot (26.09.2020).