Menu Close

Harrastusteaduse programmid

Iga võrgustiku liige osaleb aastas vähemalt ühes UNESCO ühendkoolide võrgustiku poolt pakutavas tegevuses, nt võibki selleks olla üks harrastusteaduse vaatlusprogramm. Meie võrgustikus on avatud 6 erinevat programmi, mille juurde on loodud õpetaja juhendmaterjalid ja õpilaste töölehed eesti keeles

Harrastusteadus (inglise keeles Citizen Science) on inimeste vabatahtlik panus teadusesse. Et panustada harrastusteadusesse ja teha kogutud andmed teadlastele kättesaadavaks, palume määratud liigid sisestada PlutoF platvormi, mis võimaldab bioloogia ja sellega seotud andmete veebipõhist sisestamist, toimetamist, jagamist ning publitseerimist. Läänemere Projekti programmide raames tehtud vaatlusi on võimalik näha eElurikkuse leheküljel.

Aruandlus
Meie jaoks on oluline teada, millised koolid vaatlusi teevad ning kui palju õpilasi nendes osaleb. Et neid andmeid koguda, palume teil täita vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik. NB! Küsimustiku ei ole vaja täita, kui olete täitnud vahtra-pigilaiku vormi, jõevaatluste vormi või järve- ja tiigivaatluste vormi. 
Mõnda vaatlust saab teha ainult soojema ilmaga, mõnda on võimalik teha aastaringselt. Te võite täita küsimustiku kohe peale üksikut vaatlust või pikema perioodi kohta. Ootame vastuseid vaatluste tegijatelt vähemalt kaks korda aastas ehk sügis- ja kevadhooaja lõpus (detsembris ning juunis).

Aruandlus: palume täita sügis- ja kevad vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik.

Vahtra-pigilaiku veebivorm täitmiseks: bit.ly/BSPpigilaik

Abimaterjalid:

  • NB! Sisesta samblikuvaatlused eElurikkusesse, kasutades PlutoF platvormi. Siit leiad ka sisestamise õppevideod.
  • Aruandlus: palume täita sügis- ja kevad vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik.

    Google Drive-i vorm vaatluste sisestamiseks: https://bsp.teec.ee/gforms/river_ee.html

    Kui olete oma andmed vormi sisestanud, saate ligipääsu ka teiste koolide loodud andmetele, et teha võrdlusi ja potentsiaalselt ka uurimistöid nende andmete põhjal.

  • NB! Sisesta jõevaatluse käigus leitud liigid eElurikkusesse, kasutades PlutoF platvormi. Siit leiad ka sisestamise õppevideod.
  • Aruandlus: palume täita sügis- ja kevad vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik.

  • NB! Sisesta vaatluste käigus leitud liigid eElurikkusesse, kasutades PlutoF platvormi. Siit leiad ka sisestamise õppevideod.
  • ‘Aruandlus: palume täita sügis- ja kevad vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik.