Menu Close

Kodanikuteaduse programmid

Iga võrgustiku liige osaleb aastas vähemalt ühes UNESCO ühendkoolide võrgustiku poolt pakutavas tegevuses, nt võibki selleks olla üks kodanikuteaduse vaatlusprogramm. Koordinaatori abiga saab leida võimalusi (nt KIK projektide kirjutamine), et õpilased viia mere äärde, jõe äärde või vaadata koos kevademärke merest kaugemal (igaüks valib programmid vastavalt võimalustele ja huvile). Paljude programmide jaoks oleme Läänemere-äärsetele riikidele loonud ka inglise keelsed õpetajaraamatud.

Eesti-sisene programmijuht on Linda Metsaorg Eru Lahe Rannarahva Seltsist: linda.metsaorg@mail.ee

Eesti-sisene programmijuht on Karin Keert Viimsi Koolist: karin.keert@viimsi.edu.ee

Lisa- ja abimaterjalid:

Eesti-sisene programmijuht on Urve Lehestik Põlva Koolist: urve.lehestik@polvakool.ee

Vanemad kasutuses olnud materjalid:

NB! Jõevaatluse käigus leitud liigid sisestage ka eElurikkusesse, kasutades Legulust. Siit leiate sisestamise videoõpetuse ning juhendi.

Eesti-sisene programmijuht on Annelie Ehlvest Tartu loodusmajast: anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee

Eesti-sisene programmijuht on Pille-Riin Pärnsalu Tartu loodusmajast: pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee

Kuidas osaleda võrgustiku kodanikuteaduste programmides? Vaata UNESCO ühendkoolide võrgustiku aastakonverentsi töötoa videot (26.09.2020).