Menu Close

Harrastusteaduse programmid

Iga võrgustiku liige osaleb aastas vähemalt ühes UNESCO ühendkoolide võrgustiku poolt pakutavas tegevuses, nt võibki selleks olla üks harrastusteaduse vaatlusprogramm. Programmide jaoks on loodud õpetaja juhendmaterjalid ja õpilaste töölehed eesti keeles. Paljude programmide jaoks oleme Läänemere-äärsetele riikidele loonud ka inglise keelsed õpetajaraamatud.

Osaledes meie programmides saate panustada harrastusteadusesse. Harrastusteadus (inglise keeles Citizen Science) on inimeste vabatahtlik panus teadusesse. Harrastusteadlaste panus laiendab elurikkuse uurimise haaret, aidates andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua. Meie võrgustikus on praegu avatud 6 erinevat programmi, mida enamjaolt on võimalik täita ka veebivormis (PlutoF platvormi/ Leguluse rakenduse kaudu, Google Froms vormide kaudu), sest nii jõuab info kenasti Eesti e-Elurikkuse andmebaasi. Läänemere Projekti programmide raames tehtud vaatlusi on võimalik näha eElurikkuse leheküljel siin.

Aruandlus
Meie jaoks on oluline teada, millised koolid vaatlusi teevad ning kui palju õpilasi nendes osaleb. Et neid andmeid koguda, palume teil täita vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik. NB! Küsimustiku ei ole vaja täita, kui olete täitnud vahtra-pigilaiku vormi, jõevaatluste vormi või järve- ja tiigivaatluste vormi. 
Mõnda vaatlust saab teha ainult soojema ilmaga, mõnda on võimalik teha aastaringselt. Te võite täita küsimustiku kohe peale üksikut vaatlust või pikema perioodi kohta. Ootame vastuseid vaatluste tegijatelt vähemalt kaks korda aastas ehk sügis- ja kevadhooaja lõpus (detsembris ning juunis).

Aruandlus: palume täita sügis- ja kevad vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik.

Vahtra-pigilaiku veebivorm täitmiseks: bit.ly/BSPpigilaik

Abimaterjalid:

Aruandlus: palume täita sügis- ja kevad vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik.

Google Drive-i vorm vaatluste sisestamiseks: https://bsp.teec.ee/gforms/river_ee.html

Kui olete oma andmed vormi sisestanud, saate ligipääsu ka teiste koolide loodud andmetele, et teha võrdlusi ja potentsiaalselt ka uurimistöid nende andmete põhjal.

NB! Jõevaatluse käigus leitud liigid sisestage ka eElurikkusesse, kasutades Legulust. Siit leiate sisestamise videoõpetuse ning juhendi.

Aruandlus: palume täita sügis- ja kevad vaatlusperioodi lõpus see lühike küsimustik.