august 2014 archive

Merepäevad Viinistul 2014

BSP   merepäevad  aastal 2014

BSP merepäevi Pärispeal on KIK finantseerinud juba 5 aastat.

Sügisel, augustis koostame KIK-le projektitaotluse (peamiselt  transpordikulude finantseerimiseks) järgmiseks kalendriaastaks.

2013.a. sügisel planeerisime merepäevad arvestusega, et aasta 2014 on Soome lahe aasta.

* Sel puhul toimus  23.mail Vabaõhumuuseumis traditsiooniline looduse tundmise võistlus Tallinna koolide 5-liikmelistele võistkondadele , mida on korraldatud juba 30 kevadet järjest.Seekord oli lisaks veel vaja vastata küsimustele Soome lahe kohta ( vastas 130 õpilast).

* 20.augustil aitasime korraldada Vabaõhumuuseumis Soome lahe päeva, kuhu kutsusime osalema samuti BSP õpetajaid. Järgmisel päeval, 21.augustil jätkusid merepäevad 30-le BSP õpetajale Tallinnas Kalasadama rannas ja Mereinstituudis, mida juhendasid merebioloogid Helen Orav-Kotta, Lennart Lennuk ja Arno Põllumäe.

* 22.augustil tegid BSP õpetajad (30 osalejat) ringsõidu Lahemaal ümber Juminda ja Pärispea poolsaare, et tutvuda rannaalade kasutamise ja kaitsega Kuusalu vallas.Ringsõitu juhendasid: Kaja Peterson (SEI Tallinnast) ja Piret Reinsalu (Keskkonnainspektsioonist).Järgneval arutelul saadi selgemaks äsja tehtud muudatused igaüheõiguse seaduses.

* Merepäevad BSP koolide õpilastele ( 14 päeva, osalejaid  404)

Kevadel 2014 osalesid merepäevadel:

2.05 – Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium (18 osalejat);

12.05- Tallinna Tehnikagümnaasium (20 osalejat);

16.-18.05 – Kuressaare Gümnaasium ( 3 päeva ´a 27 osalejat);

30.05 – Mustamäe Gümnaasium (17 osalejat);

02.06 – Prantsuse Lütseum (29 osalejat);

03.06- Tallinna Arte Gümnaasium (51 osalejat);

Suvel: 27.07- Kuusalu valla laste suvelaagris osalejad (35);

20.08- Loksa ja Kuusalu õpilased Vabaõhumuuseumis Soome lahe päeval (20);

Sügisel:22.09- Mustamäe Gümnaasium (20 osalejat);

26.09 – Tartu KJP Gümnaasium (33 osalejat);

05.10 – Rakvere koolide õpilased (30 osalejat);

07.10- Lilleküla Gümnaasium (50 osalejat);

 

BSP mereprogrammide täitmine

Kõige lihtsam on õpilastel teha rannikuvaatlusi ja loendada veelinde lindude ökoloogia programmi alusel, kus liikumisel kindlal marsruudil saavad õpilased panna nähtud objektid kirja vaatluskaartidele. Spetsiaalset juhendamist merebioloogide poolt nõuab aga BSP vee kvaliteedi programm.Seda oleme saanud teha ühe korra kevadel ja teise sügisel.Tutvustatud  on veel Loobu ja Valgejõe elustikku ja taimestikku jõgede kallastel ning looduskaitse probleeme seoses  hüdroelektrijaamade  ( Nõmmeveski, Kotka, Joaveski)rajamisega.

BSP lindude ökoloogia programmi kevadiste vaatluste tulemused saadeti koordinaatorile Poolas (15.06.2014) ;Sügisesed vaatlused toimusid 5.10  rahvusvahelisel linnuvaatluspäeval Birdwatch, milles osalesid Rakvere linnuhuvilised. Andmed esitati EOÜ-le .

BSP rannikuvaatlused Pärispeal toimuvad vaheldumisi kahel rannalooduse õpperajal ( Hara laht ja Pähkneeme ). Rajad pakuvad õpilastele võimaluse tutvuda Euroopas väärtustatud mereäärsete elupaikadega ( liivarand püsitaimestikuga, liivikud ja liivaluidetel kasvav põline männimets).Rannik neis paigus on suhteliselt puhas ja looduslik, ilma asustuseta. Samas saab vaadelda ja õppida tundama veelinde.Suuri muutusi ranna-alal pole täheldatud. Seetõttu pole otstarbekas igast vaatlusest saata aruanne BSP rannikuvaatluste koordinaatorile Taani. Mõistlik on vormistada üks keskmiste näitajatega aruanne kevadperioodi ja teine sügisese vaatlusperioodi kohta ning nimetada ära osalenud koolid.BSP koolide nimekirja on vaja seetõttu võtta ka Eru lahe Rannarahva Selts, sest muidu ei saa keskmiste näitajatega elektroonilist aruannet vormistada, ega kommentaare lisada.

BSP merepäevad aastal 2015

Uudsena on  plaanis 3 mereõppepäeva augustis, kus peatähelepanu on meretemaatiliste uurimuslike tööde juhndamisel.Kutsutakse  BSP õpetajad  koos oma 1-4 merehuvilise õpilasega , et valida uurimistöö teema ja koguda praktiliselt  vaatlusandmeid . Hiljem jätkata tööde vormistamist koolis oma õpetaja juhendamisel.

BSP lindude ökoloogia programmi paremaks täitmiseks oleme alustanud asjaajamist, et rajada linnutorn Eru lahe äärde  Vihasoo rannaniidule , Lahemaa kõige linnurikkamasse paika loosaarte vastas.

BSP rannikuvaatluste mitmekesistamiseks on kavas pikendada Hara lahe rannalooduse õpperada Odakivi lahe ääres kuni Suurpea sadamakaini, mis on äsja võetud sadamate registrisse.

Artikkel ajakirjas Meremees nr3 -2014.

 

Linda Metsaorg,

BSP mereprogrammide projektijuht

Telefon 56 917 494

/linda.metsaorg@mail.ee/