Gedy Matisen

Autori postitused

Läänemere Projekti kevadised loodusvaatlused ja kodanikuteadus

Koolide õuesõppe nädala raames soovitame õpilased viia õue kodanikuteadusesse panustama. Selleks pakub Läänemere Projekt Eesti koolidele järgnevaid tegevusi:

 1. 1.juunini – Fenoloogia programmi rahvusvaheline kevade saabumise märkide vaatlus Padletis – vaatlused sisesta SIIN! Või kui tegite vaatlused tavapärasele töölehele, siis saatke tulemused 20.juuniks programmijuhile: marjeloide@gmail.com
 2. 15.juunini – Õhu kvaliteedi programmi rihmsamblikele keskenduv vaatlus – vaatlused sisesta SIIN! Kui täitsite tavapärast õhu kvaliteedi töölehte, siis saatke tulemused 20.juuniks programmijuhile: urve.lehestik@gmail.com
 3. 15.juunini – Jõevaatluse programm – vaatlused sisesta SIIN! Kui täitsite töölehte paberkandjal, siis saatke tulemused 20.juuniks programmijuhile:  anneli.ehlvest@tartuloodusmaja.ee
 4. 15.juunini – Vee kvaliteedi programm – vaatlused sisesta SIIN! Kui täitsite töölehte paberkandjal, siis saatke tulemused 20.juuniks programmijuhile: pilleriin.parnsalu@tartuloodusmaja.ee
 5. 15.juunini – Rannikuvaatluse programm – täida paberkandjal tööleht ja saada tulemused 20.juuniks programmijuhile: karin.keert@viimsi.edu.ee. Kodanikuteadusesse panuse andmiseks, sisesta makro- ja mikroplasti vaatlused rahvusvahelisse Coastwatch Europe andmebaasi.

NB! Kodanikuteadusesse saate kooliklassiga panustada siis, kui lisad kõikide eelnimetatud vaatluste ajal märgatud liigid veel ka Leguluse kaudu ise eElurikkuse portaali. Vajadusel kasuta andmete sisestamise videoõpetust ning juhendit.

Õpetajad ja õpilased, kes BSP vaatlusi teevad ning sotsiaalmeediasse pilte postitavad võiksid sinna juurde lisada #läänemereprojekt #ühendkoolid #kodanikuteadus

Lisaks on koolidel võimalus vaatluste ajal kokku kogutud prügist luua oma TrashHack idee, millega osaleda kampaanias, mille juhendmaterjaliga saab tutvuda SIIN! Kampaania julgustab noori kestliku arengu edendamise nimel tegelema jäätmeprobleemidega, oma tegevust mõtestama ja teadmisi teistega jagama. Idee video või pildi saab postitada sotsiaalmeediasse, kasutades märke #TrashHack #UNESCO #ASPnetUNESCO #ühendkoolid #läänemereprojekt #kestlikareng

Selgunud on Läänemere Projekti linnuviktoriini võitjad

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti lindude ökoloogia kodanikuteaduse programmi raames kutsuti 2021. a veebruaris/märtsis 4.-12. klasside kooliõpilasi osalema linnuviktoriinis. Viktoriin korraldati linnuvaatluste asemel, et ka viiruspuhangu piirangute ajal toetada noorte teadmisi lindude eluolust ja olulisusest inimese elus, populariseerida loodusteaduste valdkonda ja kutsuda noori edaspidi osalema kodanikuteaduse algatustel – linnuvaatlustel ja -loendustel.

Linnuviktoriinist võttis osa 220 õpilast 18 erinevast koolist, kelle seas oli 4.-6. klassi õpilasi 29, 7.-9. klassi õpilasi 66 ja 10.-12. klassi õpilasi 125. Maksimaalne punktisumma oli 80 ning ülesannete lahendamiseks oli võimalik kasutada veebis kättesaadavat ajakirja Eesti Loodus, teabelehte Tiirutaja ja aasta lind 2020 kodulehte. Küsimused ja vastused on leitavad siit.

TOP 5 tulemust 10.-12. klassi arvestuses saavutasid:

 1. Karoliina Kask, Kadrina Keskkool (75 p)
 2. Maarja Mets, Hugo Treffneri Gümnaasium ja Tartu loodusmaja huvikool (74 p)
 3. Johanna Maria Jõgisu, Gustav Adolfi Gümnaasium (74 p)
 4. Lisete Jürgens, Kadrina Keskkool (74 p)
 5. Rene Rodima, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium (73 p)

TOP 5 tulemust 7.-9. klassi arvestuses saavutasid:

 1. Arabella Antons, Tartu Mart Reiniku Kool ja Tartu loodusmaja huvikool (78 p)
 2. Reele Raap, Kadrina Keskkool (72 p)
 3. Merilis Moppel, Gustav Adolfi Gümnaasium (72 p)
 4. Annaliisa Pihla, Gustav Adolfi Gümnaasium (71 p)
 5. Margaret Braun, Tartu Erakool (68.5 p)

TOP 5 tulemust 4.-6. klassi arvestuses saavutasid:

 1. Mia Lucia Liivak, Gustav Adolfi Gümnaasium (66 p)
 2. Meelis Haiba, Rakvere Põhikool (63 p)
 3. Liise Sarv, Gustav Adolfi Gümnaasium (62 p)
 4. Robert Paron, Gustav Adolfi Gümnaasium (61.5 p)
 5. Iris Püvi, Gustav Adolfi Gümnaasium (59 p)

Esindatud olid järgmised koolid: Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium (100 õpilast), Kuusalu Keskkool (40), Gustav Adolfi Gümnaasium (38), Lihula Gümnaasium (14), Kadrina Keskkool (12), Tartu loodusmaja + Hugo Treffneri Gümnaasium/Tartu Tamme Gümnaasium/Tartu Mart Reiniku Kool/Tartu Erakool (5), Viimsi Kool (3), Rakvere Põhikool (2), Tallinna 21. Kool (2), Loksa Gümnaasium (1), Põlva Kool (1), Risti Kool (1), Tamsalu Gümnaasium (1).

Viktoriini lahendades õpiti tundma meie looduses elutsevaid pütiliike ja teisi veelinde, nende rändekäitumist ning hindama lindude kaitsmiseks ja elupaikade eest hoolitsemiseks vajalikke inimtegevusi. Linnuviktoriini korraldasid Tartu loodusmaja ja MTÜ Tallinna Linnuklubi koostöös Eesti Ornitoloogiaühinguga ning korraldamist toetasid SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ning Haridus- ja Teadusministeerium. 

Kõik esiviisikus nimetatud 15 osalejat saavad endale Eesti Ornitoloogiaühingu poolt meene ning võimaluse osaleda juunikuus toimuval Läänemere Projekti lindude ökoloogia õppepäeval, kus saab ise koos ornitoloogidega linde loendada ja rõngastada. Võitjatega võetakse ühendust ja saadetakse täpsemad juhised auhindade kättesaamiseks e-posti teel. Kõikide osalejate koondtulemused saadetakse võrgustiku kontaktõpetajate ning osalejate e-postile.

Rohkem infot Läänemere Projekti Eesti tegevuste koordinaatorilt, Gedy Matisen, gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee

Innukad loodusvaatlejad saavad oma leidusid esitada juba 27. aprillil Leedu rahvusvahelisel noorte konverentsil “Back to nature”

Konverentsile on oodatud kõigi üldhariduskoolide 9.-12.klassi õpilaste loodusteaduslikud uurimistööde esitlused vabalt valitud teemal, mis seostuks kliimamuutustega, sh kodanikuteaduslikel loodusvaatlustel osalemine ja andmete kogumine. Esitlused toimuvad veebipõhiselt Zoom-keskkonnas 27.aprillil. Konverentsile peab registreeruma 10.aprilliks: https://forms.gle/zw7nCD4eE8PrhnVZ7 Rohkeminfot ettekande pikkuse ja nõuete kohta saab küsida korraldajalt: viliukasss@yahoo.com

Suuname õpilased õue vahtra-pigilaigu vaatlusi tegema

Praegu on aeg, mil suuname kooliõpilasi õue vahtra-pigilaigu (Rhytisma acerinum) vaatlusi tegema.

Vaatlused toimuvad UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti õhu kvaliteedi programmi raames.
Osalemiseks tuleb täita vaatluse tööleht siin: https://bit.ly/37a2JBi


Tekkinud küsimustele vastab ja osalemisel abistab riiklik programmijuht Urve Lehestik, kes iga aasta tulemustest ka kokkuvõtted teeb (urve.lehestik[at]polvakool.ee).


Urve soovib kõigile rõõmsat langevates lehtedes sahistamiste aega!

Rahvusvaheline UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti õpetajate veebinar ootab osalejaid 27.-28.oktoobril

Veebinar toimub inglise keeles ja keskendutakse järgmistele teemadele, et ühiselt luua koolidevahelisi projekte:

 1. Globaalne kodakondsus, rahukultuur ja vägivallatus, sh sotsiaalne ja majanduslik jätkusuutlikus, ühiselt jagatud ajalugu, Läänemere-äärsete riikide sotsiaalsed struktuurid ja demokraatia
 2. Säästev areng ja jätkusuutlik elustiil, sh Läänemere kaitse, loodusvaatlused ja kliimamuutused Läänemere piirkonnas
 3. Kultuuridevaheline õppimine ning kultuurilise mitmekesisuse ja pärandi väärtustamine, sh räägitavate ja õpitavate keelte paljusus, kirjandus, kunst ja käsitöö, elav vaimne ja aineline kultuuripärand

Registreeri osalejaks hiljemalt 14.oktoobriks: https://bit.ly/webinar272810  

Rohkem infot korraldajatelt:

Paula Mattila (paula.mattila@oph.fi) ja Tiina Sarisalmi (tiina.sarisalmi@orivesi.fi)                    

UNESCO ASPnet collaboration network