september 2016 archive

Läänemere Projekti koolide kokkutulek Raudsillal

Raudsilla matkakompleksis toimunud koolide kokkutuleku tegevustest valmis pisike videoklipp, mis on nähtav meie Facebooki lehel. Täname õpilasi, kes kaadreid kogusid.

Kokkutulekule jõudsid kuni kolmeliikmelised esindused 12-st Eesti BSP koolist. Koos osaleti orienteerumismängus, valmistati ette lõkkeõhtu etteasted teemal “Reisile võõraga” ning koguti praktilisi ja teoreetilisi teadmisi töötubades. Henn Timm Eesti Maaülikoolist juhendas töötuba ebapärlikarbi eluolust ja Pärlijõe eripärasest ning Annelie Ehlvest koos Aire Orulaga SA Tartu Keskkonnahariduse Keskusest juhendasid Läänemere ökosüsteemi töötuba.

Et  veel lähemalt uurida ühe Eesti huvitaivama jõe elustikku ja keemilist koostist, siis viidi läbi jõevaatlused Pärlijõe erinevatel lõikudel. Vaatlustulemused analüüsiti ja leitud erinevused esitati grupiviisiliselt. Lisaks oli igal vaatluses osalenud grupil võimalik teha ettepaneuid programmi muutmiseks ning ettepanekuid Raudsilla kompleksis veelgi keskkonnasõbralikumaks tegutsemiseks. Näiteks tõdesid õpilased, et nii suurel kompleksil, kellel on muuseas ka Roheline Võti, oleks hädavajalik pakkuda külalistele ise pesemisvahendeid, mitte lootma jääda selle peale, et külalised tõesti ise looduslikud vahendid kaasa võtavad, sest paraku on paljude inimeste keskkonnateadlikkus  puudulik ning kõik inimesed ei pruugi eristada rohepesu toodete seast neid õigeid looduslikke variante.

Lisaks eeltoodule, et teoreetilistele teadmistele kohe rakendust leida, viis Eestimaa Looduse Fond laagrilisi jõe äärde talgutöid tegema, et anda omapoolne panud ebapärlikarbi ja teiste oluliste liikide elupaiga kaitseks. See oli kahtlemata õpilaste lemmiktegevus, sest sai kahlamispükstega jões sumbata, liigseid puuoksi eemaldada ning oma töö tulemused olid kohe näha.

Loomulikult ei puudu laagrist meeskonnamängud, seltskondlik saun ning lühike õpetajate koosolek. Õpetajad võtsid vastu ka külalisi, et koos arutleda koostöö võimaluste üle. Külaliste seas oli Lennart Lennuk Eesti Mereinstituudist, Val Rajasaar MTÜ STudio Viridis Loodusharidusest, Gennadi Gramberg Tallinna Keskkonnaametist ning Linda Metsaorg MTÜ Eru Lahe Rannarahva Seltsist.

Pilte laagrist leiate maei kodulehe galeriist.