Kategooria: Uudised

Veebinar õpetajatele rahvusvaheliste diskussioonide pidamiseks

UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti Taani riiklik koordinaator korraldab rahvusvahelise õpetajate sõpruskohtumise 5. veebruaril (Eesti aja järgi kell 11.00-13.00), kuhu oodatakse kõiki õpetajaid, kes soovivad oma tundidesse natuke rahvusvahelist dialoogi tuua ja planeerida 30-minutilisi vestlusi õpilastele.

Ürituse korraldaja soov on hästi lihtsate võimalustega korraldada edaspidi ainetunnis õpilastele rahvusvahelisi kohtumisi eri teemaliste diskussioonide arendamiseks. Diskussioon on meetod, mida paljud Eesti õpilased igatsusega ka “Futures of Education” fookusgrupi arutelus välja tõid. See on ehk hea võimalus inglise keele tundide elavdamiseks ja teiste ainetundide sisu kinnistamiseks või olemasolevate teadmiste kaardistamiseks. Eesmärk on õpilastega arutleda teemade nagu kliimamuutused, demokraatia, Euroopa Liit jne üle.

Kui soovid rahvusvahelises õpetajate ringkonnas planeerida veebipõhiseid klassidiskussioone koos Läänemere-riikidega, siis pane end Microsoft Teams keskkonnas toimuvale veebiseminarile kirja siin: https://forms.gle/dQjGfGxRLtX9LaCNA

Veebiseminari kava 05.02:
10:00-10:30 Tervitus ja lühike tutvustus, milliseid veebikeskkondi saab kasutada diskussioonideks
10: 30-11:00 Grupiarutelud: praktilised lahendused, kuidas õpilasi rahvusvahelises vestluses gruppideks jagada ja üksteist vestlusesse lisada, kutsuda
11:00-12:00 Kuidas leida partnerit – esitletakse lihtsat lehekülge, kust tulevikus endale diskussioonide partneriks klasse leida, ühiseid aegu ja ühendkoolidele sobilikke teemasid kokkuleppida

Veebiseminari korraldaja:
Jon Urskov
National coordinator
Sustainable Development/Baltic Sea Project
UNESCO Denmark

Läänemere veebiviktoriin 2020 on osalemiseks avatud!

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti veebiviktoriin on saanud avapaugu ja ootab järgneva 2 kuu jooksul noori osalejaid üheksast riigist, kes omavahel Läänemere kohta info otsimises mõõtu võtavad! See on hea võimalus tabada mitu tarkuse kärbest korraga – õppida Läänemere kohta, saada keskkonnateadlikumaks, parandada enda info otsimise oskusi ja õppida inglise keelt.

veebiviktoriin

Veebiviktoriini nutikad küsimused on kogutud BSP õpetajatelt, koordinaatoritelt ja koostööpartneritelt üheksast UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti võrgustikuga liitunud riikidest. Näiteks sel aastal vormistas küsimusi ka Eesti Keskkonnaagentuur ja MTÜ Mondo. Viktoriin on vormistatud mugavalt Walk & Learn poolt loodud veebiviktoriini e-platvormile, mis arvestab automaatselt osalejate punkte. 

NB Oluline teada:

 • Vaja on head internetiühendust ja kõlareid/kõrvaklappe.
 • Iga õpilane saab osaleda vaid ühe korra (loetakse tema esimene skoor) ja küsimustele vastatakse kindlas järjekorras ning küsimuse juurest edasi liikudest pole võimalik tagasi minna ning seda parandada. 
 • Viktoriinil on ajalimiit – vastavalt vanusegrupile 30-60 minutit.
 • Viktoriini võib teha üldhariduskoolis näiteks inglise keele, geograafia või bioloogia tunnina, samuti koduõppe täiendusena. Osaleda võivad ka huvikoolid ja üksikud õpilased.

Viktoriinis võivad osaleda kõikide koolide õpilased ja täiskasvanud loodushuvilised, kes inglise keelt oskavad, kuid vaid UNESCO ühendkoolide võrgustiku koolide õpilased saavad osaleda auhindade loosimises. Antakse välja nii rahvusvahelisi kui ka riiklikke auhindu. Auhindadeks võivad olla pisikesed loodussõbralikud alternatiivtooted või ehe teadlaskogemus töövarjupäeval või osalemisvõimalus mõnes tulevas laagris. Seega väga hea põhjus enne viktoriinil osalemist ka meie võrgustikuga liituda, loe liitumisest siit!

Õiged vastused postitame BSP rahvusvahelisele kodulehele jõuludeks (nii käesolevale lehele kui ka inglise keelsele). Osalejate punktiskoorid ja auhinnasaajate nimekirja saadame aga osalejate e-mailidele, mille nad läbi viktoriinivormi meile saadavad. Osalejate nimesid ja edetabeleid ei avalikustata.

Viktoriinil võivad osaleda ka õpetajad, harrastusteadlased ja loodushuvilised, kuid neil palume lisada oma nime järele märkuseks tärni ja märksõna *(õpetaja) või *(huviline), sest nii saame punktiarvestusest vastused eraldi kokku koguda. 

Võimalusel ootame väga õpilastelt, õpetajalt ja loodushuvilistelt viktoriinile tagasisidet, palume saata see korraldajale: gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee. Tahaksime teada, kas osalejatel oli huvitav seda teha, missugused küsimused olid keerulised ja kuidas neile meeldib viktoriini ülesehitus. 

***

Viktoriin on avatud 15.oktoobrist 15.detsembrini 2020!

VIKTORIINILE SAAD SUUNDUDA SIIT

***

Lisainfo, küsimused ja võrgustikuga liitumine:

Gedy Matisen
Läänemere Projekti Eesti tegevuste koordinaator 
gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee
56466887

Kutsume enda aastakonverentsile 25.-26.09 uusi liitujaid ja huvilisi

unesco ühendkoolide konverents

UNESCO ühendkoolide võrgustik kutsub aastakonverentsile Eesti koolide õpetajaid ja koolijuhte, kes tunnevad huvi võrgustiku tegevuste vastu ja sooviksid tulevikus liituda.

Konverents toimub 25.-26.09 veebipõhisena Zoom keskkonnas, üritusel antakse ülevaade võrgustiku tegevustest uuel aastal, põnevatest praktikatest, aktiivõppemeetoditest ning saadud kogemusi jagavad juba liitunud koolide õpilased ja õpetajad.

UNESCO ühendkoolide võrgustik sai alguse 1953.aastal, et toetada rahvusvahelist üksteisemõistmist, rahu, kultuuridevahelist dialoogi, kestlikku arengut ja kvaliteetseid hariduspraktikaid. Hetkel on võrgustikus juba u 11 000 õppeasutust üle terve maailma, Eestist peaaegu 50. Ühendkoolid annavad oma tegevuste kaudu panuse parema ja jätkusuutlikuma maailma loomisele ja viivad ellu uuenduslikke pilootprojekte. UNESCO ühendkoolide võrgustiku üheks pilootprojektiks on Läänemere Projekt (Baltic Sea Project – BSP), mille eesmärk on ühendada Läänemere-äärsete riikide kooliõpetajaid ja õpilasi tegutsema ühise eesmärgi nimel: kasvatada järgnevate põlvkondade keskkonnateadlikkust, toetada keskkonnasäästlikke hoiakuid ning õpetada noortele vajalikke oskusi muutuste märkamiseks ja uurimiseks neid ümbritsevas keskkonnas.

Igal aastal korraldavad võrgustiku riiklikud koordinaatorid, Tartu loodusmaja ja MTÜ Mondo, võrgustiku liikmetele erinevaid üritusi. Üheks traditsiooniliseks ürituseks on aastakonverents, mis sel aastal toimub virtuaalselt.
Esimene konverentsi päev on mõeldud osalemiseks nii õpetajatele, koolijuhtidele kui ka nende õpilastele, et jagada oma ideid ja õppida teiste kogemustest. Samuti soovivad riiklikud koordinaatorid tänada juba liitunud koole. Teisel päeval keskendume võrgustiku tulevikule ja koostööle ning see on eelkõige mõeldud ainult õpetajatele ja koolijuhtidele. Mõlemal konverentsi päeval on esinejate seas ka rahvusvahelisi külalisi, kes räägivad inglise keeles.

Kõikidel osalejatel palume registreeruda hiljemalt 21.septembriks: https://forms.gle/6oeGGgo5q7KwQxfs7

Päevakava:

REEDE 25. september
09.00 – 09.30 Tervitussõnad
09.30 – 10.00 Tutvumismäng
10.00 – 11.30  Loovad ja kaasavad praktikad: kliimamuutused ja ränne (MTÜ Mondo)
11.30-12.30 Lõunapaus
12.30-14.00 Aktiivõppe meetodid ja kogemusõpe: Läänemeri ja elurikkus (Tartu loodusmaja) – Esitajate seas on õpilased, õpetajad ja rahvusvahelised Läänemere Projekti koostööpartnerid (räägivad inglise keeles)
14.00-14.30 Võrgustiku koolide tänamine, konverentsi lõpetamine

LAUPÄEV 26. september
9.00 – 9.30 Häälestus koostööks
9.30 – 10.00 Ülevaade UNESCO ühendkoolide võrgustiku tegevustest ja uued võimalused käesoleval õppeaastal – Esinejate seas ka rahvusvahelise koostööpartnerid (räägivad inglise keeles)
11.00 – 11.30 Õiglase kaubanduse uuring ja kuu (MTÜ Mondo)
11.30-12.30 Lõunapaus
12.30 – 14.00 Fookusrühma arutelu UNESCO peakontori edastatud teemal “Hariduse tulevikud” (Futures of Education)
14.00-14.30 Konverentsi lõpetamine

Lisainfo:
Gedy Matisen
UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti (BSP) riiklik koordinaator
gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee
+372 564 66 887

2017.a. veebiviktoriini tulemused

Selgunud on BSP veebiviktoriini võitjad!

Täname kõiki õpetajaid ja õpilasi, kes viktoriinis osalesid! Kokku oli tänavu osalejaid 808, kusjuures 677 neist Eestist, 108 Leedust, 19 Lätist, 2 Soomest, 1 Venamaalt ja 1 Rootsist. Viktoriinis osales 40 erinevat kooli. Ehkki selle aasta viktoriin oli keelekasutuse osas kõige keerulisem, siis usume, et viktoriin pakkus põnevust nii põhikoolis kui ka gümnaasiumis õppivatele noortele!

RIIK KOOLIDE ARV ÕPILASTE ARV
Eesti 21 677
Leedu 11 108
Läti 4 19
Venemaa 1 1
Rootsi 1 1
Soome 2 2
 KOKKU:   KOKKU:   KOKKU:
7 40 808

Viktoriinis osalejate tulemused ja viktoriini võitjad leiate siit: Võitjad ja osalejate individuaalsed tulemused

Viktoriini küsimused ja vastused leiate siit: Küsimused ja vastused

Rahvusvahelised väikesed praktilised auhinnad  lähevad riikide vahel jagamisele: Eestile 113, Leetu 9, Lätti 5, Soome, Venemaale ja Rootsi 1. Võitjatele saadetakse auhinnapakid kooli aadressidele jaanuarikuu jooksul! Auhindu saavad vaid BSP võrgustikuga liitunud koolid. Kõik osalevad koolid saavad aga tänukirja ning lisainfot BSP tegevuste kohta. Iga riigi rahvuslik koordinaator võib lisaks rahvusvahelisele auhinnale tänada osalejaid oma riigist lisanduvate auhindadega, seega võib tulla mõni üllatus. Auhinnad saadetakse jaanuaris 2018.

Maksimaalse tulemuse said 808 osaleja seast vaid 2 õpilast, kellele avaldame kiitust ning edastame tänusõnad:  

 1. 100 p – Brigitta Sari,  Tartu Loodusmaja ja Tartu Jaan Poska Gümnaasium 
 2. 100 p – Hendrik Ristkok, Tallinna 21. Kool 

Parimaid tulemusi saavutanud BSP võrgustiku kooliõpilased, kellele korraldatakse töövarjupäevad Eesti teadlaste juurde on:

 1. 100 p – Brigitta Sari, Tartu Loodusmaja ja Tartu Jaan Poska Gümnaasium
 2. 100 p – Hendrik Ristkok, Tallinna 21. Kool
 3. 97 p – Õnnemari Sule, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 4. 97 p – Sander Michael Melts, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 5. 97 p – Roland-Markus Kalviste, Tallinna 21. Kool
 6. 97 p – Lisett Sigur, Tallinna 21. Kool
 7. 97 p – Marielle Suur, Põlva Kool
 8. 97 p – Kaija Laaneväli, Põlva Kool
 9. 97 p – Liis Kuusemets, Kadrina Keskkool
 10. 97 p – Sofia Marlene Haug, Gustav Adolfi Gümnaasium
 11. 97 p – Kaspar Kaabel, Gustav Adolfi Gümnaasium

Töövarjupäevad/välipraktikad korraldatakse mõne mereteadust, linnuvaatlust, jõeuuringuid või keskkonnamõõdistusi tegeva Eesti teadlase juures. Töövarjupäevad lepitakse osapooltega kokku lähtuvalt nende huvidest ja teadlaste tööajast 2018.aasta kevadeks või suveks. NB! Auhindasid ei määratud õpilastele, kes ei sisestanud korrektselt oma täisnime või e-maili aadressi. Kui ühes koolis oli mitu tublit esindajat, siis võeti nimede vahelt loosi. Kui mingil juhul loosiga võitnud noor ei saa või ei soovi töövarjupäeval osaleda, siis antakse auhinnaõigus edasi järgmisele tublile esinajale samast koolist. Auhinnasaajatega võetakse ühendust jaanuarikuu jooksul e-maili teel.

 

UNESCO LÄÄNEMERE PROJEKTI VEEBIVIKTORIINIS 2017 OSALENUD EESTI KOOLID OSALENUD ÕPILASTE ARV
Eurogünmaasium 15
Gustav Adolfi Gümnaasium 18
Hugo Treffneri Gümnaasium 2
Kadrina Keskkool 13
Kiili Gümnaasium 138
Kohtla-Järve Järve Vene Gümnaasium 4
Lihula Gümnaasium 14
Põlva Kool 9
Pärnu-Jaagupu Põhikool 44
Rapla Vesiroosi Gümnaasium 14
Risti Põhikool 8
Tallinna 21. Kool 128
Tallinna Inglise Kolledž 5
Tallinna Mustamäe Realgümnaasium 3
Tallinna Pae Gümnaasium 27
Tartu Jaan Poska Gümnaasium / Tartu Loodusmaja 1
Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 83
Tartu Waldorfgümnaasium 1
Toila Gümnaasium 7
Vanalinna Hariduskollegium 60
Viimsi Kool 78
õpilased, kes kooli nime ei märkinud 5
Kokku 21 Eesti erinevat kooli ja 677 õpilast 677

Õpetajate inspiratsiooniseminar Aegna saarel 27.-28.05.2017

SEMINARI KAVA:

Laupäev, 27.05

09:30 Kogunemine Tallinna kalasadamasse

10:00  Tallinn-Aegna laev „Vesta“ väljub kalasadamast

11:00 Saabumine Aegna saarele ja jalutamine looduskeskusesse (1 km) ning majutamine kämpingutesse ning seminari kava/teemade tutvustamine

12:00 Lõuna Aegna loodusmajas

13:00 Aegna ekskursioon: kohalik elanik Hugo Udusaar „Elu võimalikkusest väikesaarel”

16:00 Paus teejoomiseks ja suupisteteks

16:30 Aegna loodusmaja programmide tutvustus (Eliko Petser).

Ökomärgise „Sinilipp“ tutvustus (Reet Vaiksalu).

18:00 Õhtusöök

19:00 BSP õpetajate inspireerivad lood ja praktiliste kogemuste jagamine (Tiina Sõber, KJPG, Peterburi vee kvaliteedi konverentsist)

21:00 Saunamaja kasutamine

23:00 Öörahu

Pühapäev, 28.05

6:30 Väliprogramm: Aegna saare linnustik (Vilja Padonik ja Aire Orula) 

8:00 Hommikusöök

9:00 Töötuba: Ülemaailmsed jätkusuutliku arengu eesmärgid, nende seosed BSP tegevustega ja projektõppe sidumine ainekavaga (head näited, kuidas veel saaks ja murekohad)

10:45 Sirutuspaus

11:00 Töötuba: BSP ja UNESCO ühendkoolide koostöövõimalused tuleval perioodil (Get Climate Ready, Kanada konverentsi nopped)

11:45 Sirutuspaus

12:00 Töötuba: BSP koolide koostöö Eestis ja välismaal (BSP sõpruskoolid, Taani laager, Saksamaa konverents, teised partnerid ja uued projektiideed, KIK, ERASMUS+, Nordplus)

13:00 Lõuna

14:00 Töötuba: Riiklike programmikoordinaatorite tutvustamine ja programmidest ülevaate andmine/saamine (Eesti koolide osalusraportid ja välismaa koolide osalus)

15:00 Töötuba: Õpilaste BSP laagri korraldamine augustis (ideede kogumine, õpilaste kaasamine)

16:30 Õhtusöök ja seminari lõpetamine (koolitustunnistused)

18:30 Start loodusmaja juurest sadama suunas

18:30 Aegna-Tallinn laev väljub sadamast

19:30 saabumine Tallinnasse ja sealt kodudesse omal käel (sõiduautoga tulijatel palun märku anda, et saaks autokohti jagada).

BSP õpetajate seminari korraldamist rahastab Haridus- ja Teadusministeerium ning toetab Tallinna Keskkonnaamet.

Osalejad:

 1. Helgi Muoni, Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 2. Vilja Padonik, Rakvere Põhikool
 3. Tiina Gashkov, Jõhvi Põhikool
 4. Karin Keert, Viimsi Kool
 5. Anri Kivil, Tallinna Arte Gümnaasium
 6. Külli Relve, Audentes
 7. Kristel Kotsar, Tallinna Sikupilli Lasteaed
 8. Kadri Kabel, Jüri gümnaasium
 9. Tiina Sõber, Krisjan Jaak Petersoni Gümnaasium
 10. Marje Loide, Lihula Gümnaasium
 11. Anne-Ly Lään, Tallinna 21. Kool
 12. Daisy Kärner, Pärnu Ülejõe Põhikool
 13. Sirje Janikson, Tartu Loodusmaja
 14. Gedy Siimenson, Tartu Loodusmaja
 15. Aire Orula, Tartu Loodusmaja
 16. Helen Tuusti, Sagadi Looduskool
 17. Reet Vaiksalu, Tallinna Keskkonnaamet
 18. Eliko Petser, Aegna Loodusmaja
 19. Jakob Kivil ja August Kivil, Tallinn
 20. Riina Otsus, Tallinna 21. Kool (ei jõudnud)
 21. Siret Pung, Kadrina Keskkool (ei jõudnud)
 22. Linda Metsaorg, Eru Lahe Rannarahva Selts (ei jõudnud)
 23. Heli Stroom, Tallinna Mustamäe Gümnaasium (ei jõudnud)
 24. Elis Martinson (ei jõudnud)