Liina Vakrööm

Autori postitused

Unesco ühendkoolide võrgustik pidas Läänemere päeval aastakonverentsi

26.-27. augustil kogunesid Pärnus Pernova Loodusmajas võrgustiku õpetajad aastakonverentsiks. Koos meenutati võrgustiku tegevustega seotud eredamaid hetki, loodi ühine visioon uueks õppeaastaks, tervitati uusi liikmeid ja jagati õpetajatevahelisi kogemusi. Lisaks said kõik kahe päeva jooksul osaleda põnevates töötubades sees ja väljas: õpiti tegema rannikuvaatlusi Pärnu rannaniidu looduskaitsealal, räägiti samblike olemusest ja tähtsusest metsa ökosüsteemis, tutvuti näitusel putukamaailmaga ning viidi läbi rollimäng “Apalanga mere riikide ühised mured”. Loodusvaatlused ja rollimängude töötoad ühendasid kokku meie võrgustiku kaks olulist külge – iga teemat sai käsitletud nii keskkonna kui ka maailmahariduse perspektiivist, et õpetajad oskaks ka enda õpilastele kestliku arengu teemasid loodusõpetuse tundi sisse punuda või inimeseõpetuse tundi hoopis keskkonnaprobleemide teemadega siduda. Lisaks töötubadele võeti ette Läänemere päeva rahvusvaheline traditsioon – väljakutse The Plunge ehk ühine hüpe Läänemere lainetesse ükskõik mis ilmaga! Õhtusöögiks söödi kohalikku kala, jagati oma erksamaid Läänemerega seotuid mälestusi ja anti lubadused, et olla merele parem sõber ja aidata kaasa selle jätkusuutlikusele.

Aitäh kõigile osalejatele ja tegusat kooliaastat!

Konverentsi saab järele vaadata Maailmakooli Youtube lehel.

/#läänemerepäev #balticseaday

Lindude ökoloogia kodanikuteaduse õppepäev 09.08.2021

9. augustil võõrustas meie Unesco ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projektiga liitunud koolide õpetajaid ja õpilasi Vaibla Linnujaam Võrtsjärve põhjakaldal. Nimelt toimus esimene kuuest kodanikuteaduse õppepäevast, mille teemaks oli lindude ökoloogia ja kestlik areng.

Terve päeva vältel jälgiti põnevusega rõngastusjaama tööd, osalejad said käe külge panna nii lindude võrgust harutamisel, määramisel, rõngastamisel kui ka vabastamisel. Õppepäeva juhendasid Tartu loodusmaja ornitoloogiaringi juhendaja Aire Orula ja rõngastusjaama rõngastaja Kristjan Adojaan, kelle eestvedamisel sai kõrva taha pandud mitmekülgseid teadmisi lindude rände, rändel esinevate takistuste ja probleemide kohta, lindude määramise, rõngastamise ja uurimise kohta, samuti elupaikade kadumise ja väljasurevate liikide kohta. Kohapeal tutvustati Vaibla linnujaama ja üldiselt Eesti rõngastamise ajalugu. Samuti tutvustati osalejatele põhjalikult võimalusi, kuidas õpilaste linnuvaatlusi e-Elurikkuse andmebaasi sisestada, milliseid andmeid vaatlustel koguda ja miks kodanikuteaduses osalemine Eesti ornitoloogia jaoks nii oluline on. Õpetajad said tutvuda määramisraamatutega ja tehniliste vahenditega. Koos arutleti ka õpetajate vajaduste üle, kuidas koolides paremini linnuvaatlusi läbi viia ja millistest õppematerjalidest puudust tuntakse. Sügiseks valmib BSP õppematerjal, mida õpetajad saavad õppeasutustes linnuvaatluste läbivimisel kasutada.

Vaibla linnujaama tegemistega saab tutvuda lehel https://www.vaibla.net ja Facebookis.

Sel sügisel ja järgmisel kevadel on tulemas veel 5 õppepäeva üle Eesti, teemadeks rannikuvaatlused, õhukvaliteedi vaatlused, fenoloogilised vaatlused, järve- ja jõevaatlused. Oodatud on koolide ja huviringide õpetajad, kes sooviksid enda õppeasutuses BSP loodusvaatlusi läbi viima hakata ja koos õpilastega kodanikuteadusesse panustada.

BSP kodanikuteaduse õppepäevi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Kokkuvõte kodanikuteaduse vaatlusprogrammide tulemustest ja osalusest 2020/2021.õa

Selleks õppeaastaks on kodanikuteaduse vaatlusprogrammid jõudnud lõppeda ja saame teha kokkuvõtteid. Hoolimata keerulisest aastast ja pikkadest kaugõppe perioodidest oli programmidel siiski osalejaid. Aasta läbi tehti üle Eesti vaatlusi ja täname selle innukuse eest kõiki vaatlustel osalenud õpilasi ja õpetajaid!

  • BSP lindude ökoloogia programmides oli sel õppeaastal kokku 954 osalejat. Hea koostöö jätkus Tallinna ja Lahemaa rahvuspargi piirkonna BSP koolidega. Vaatlejaid oli aasta jooksul 173 õpilast, läbi viidi sügisene vaatlus, kesktalvine veelinnuloendus ja lihavõtte-linnuloendus. Lisaks osales erinevates lindude tundma õppimise tegevustes nagu looduspäevadel, retkedel ja viktoriinides üle Eesti 781 inimest, sealhulgas palju õpilasi. Kokkuvõtet saab lugeda siit – Lindude ökoloogia programmi aruanne 2021. Lisaks saab tutvuda koolide linnuvaatlusprotokollidega siin.
  • Fenoloogilistest vaatlustest 27.02-08.06 võttis osa 51 õpilast 5 BSP koolist. Vaatlejateks olid 2. – 7. klassi õpilased ja vaatluspaikadeks Kohtla-Järve, Hiiumaa-Palade, Pärnu-Jaagupi, Lihula ja Põlva. Vaatlusi tehti kooli ümbruses ja kodude aedades, samuti lähimas metsas. Eesmärk oli märgata ja määrata 20 erinevat kevadist liiki, kõiki liike ei õnnestunud ühelgi osalejal seekord näha. Kokkuvõtet saab lugeda siit – Fenoloogiliste vaatluste aruanne 2021.
  • Rannikuvaatlused toimusid sügisel ja kevadel Põhja-Eestis ja Pärnumaal, kokku viidi läbi 4 rannikuvaatlust, millest võttis osa 7 eri kooli ja 331 õpilast vanuses 12-18 a. Lisaks lindude loendamisele määrati ka taimi ja loomi, korjati prügi ja otsiti mikroplasti. Sel korral olid prügi kogused märgatavalt väiksemad kui varasemalt, samuti võrreldes eelnevate aastatega loendati väga vähe linde. Kokkuvõtet rannikuvaatlusest saab lugeda siit – Rannikuvaatluse aruanne 2021
  • Õhu kvaliteedi programmis osalesid sel õppeaastal 16 kooli õpilased, vanuses 3. -11. klass. Programmi esimeses osas on vaadeldi okaspuid 3 kooli poolt, teises samblikud 5 kooli poolt ja kolmandas osas vaadeldi vahtra-pigilaiku 16 kooli poolt. Samblike ja okaspuude vaatlustulemused on olnud aastate lõikes sarnased, järelikult õhu kvaliteedi olulisi muutusi täheldada ei saa. Vahtra-pigilaigu vaatlusest oli esmakordselt väga suur osavõtt. Kokkuvõtet saab lugeda siit – Õhu kvaliteedi programmi kokkuvõte 2021.
  • Jõevaatlustel osales 2021 kevadel 3 kooli kolme erineva jõe ääres. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 10. klassid tegi vaatluse Suur-Emajõel Tartus, Juhan Liivi nimeline Alatskivi Kooli 5. klassid tegid vaatluse Alatskivi jõel, Kadrina Keskkool tegi vaatluse Loobu jõel. Vaadeldi ilma, veetemperatuuri, voolukiirust, vetikaid, taimestikku, loomastikku, vee omadusi ja näitajaid. Vaadeldud jõgedest olid heas seisus Loobu ja Alatskivi jõgi ning ka Emajões oli seisund keskmine, normaalne. Kokkuvõtet saab lugeda siit – Jõevaatluste kokkuvõte 2020-2021.

EcoLabBox keskkonnaseisundi uuringute kohver sobib hästi õpilaste kodanikuteaduse programmideks

Tartu loodusmaja kasutab BSP võrgustiku kodanikuteaduse programmidel EcoLabBox keskkonnateaduslikku kohvrikomplekti vee, pinnase ja õhu proovide võtmiseks, et enda ümbritseva looduskeskkonna seisundit täpsemini analüüsida. Kohver on mõeldud õpilastele välitöödele ja praktikumidele loodusesse kaasa võtmiseks. Julgustame võrgustiku õpetajaid EcoLabBox oma jõevaatluse ja veekvaliteedi kodanikuteaduse programmides kasutama ning ka enda koolidesse hankima!

Vaata kohvrist tutvustavat videot:

EcoLabBoxil on olemas üksikasjalik juhend inglise keeles, veekeemia katsete juhised on eesti ja vene keeles. Kohvriga saab teha ka õhu ja mulla uuringuid.

EcoLabBoxi abil saab testida järgmisi veekeemia parameetrite väärtusi: pH, veekaredus (Saksa veekaredusskaala järgi) ning ammooniumi, nitraadi, nitriti, fosfaadi sisaldus.

ParameeterVäärtus normi piires magevees
pH6,5–8,5
Ammoonium< 0,5 mg/l
Nitraat< 50 mg/l 
Nitrit<0,1 mg/l
Fosfaat<0,5 mg/l

Eesti Keskkonnagentuur ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus järgivad oma veeproovide analüüsides Keskkonnaministri määruses nr 19 toodud piirnorme. Selle kohaselt on nt Emajões aktsepteeritavad väärtused järgmised:

  • Üldlämmastik (aritmeetiline keskmine; mg N/L): väga hea klass ≤1,5, hea klass 1,6-3,0, kesine klass 3,1-6,0, halb klass 6,1-8,0, väga halb klass ≥8,1
  • Üldfosfor (aritmeetiline keskmine; mg P/L): väga hea klass ≤0,050, hea klass 0,051-0,080, kesine klass 0,081-0,100, halb klass 0,101-0,120, väga halb klass ≥0,121
  • Ammooniumlämmastik (NH4-N; 90% tagatusega väärtus; mg N/L): väga hea klass ≤0,10, hea klass 0,11-0,30, kesine klass 0,31-0,45 mg/L, halb klass 0,46-0,60 mg/L, väga halb klass ≥0,61
  • pH (10% tagatusega väärtus) väga hea klass 6-9, väga halb klass <6 või >9
  • Lahustunud hapniku küllastustase (10% tagatusega väärtus; % küllastusastmest): 1) tumeda veega vooluveekogudes: väga hea klass ≥61, hea klass 60-50, kesine klass 49-40 mg/L, halb klass 39-35 mg/L, väga halb klass ≤34; 2) heleda veega vooluveekogudes: väga hea klass ≥70, hea klass 69-60, kesine klass 59-50 mg/L, halb klass 49-40 mg/L, väga halb klass ≤39

Lindude ökoloogia õppepäev 09.08.21

Kutsume õpetajaid lindude ökoloogia õppepäevale, kus saab rõngastada linde ja õppida oma koolis linnuvaatlusi läbi viima!

Õppepäevale on oodatud nii kogenud linnutundjad kui kõik huvitatud õpetajad, kes tahaksid oma õpilastele lindude maailma tutvustada ja oma koolis BSP linnuvaatlusi juhendada.

Õppepäevaks valmivad kooliastmepõhised tööjuhendid ja töölehed, mis edaspidi oleksid õpetajale abiks.

Õppepäev toimub 9. augustil 2021. aastal Vaibla Linnujaamas.

Registreerige 
ennast 5. augustini SIIN.

Õppepäeval osaletakse juhendatud linnuvaatlusel, rõngastatakse linde koos Vaibla rõngastusjaama töötajatega ning käsitletakse õppemeetodeid, mis aitavad lõimida keskkonnaharidust maailmaharidusega.
Osalejatele tutvustatakse ka e-Elurikkuse andmebaaside kasutamist, mille kaudu saavad õpetajad ja õpilased kodanikuteadusse panustada.

TRANSPORT
Eelistame, et kasutate meie korraldatud bussi Tartu-Vaibla-Tartu ning tulete Tartusse ühistranspordiga; tagastame Teile ühistranspordi piletite kulu.

Juhul, kui Te ei saa tulla oma kodukohast Tartusse ja sealt tagasi ühistranspordiga mõistlikul ajakulul, tagastame isikliku auto kütusekulu, kuid mitte rohkem kui sama distantsi ühistranspordi piletite suuruses (sel juhul tulete autoga otse Vaiblasse).

HIND
Osalustasu on 15 EUR. Hind sisaldab lõunasööki ja kohvipause.

Palume omaosalus meile üle kanda hiljemalt 6. augustiks. Kui vajate arvet asutuse nimele palun võtke korraldajatega ühendust (kontaktid all).

Saaja: SA Tartu Keskkonnahariduse Keskus
Arveldusarve number: EE502200221019407978 Swedbank 
Makse selgitus: osaleja nimi ja perekonnanimi, BSP õppepäev 9.08.2021

KAVA

9.30-9.45 kogunemine Tartus Vanemuise alumises parklas, väljasõit
10.30 kogunemine Vaiblas ja tervituslaud
11.00-11.15 ülevaade BSP lindude ökoloogia vaatlusprogrammist
11.15-12.15 e-Elurikkuse andmebaaside ja kodanikuteaduse tutvustus ja väljaõpe
12.15-12.35 kohvipaus
12.35-14.10 kaks paralleelset töötuba:
– Linnuvaatlus ja erinevad õppemeetodid praktiliselt
– Lindude rõngastumine ja linnurände teema käsitlemine maailmahariduse kontekstis
14.10-15.00 lõunapaus
15.00-16.30 kaks paralleelset töötuba (grupid vahetuvad)
16.30-16.50 kohvipaus
16.50-18.00 vaatlusandmete sisestamine, päeva tagasiside ja arutelu
18.00-18.30 päeva lõpetamine, suupisted, väljasõit

NB! Õppepäevale tulevad lisaks õpetajatele õpilased (4.-12. klass), kes saavutasid BSP 2021. aasta linnuviktoriinil parimaid tulemusi ja teised huvilised õpilased.

Alaealiste õpilaste puhul palume täita ja saata (digi)allkirjastatuna lapsevanema luba õppepäeval osalemiseks e-posti aadressile maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee.

BSP kodanikuteaduse õppepäevi toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Küsimuste korral võtke ühendust:
Aire Orula, õppepäeva korraldaja, aire.orula@tartuloodusmaja.ee, +372 509 3784
Maria Ivanova, Läänemere Projekti koordinaator, maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee, +372 53 919 203