UNESCO Läänemere projekti eestvedajad tegid ülevaateid tehtust ning pidasid plaane jätkusuutliku arengu hariduse arendamiseks.

PRESSITEADE

13. oktoober 2013

Tartu Keskkonnahariduse Keskus

 

UNESCO Läänemere projekti eestvedajad tegid ülevaateid tehtust ning pidasid plaane jätkusuutliku arengu hariduse arendamiseks.

 

10. – 13. oktoobrini kogunesid Eestis, Padise mõisa, üheksa Läänemere riigi esindajad, et ühiselt analüüsida tehtut ning seada arengusuunad järgnevateks aastateks, kuna veel 2 aastat juhib UNESCO Läänemere projekti ehk BSP koostöövõrgustikku Eesti.

Projektis osalevad Soome, Rootsi, Taani, Saksamaa, Poola, Leedu, Läti, Eesti ja Venemaa. „Muutuvad ajad pakuvad uusi võimalusi hariduslikuks koostööks, kuid samal ajal on oluline jätkata üle kahekümne aasta tagasi alanud koostööd Läänemere äärsete koolide vahel“ ütleb Kersti Sõgel, projekti üldkoordinaator.

Alanud on uudse loodusharidusliku mobiilirakenduse arendamine selleks, et omavahel siduda loodusvaatlused ning tänapäevased tehnilised võimalused, mis võimaldaksid üheksa riigi noortel koguda andmeid ja analüüsida tulemusi. Loodav andmebaas aitab kaasa uurimusliku õppe rakendamisele ning juhib noorte tähelepanu Läänemere seisundile ning aidata märgata selles muutusi.

Kõikide osalevate riikide esindajad tutvustasid oma keskkonnahariduslikke tegevusi seoses Läänemerega ning plaane järgnevaks aastaks. Ühiselt leiti kaasaegsete meetodite kasutus viise, et toetada säästva arengu hariduse rakendamist kõigis projektis osalevates riikides.

UNESCO Läänemere projekt (The Baltic Sea Project – BSP) on rahvusvaheline koolide võrgustik, mis tegutseb parema keskkonnaseisundi saavutamise nimel Läänemere riikides. Läänemere projekt on kõige vanem UNESCO ühendkoolide projekt, mis on kokku toonud õpetajaid ja õpilasi juba üle 20 aasta. Alates 2010. aastast toetab Eesti osalust võrgustikus Keskkonnainvesteeringute Keskus. Sellest aastast alates pani õla alla taas Haridus- ja Teadusministeerium ning tegevusi koordineerib Tartu Keskkonnahariduse Keskus.

 

Lisainfo:

Kersti Sõgel

Tartu Keskkonnahariduse Keskus

Tel 55983328

kersti.sogel@teec.ee

Tervitus!

 

 

Rubriigid: Määratlemata. Salvesta püsiviide oma järjehoidjasse.