Menu Close

DigiEduHack 2024 sinimajanduse-eri: loome koos ookeani- ja mereteemalisi virtuaalseid põgenemistube!

Kuupäev: 8.–10. november 2024

Toimumiskoht: Pernova Loodusmaja (A. H. Tammsaare pst 57, Pärnu)

Kutsume õpetajaid ja hariduse entusiaste osalema hariduslikul häkatonil Pärnus, mis panustab ookeani- ja mereteemaliste eestikeelsete õppematerjalide loomisele ning aitab arendada oskusi digiõppematerjalide koostamisel. Ootame häkatonil osalema 4-6-liikmelisi meeskondi ja ükskikosalejaid, kellele aitame leida tiimi protsessi käigus.

Häkaton keskendub temaatiliselt Läänemerele. Läänemere piirkonna ees seisab märkimisväärne väljakutse – leida tasakaal sinimajanduse valdkondade kasvu ja keskkonnakaitse vajaduste vahel. Majanduharud nagu meretransport, turism ja kalandus sõltuvad suuresti elujõulisest mereökosüsteemist, kuid mittekestlikud praktikad ja inimsurve ohustavad jätkuvalt mere heaolu. Nende probleemide lahendamiseks on vaja muuta mõtte- ja lähenemisviisi, alustades haridusest.

Häkatoni eesmärk on kasutada virtuaalse põgenemistoa potentsiaali uuendusliku õppevahendina, et tutvustada õpilastele jätkusuutliku sinimajanduse põhimõtteid ja arendada õpilaste süsteemset mõtlemist. Mängupõhiste ja kaasahaaravate õpikogemuste loomisega saame muuta hariduse kaasavamaks ja tõhusamaks, et valmistada ette järgmise põlvkonna juhte ja otsustajaid, kes suudaksid lahendada Läänemere piirkonna keerulisi väljakutseid.

Häkatonil osaledes on Sul võimalus avaldada tõelist mõju hariduse tulevikule ja Läänemere piirkonna sinimajanduse jätkusuutlikkusele. Liitu meiega, et luua haaravaid ja süvenema panevaid õpikogemusi, mis inspireerivad õpilasi saama muutuste elluviijateks ja aitama kaasa kestlikuma tuleviku loomisele kõigi jaoks!

Häkaton on osa üleeuroopalisest programmist DigiEduHack 2024. 

Registreeru osalejaks programmi ametlikul kodulehel: https://digieduhack.com/challenges/blue-escape-develop-systems-thinking-skills-through-virtual-escape-rooms 

Registreerumise tähtaeg: 16. oktoober 2024

Eesmärgid

Häkatoni soovitud tulemused on järgmised:

  • Töötada välja huvitavaid ja fantaasiarikkaid virtuaalseid põgenemistube, mis tutvustaksid õpilastele jätkusuutlikke praktikaid merendussektoris, elujõulise mereökosüsteemi tähtsust sinimajanduse jaoks ning valdkondadevahelise koostöö ja juhtimise vajadust kestliku arengu edendamisel.
  • Edendada õpilaste seas süsteemse mõtlemise oskuseid, kavandades õppeprotsessi mõistatusi ja väljakutseid, mis nõuavad mitmete vaatenurkade ja teguritega arvestamist, võimaldades neil arendada terviklikku arusaama probleemidest ja vajadusest komplekssete lahenduste järele.
  • Edendada koostööd ja teadmiste jagamist haridustöötajate, arvutimängude disainerite ja ainevaldkonna ekspertide vahel, et luua kvaliteetseid ja mõjusaid virtuaalseid põgenemistube, mida saab laialdaselt kasutada koolides ja ülikoolides kogu Läänemere piirkonnas.
  • Tõsta teadlikkust hariduse tähtsusest Läänemere piirkonna probleemide lahendamisel ja virtuaalsete põgenemistubade kui uuendusliku ja kaasava õppevahendi potentsiaalist.
  • Luua võrgustik, mis koosneb haridustöötajatest, arvutimängude disaineritest ja sidusrühmadest, kes on pühendunud virtuaalsete põgenemistubade kasutamisele, et edendada Läänemere piirkonnas kestlikku sinimajandust ja keskkonnakaitset.

Ootused ja nõuded lahendustele ja osalejatele

Häkaton toimub Eestis ja osalejad on isiklikult kohal. Vähemalt üks teie grupi liikmetest peab programmis osalemiseks oskama eesti keeles suhelda, kuna programm on enamjaolt eestikeelne.

Saadaolev toetus

Moderaatori tugi kogu protsessi vältel. Mentorid sinimajanduse, digihariduse ja jätkusuutlikkuse teaduse valdkonna pedagoogide hulgast. Taustamaterjalid ja töötoad ainevaldkonna kohta.

Aitame moodustada mitmekesise koosseisuga meeskondi ja toetame kontaktide loomist.

UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt on ürituse üks koostööpartneritest ning kutsume võrgustiku liikmeid osa võtta!

Lisainfo:

Piret Liv Stern Dahl

info@blueanew.eu