detsember 2020 archive

Läänemere veebiviktoriini tulemused on juba teada!

Meil on hea meel teatada, et tänavune UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti veebiviktoriin on lõppenud ja tulemused on selgunud. Sel aastal oli osalejaid lausa 3 korda rohkem kui eelmisel aastal, püstitades sellega kõigi aegade rekordi. Kokku nuputas viktoriinil 3748 õpilast 8 Läänemere-äärsest riigist, kellele lisaks proovisid oma nutikust ka 14 täiskasvanud loodushuvilist ja õpetajat.

Kõige rohkem osalejaid oli Eesti koolidest – 2811 õpilast ja õpetajat. Teiste Läänemere-äärsete riikide seast oli kõige suurem huvi Venemaal (382 osalejat), seejärel Lätis (230 osalejat), Leedus (127), Soomes (124), Poolas (64), Saksamaal (20) ja viimaks Taanis (4). Vaid üks Läänemere Projekti riik jäi sel korral osalejate seast välja – Rootsi. Kuna sel aastal toimus veebiviktoriin esimest korda kolmes vanuseastmes, siis saame öelda, et kõige populaarsem oli viktoriin 14-16aastaste seas (1671 õpilast), seejärel 10-13aastaste vanuserühmas (1154 õpilast) ja viimaks 17-19aastaste hulgas (923 õpilasest).

Rekordi püstitasime tänavu ka osalevate koolide arvu poolest – kokku osales 83 kooli üle Eesti, sealhulgas ka üks täiskasvanute gümnaasium, üks huvikool ja mitu rahvusvahelist kooli! Kõige arvukamalt oli esindatud Tallinna 21. Kool (451 osalejat), mis kuulub UNESCO ühendkoolide võrgustiku (sh Läänemere Projekti) aktiivsete liikmete hulka ning kes tänavu said tunnustavalt ka võrgustikku kuulumist tähistava metallsildi. Kiili Gümnaasiumist, mis on eelnevalt olnud Läänemere Projekti kool, aga hetkel aktiivselt uuenenud võrgustikku ei kuulu, osales 234 õpilast. Viimsi Koolist osales 215 õpilast ning Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasiumist osales 202 õpilast – mõlemad koolid on võrgustiku aktiivsed liikmed, kes samuti sel aastal tunnustava metallsildi said.

Kui eelmisel aastal sai maksimumtulemuse vaid üks õpilane, siis tänavu oli igas vanusegrupis maksimaalse tulemuse saavutanud õpilasi päris palju – noorimatest alates vastavalt 35, 32 ja 54 õpilast. Kuna auhinnad pandi välja 30 parimale, siis pidime veel omakorda tõmbama loosi, et leida igast vanusegrupist need 10, kes uuel aastal premeeritud saavad. Lisaks andsime välja 3 auhinda maksimaalse punktisumma saanud vähe esindatud võrgustiku liikmetele – nii Ülenurme Gümnaasium, Vanalinna Hariduskolleegium kui ka Tamsalu Gümnaasium said igaüks ühe auhinna. Lisaks jagati välja eriauhindu võimalikele kandidaatkoolidele: suure osaluse eest Kiili Gümnaasiumile (3 auhinda), parimaid tulemusi saanud vähe esindatud koolid – Elva Gümnaasium (1 auhind), Tootsi Lasteaed-Põhikool (1), Saue Gümnaasium (1). Lõpetuseks said kolm eriauhinda Rohelise kooli programmi poolt Pärnu Kuninga Tänava Põhikool, Saue Gümnaasium ja Miina Härma Gümnaasium. Rahvusvahelisi auhindu jagati välja 22.

2020. aasta veebiviktoriini auhindadeks on nii Eesti kui ka rahvusvahelistele õpilastele erinevad õiglase kaubanduse ja mahepõllumajanduse tooted, sealhulgas hariduslikud materjalid, mis tutvustavad õpilastele õiglase kaubanduse ja mahepõllumajanduse väärtusi ja vajalikkust. Peaauhindadeks on väärtuslikud kogemused loodusteadustes – nimelt vaid UNESCO ühendkoolide võrgustikku kuuluvate koolide iga vanuseastme 10 noort saavad endale valida sobiva töövarjupäeva, laagrikogemuse või õppepäeva 2021.a kevadiseks või suviseks ajaks. Kokku saadab Läänemere Projekt töövarjupäevadele, laagritesse ja õppepäevadele 30 õpilast, kes saavad läbi praktiliste kogemuste ja eeskujude aimu loodusteaduste valdkonna võimalikest karjäärivalikutest. Töövarjud võtavad 2021.aastal vastu näiteks Eesti Keskkonnaagentuur, Tartu Ülikooli Eesti Mereinstituut, Tallinna Tehnikaülikooli Meresüsteemide Instituut, UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjon jpt.

Veebiviktoriini läbiviimist toetab rahaliselt Haridus- ja Teadusministeerium.


2020.a. Läänemere veebiviktoriini auhinnasaajateks on:

10-13a vanuserühm, peaauhind ja õiglase kaubanduse tooted:

Agnes Priks, Amanda Johanna Sulg, Robert Vesterov – Viimsi kool

Helena Uuetalu, Hugo Lehtmets, Rihard Tõru Klomann – Tallinna 21. Kool

Käroli Puusepp, Meribel Meriloo – Jüri Gümnaasium

Meribell Puusild – Audru Kool

Richard Olev – Gustav Adolfi Gümnaasium

  • Keskkonnasõbralikke tooteid saavad eriauhindadena:

*Keitlin Lammertson – Elva Gümnaasium

*Laura Annijaani, Uku Lindmets – Kiili Gümnaasium

  • Rohelise kooli võrgustiku lisaauhind:

*Ramona Pajusaar – Pärnu Kuninga Tänava Põhikool


14-16a vanuserühm, peaauhind ja õiglase kaubanduse tooted:

Silvia Villemson – Audru Kool

Johannes Erik Pajumaa – Gustav Adolfi Gümnaasium

Marietta Viherpuu – Lihula Gümnaasium

Ly-Ann Arus – Pärnu-Jaagupi Põhikool

Hildegard Kivisaar, Kaisa Triin Arike, Rasmus Mücker – Tallinna 21. Kool

Annaliis Koemets – Tallinna 32. Keskkool

Kirke Kaisa Kaunis, Markus Neeme – Viimsi Kool

  • Keskkonnasõbralikke tooteid saavad eriauhindadena:

*Laura Kristiina Edesi – Saue Gümnaasium

*Kert Tallinn – Kiili Gümnaasium

*Sander Vink – Tootsi Lasteaed-Põhikool

  • Rohelise kooli võrgustiku lisaauhind:

*Liisi Mets – Saue Gümnaasium


17-19a vanuserühm, peaauhind ja õiglase kaubanduse tooted:

Ellen-Maria Makus, Hanna Tiina Pekk, Johanna Hütt, Maria Edala, Romi Viskar, Tanel Valgma – Tallinna 21. Kool

Katre Kruse, Madis Suits – Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium

Joonas Väli – Gustav Adolfi Gümnaasium

Eetu Heikkilä – Miina Härma Gümnaasium

  • Keskkonnasõbralikke tooteid saavad eriauhindadena:

*Henri Turban – Vanalinna Hariduskolleegium

*Siimon-Tristan Lellep – Ülenurme Gümnaasium

*Martin Pugast – Tamsalu Gümnaasium

  • Rohelise kooli võrgustiku lisaauhind:

*Eetu Heikkilä – Miina Härma Gümnaasium

Rahvusvahelistele võitjatele saadame samuti auhindadeks õiglase kaubanduse ja mahepõllumajanduse tooteid. Rahvusvaheliselt läheb 6 auhinda Venemaa õpilastele, 5 auhinda Poola õpilastele, 5 Läti õpilastele, 3 Leedu õpilastele, 2 Soome õpilastele ja 1 Saksamaa õpilasele.

Täpsed punktisummad saadetakse osalejatele ja nende õpetajatele ainult e-posti vahendusel, koolide punktisummade edetabeleid ei avalikustata. Auhinnad saadetakse hiljemalt jaanuari keskpaigaks osalejatele postiga kooli või toimetatakse kohale riiklike koordinaatoritega Tartu loodusmajast ja MTÜ Mondost. Kõik viktoriini küsimused ja õiged vastused on leitavad Läänemere Projekti Eesti tegevuste kodulehelt: https://bsp.tartuloodusmaja.ee/veebiviktoriin/

Suured õnnesoovid kõigile auhindade võitjatele ja suured tänud kõigile osalejatele!

Näeme juba järgmisel aastal!


Läänemere veebiviktoriini auhinnad

Auhindadeks on erinevad õiglase kaubanduse ja mahepõllumajanduse tooted, millelt leiab ka vastavad tähised. Erinevad märgised on loodud selleks, et tarbijate valikuid lihtsamaks teha ja et jätkusuutlikku eluviisi toetavad tooted oleks kergemini leitavad. Keskkonnasõbralike valikute jaoks on mahe- ja ökomärgised ning sotsiaalselt vastutustundlike valikute jaoks õiglase kaubanduse märgised.

Õiglane kaubandus (inglisk fair trade) on kauplemisviis ja rahvusvaheline kokkulepe, mis taotleb suurema võrdsuse saavutamist rahvusvahelises kaubanduses. Eesmärgiks on tagada arengumaade, nt Aafrika, Aasia ning Kesk- ja Lõuna-Ameerika väiketalunike toodete (kohv, tee, riis, banaanid jm puuviljad, suhkur, kakao, šokolaad, pähklid, õli, puuvill jms) õiglane hind, parandada istandustes töötavate tööliste töö- ja elutingimusi ning toetada solidaarselt arengumaade kogukondade sotsiaalset ettevõtlust. Näiteks „Fairtrade” märgistusega leiab kergemini tooteid, mis on toodetud järgides vastavaid töötingimusi ja keskkonna standardeid.

Mahepõllumajanduse märgised tähistavad, et toode on valmistatud ja kontrollitud kas siis Eesti või Euroopa Liidu mahepõllumajanduse seaduse või määruse kohaselt. Märgistada võib põllumajandussaadusi ja –tooteid, siis kui toote põllumajanduslikest koostisosadest on mahepõllumajanduslikke koostisosi vähemalt 95%. Euroopa Liidu mahelogol on olemas ka kood ja päritolutähis, et päritolu oleks leitav. Euroopa Liidu mahelogo on kõigil mahetoodetel kohustuslik.

Kokkuvõte ja osalejate muljed Läänemere Projekti purjeõpperetkest Soome saarestikku ja Läänemere Päeva tähistamisest 25.-29.08.2020

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt korraldas sel suvel 25.-29.augustil 2020 liitunud Eesti koolide õpilastele põneva keskkonnaharidusliku purjeõpperetke. Selle seiklusega tähistati muuhulgas rahvusvahelist Läänemere päeva ja see oli üheks auhinnaks 2019. aasta Läänemere veebiviktoriinis osalenud parimatele õpilastele.

Purjeretkest võttis osa 25 osalejat (4 õpetajat 3 erinevast koolist ja 21 õpilast 13 erinevast koolist üle Eesti) ja 4 purjelaeva meeskonnad (Eesti Noorte Purjeõppeseltsi “STA” Estonia purjekad St. Iv ja Vesta ning TalTech Eesti Mereakadeemia purjekas Tuulelind ja eraisiku purjekas Triton). Koos asuti teele 25.augustil, võttes suuna Soome saarestiku poole Helsingist edelas, et nelja päeva jooksul ületada kaks korda Soome laht ja vahepeal peatuda saarestiku erinevates väikesadamates, kus läbi viia kodanikuteaduslikke loodusvaatlusi. Purjesõidu eesmärk oli osalejatele anda praktilisi teadmisi ja oskusi purjetamisest ning Läänemere keskkonnaseisundi uurimisest. Terve sõidu vältel arendasid osalejate purjetamisoskusi Eesti Noorte Purjeõppeseltsi “STA Estonia” kaptenid ja abid, noored said end proovile panna täiesti uues keskkonnas – õpiti purjetamise terminoloogiat, purjeid heiskama, meremärke tundma ja lugema, navigeerima, vajalikke sõlmi tegema ja arendati meeskonnatööd. Läänemere Projekti enda ja TalTech Mereakadeemia juhendajate käe all sooviti testida retke käigus purjekal ka mikroplasti traalerit, aga see läks kahjuks just selleks ajaks katki, vaatamata sellele korraldati rannikuvaatlus, mille käigus korjati kokku looduses lebavat prügi, viidi läbi hilisõhtune ööliblikate vaatlus, matkati saarestiku looduses ja uuriti vee keemilist koostist.

Purjeõppesõidu keskel, 27. augustil tähistati rahvusvahelist Läänemere Päeva suure loodusvaatlusega – sel päeval toimus 9 Läänemere-äärse riigi kodanike ühine 24 tunni loodusvaatluse maraton, mis on omamoodi eluslooduse inventuur. Vaatlus toimus rahvusvaheliselt levinud Bioblitz formaadis ehk vabatahtlike vaatlejate abiga ning kogutud andmed saadeti ülemaailmsesse elurikkuse andmebaasi GBIF (Global Biodiversity Information Facility), toetades sellega uuringuid Läänemere seisundi parandamiseks. Purjeõppesõidu osalejad viisid enda vaatluse läbi ühel saarestiku saarel, püüdes seal üles pildistada ja määrata võimalikult palju looma-, taime- ja seeneliike. Päeva eesmärk oli pöörata tähelepanu Läänemerele kui meie erakordsele looduslikule varandusele ja julgustada noori võtma midagi toredat ette sel päeval just Läänemere heaks. Seda päeva tähistati Eestis esimest korda Soome Instituudi ja Soome suursaatkonna eestvedamisel ja selle on algatanud John Nurmineni Sihtasutus.

Purjeretke korraldamist toetas SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ja retke viis läbi Eesti Noorte Purjeõppeselts STA Estonia koos TTÜ Eesti Mereakadeemiaga (kapteniteks Linda Marie Ormus, Liivika Näks, Ringo Liepkalns, Lainer Laurent). Purjeretke projekti juhtis Läänemere Projekti Eesti tegevuste koordinaator Gedy Matisen.

Vaata osalenud noorte tehtud videosid purjeretkest:

Osaleja Rando video
Osaleja Ricki video
Osalejate Joonase ja Mona video

Purjeretke kajastasid osalenud õpilased ka enda kooli kodu- ja infolehtedes ning valla lehtedes:

Õpilaste ja juhendajate tehtud fotosid purjeõpperetkest: