Menu Close

BSP koordinaatorite, õpetajate ja õpilaste kohtumine Flensburgis 2023

29.november – 2.detsember toimus iga-aastane UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti rahvusvaheliste koordinaatorite kohtumine. Paralleelselt toimus sel aastal ka õpilaste koostöö konverents. Kohtumine toimus Põhja-Saksamaal Flensburgi linnas ning selles osalesid koordinaatorid, õpetajad ja õpilased Saksamaalt, Taanist, Poolast, Lätist, Eestist ja Soomest. 

Foto: Martin Jarrath

Koordinaatorite sektsioonis arutati võrgustiku identiteedi üle ning mõeldi koos, kuidas rohkem ühtsust ja koostööd võrgustikku luua olukorras, kus eri riikides on UNESCO ühendkoolide töö korraldatud eri moodi. Plaanis on toimetada ja visualiseerida kohtumise jooksul valminud rahvusvahelise Läänemere Projekti teekaart, mis toob esile identiteedi, ühised eesmärgid ja tegevused. Samuti on tehtud ettepanek tähistada võrgustiku koolides ühiselt Läänemere Projekti päeva mõne toreda ja lihtsa väljakutsega ning jagada rohkem koolide tegevusi sotsiaalmeedias. 

Kohtumisel arutati ka riikidevahelisi koostöövõimalusi paaris või kolmekesi ning otsustasime arendada edasi ideed teha rohkem koostöö harrastusteaduse vallas nt Eesti ja Läti vahel. 

Foto: Martin Jarrath

Õpilased töötasid konverentsi jooksul projektikavandite kallal. Kõik alustasid küsimusest “Miks on rahvusvaheline noorte koostöö oluline?”, süvenesid probleemidesse ning pakkusid välja võimalikke lahendusi, mida oma koolis ja BSP võrgustiku liikmena saaks ellu viia. Noori huvitavate teemade hulgas oli kestlikkuse nimel tegutsemine, erinevate perspektiivide ja valeinfo märkamine ja teadvustamine, inimestevahelised sidemed ja suhted, rahu ja demokraatia, keeleõpe. 

Arutelude jooksul leidsid noored võimalusi, kuidas üks või teine võrgustiku liikmeskool saaks aidata teisi mõne teema käsitlemisel. Näiteks ühes Saksamaa koolis on olemas tunnid, mis käsitlevad nutisõltuvuse teemat ja aitavad noori arendada oma suhtlemisoskusi päriselus. Sellisest tunnist olid teised õpilased väga huvitatud. Noored tahaks ka rohkem jagada eri riikide meedias levivaid uudiseid, et võrrelda eri perspektiive ja selle tarbeks on mõte kasutada ka BSP rahvusvahelist kodulehte. Väga kuumaks teemaks osutus ka valeinfo levik ning Eesti koordinaator Maria soovitas teistel uurida rahvusvahelise projekti EVIDENCE, mille partneriks on ka Eesti kõrgkoolid, loodavaid õppematerjale: https://sisu.ut.ee/evidence/avaleht 

Lisaks on olemas ka toredad teemakohased mängud https://crankyuncle.com/ ja https://www.getbadnews.com/est/intro   

Noorte esiletõstetud teemadele keskendutakse võrgustikus edaspidiseid rahvusvahelisi ettevõtmisi planeerides.