Noorte deklaratsioon Soome lahe kaitseks

*On vaid rõõm tõdeda, et Soome lahe kaitse nimel ei tööta üheskoos ainult
ametnikud ja teadlased paksude kontoriseinte vahel, vaid ka tavalised
noored inimesed. Eelmise nädala lõpus kanti ette deklaratsioon, mis
koostati Tallinna, Helsingi ja St. Peterburi koolinoorte poolt ja on
suunatud meile kõigile. *

Soome lahe kolme suurema linna noored on üheskoos sõnastanud nägemuse
sellest, milline võiks olla Soome laht tulevikus ning mida erinevad
huvigrupid selle heaks teha saaksid. Deklaratsiooni koostamisel osalesid
12-20 a. noored Eestist, Soomest ja Venemaalt, kelle ühine eesmärk on anda
oma panus ja kaasata inimesi Soome lahe kaitsmisele ja puhtuse
säilitamisele , et saavutada tasakaal looduse, ühiskonna ja majandusliku
tegevuse vahel. Deklaratsiooni esmakordne esitamine toimus 19.septembril
2014 St. Peterburis, kus toimus Soome lahe aasta 2014 tähistamise raames
rahvusvaheline festival “Soome laht – koostöö regioon”. Tallinnast osalesid
festivalil Hanna Maria Saik Tallinna Reaalkoolist (10kl) ja Aivar Kamal
Tallinna Mustamäe Humanitaargümnaasiumist (9kl).

Deklaratsioon koostati nii *videona* kui *tekstina*, millest viimane kanti
foorumil ette ning esitati kolme riigi Keskkonnaministeeriumile.

Viidad:
Video: http://www.youtube.com/watch?v=PoeNY6hmzJk&feature=youtu.be

Tekst eesti keeles:
http://www.tallinn.ee/Noorte-deklaratsioon-Soome-lahe-kaitseks

Tekst vene keeles: http://www.tallinn.ee/Youth-Declaration_RUS

Tekst soome keeles: http://www.tallinn.ee/Nuorisojulistus_FIN

Tekst inglise keeles: http://www.tallinn.ee/Youth-Declaration_ENG

Soome lahe aasta 2014 Tallinnaga seonduvaid tegevusi koordineerib Tallinna
Keskkonnaamet. Soome lahe aasta 2014 Eesti pealinna tegevuste kava on
Tallinna linna veebikeskkonna lehel aadressil
http://www.tallinn.ee/Soome-lahe-aasta-2014