Menu Close

2019.aasta veebiviktoriini tulemused

Tänavu osales Läänemere veebiviktoriinis 1172 osalejat 8-st erinevast riigist. Kõige paremaid tulemusi saavutas Egert Jurtom Pärnu-Jaagupi Põhikoolist, olles ainuke osaleja, kes sai maksimaalse punktisumma. Suured õnnesoovid! Täpsemad tulemused ja punktisummad saadeti osalejatele ja nende õpetajatele e-posti vahendusel.

Rahvusvahelisteks auhindadeks saadetakse võitjatele tänavu suuhügieeni alternatiivtooteid, et panna neid mõtlema igapäevaste harjumuste keskkonnamõju üle. Lisaks jagati osalejatele infot arengumaades kasutatavatest suuhügieeni vahenditest järgneva interaktiivse veebilehe vahendusel: https://www.gapminder.org/dollar-street/matrix?thing=Toothbrushes

Auhinnad saadetakse osalejatele postiga või toimetatakse kooli riiklike koordinaatorite abiga. Kümnele parimale Eesti osalejale korraldatakse ka töövarjupäev ühe loodusteadlase juures (kevad, suvi 2020), et anda aimu loodusteaduste valdkonna võimalikest karjäärivalikutest.

Veebiviktoriin on üks aasta oodatud rahvusvaheline üritus, sest selles osalemiseks ei pea kasutama transporditeenust ning seda saab hõlpsasti kasutada koolitunni läbiviimisel arvutiklassis. Kõik küsimused ja õiged vastused on leitavad Läänemere Projekti Eesti tegevuste kodulehelt. Eelkõige toetab veebiviktoriin õpilaste IKT oskusi ning kriitilise mõtlemise arengut, sest vastuseid tuleb otsida internetist. Info tõlgendamine ja analüüsimine on keskkonnaalaste teadmiste ning keskkonnasõbraliku käitumisviisi kõrval üks olulisemaid 21.sajandi oskusi.