Kutsume kooliõpilasi ja -õpetajaid ning lapsevanemaid osalema mereprügi plaani tutvustaval veebiseminaril 16.09.2020 kl 14-16.00

Mereprügi on palju räägitud kasvav probleem kogu maailmas. Igal aastal jõuab merre keskmiselt kümme miljonit tonni eri liiki prügi.

Kas sina oled mõelnud, kuidas ometi sellel teemal kaasa rääkida saaks? Nüüd on sinu võimalus!

Läänemere piirkonna kõige prügistatum mereala on Soome laht. Mereprügi on küll vaid üks merekeskkonna seisundile survet avaldavatest teguritest, kuid see valmistab üha rohkem muret. Läänemeres pole prügiprobleeme seni piisavalt uuritud, kuid arvatakse, et prügi ei kujuta endast Läänemeres nii teravat probleemi kui maailmameres. Eelkõige seetõttu, et Läänemere piirkonna elanike arv on paljude muude maailma piirkondadega võrreldes tagasihoidlik.

Mereprügi tekke vähendamiseks on Keskkonnaministeerium koostanud rakenduskava ehk mereprügi plaani, mille eesmärk on kirjeldada tegevusi, mis aitavad mereprügi vältida. Koostatud mereprügi plaan on mõeldud kasutamiseks ja rakendamiseks eeskätt Keskkonnaministeeriumile ja selle valitsemisala asutustele, kuid ka poliitika kujundamiseks üldisemalt. Samuti on plaan mõeldud avalikkuse informeerimiseks ning erinevate asjast huvitatud isikute juhendamiseks või nende tegevuse suunamiseks.

Mereprügi plaani tegevuste täiendamise osas on oodatud ettepanekud kõigilt huvirühmadelt. Ettepanekuid võib esitada kirjalikult või osaledes plaani tutvustaval veebiseminaril 16.09.2020 kell 14 – 16 Microsoft Teams keskkonnas. Osalemissoovist ja ettepanekutest saab teada anda e-posti aadressil: agni.kaldma@envir.ee

Uudisnupp võetud: https://www.envir.ee/et/uudised/osale-mereprugi-plaani-tutvustaval-veebiseminaril