Menu Close

Läänemere laager Soomes noortele vanuses 16-18a

Ootame 16.-18.a noori kandideerima rahvusvahelisesse õppelaagrisse, mis toimub 31.07-5.08.2023 Soomes, Helsinki Ülikoolile kuuluval Tvärminne zooloogiajaamas. Kandideerimisel hinnatakse noore motivatsiooni õppida Läänemere kohta ja saada rahvusvahelise laagrikogemus. Kandideerimisel on eelistus UNESCO ühendkoolide ja Läänemere Projekti võrgustiku liikmetel.

Laagri fookuses on Läänemere uurimine, kaitse, kestlik areng ja rahvusvaheline koostöö. Neid teemasid käsitletakse erinevates käed-külge õpitubades, aruteludes ja ühistegevustes: näteks võetakse proove uurimuslaevaga, tehakse rannikuvaatlusi harrastusteaduse äpiga. Õppelaagri tulemusena saavad noored esitada Läänemere-äärsete linnade esindajatele oma visiooni aktuaalsetest keskkonnaprobleemidest ja lahendustest. Lisaks ootame osalejatelt laagris kogetu jagamist ka oma koolikaaslastega (kooli sotsiaalmeedias, koolilehes, vms).

Vabal ajal saavad osalejad nautida saare ilusat loodust ja suhelda eakaaslastega teistest riikidest. Laagri jooksul korraldab iga riigi delegatsioon kultuuriõhtu, et tutvustada oma riiki ja kultuuri. Ootame osalejatelt valmidust kultuuriõhtusse panustada. 

Osalustasu. Osalejatele kaetakse laagri söögi- ja majutuskulud ning suurem osa transpordikuludest. Omal käel tuleb osalejatel katta transpordikulud Tallinnasse ja sealt tagasi koju ning reisikindlustus.

Kandideerimine on avatud 1. maini 23:59. Täida kandideerimisvorm siin: https://forms.gle/Kgv5NR3zpKCDtzVBA

Laagrit korraldab Soome Keskkonnainstituut (SYKE) koostöös partneritega Eestist, Lätist ja Leedust ning igast neljast riigist on oodatud delegatsioon, mis koosneb 9 noortest vanuses 16-18a ja rühmajuhist.

Rohkem infot saab Eesti rühmajuhilt, UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti riiklikult koordinaatorilt Maria Ivanovalt: maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee, 53919203