Läänemere päeva purjeretk ja BioBlitz 27.augustil

25.-29.augustil toimub UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti purjeretk Nauvo saarele Soomes, et koos Oulu ja Turu linna sõpruskoolidega tähistada 27.augustil John Nurmineni Sihtasutuse algatatud Läänemere päeva (#balticseaday).

Purjeretkega soovitakse 26-le Eesti osalejatele anda praktilisi teadmisi ja oskusi purjetamisest ning Läänemere keskkonnaseisundi uurimisest. Purjeretke ajal käsitletakse väga praktiliselt järgmisi teemasid: kaarditööd ja navigatsioon, meremärkide tundmine, purjede seadmine, roolimine, sildumine ja ankrusse jäämine, terminoloogia, tähtsamad sõlmed, mikroplasti uuring (sõidu ajal kasutatakse vastavat traali).

27.augustil, kui jõutakse Nauvo (Nagu) saarele, siis saadakse tuttavaks Oulu ja Turu linna kooliõpilaste ja – õpetajatega. Seejärel uuritakse ühiselt rannikut, kasutades selleks Läänemere Projekti rannikuvaatluse programmi, ning võetakse osa rahvusvahelisest BioBlitz tegevusest, mis samuti Läänemere päevale pühendatud on. Lisaks teevad purjeretkel osalejad ühise vettehüppe kell 18 (#theplunge), kuulavad lõkkeõhtul särjelugusid (#theroachapproach) ja naudivad Läänemere sõbralikku menüüd (#balticseamenu), jäädvustavad ilusaid hetki video- ja fotosilma ning jagavad oma purjeretke kogemusi Läänemere mälestuste projekti (Sea of Memories project).

Purjeretke korraldab Tartu loodusmaja koostöös MTÜ Eesti Noorte Purjeõppeselts “STA Estonia” ning retke korraldamiseks on esitatud rahastustaotlus SA Keskkonnainvesteeringute Keskusele.

Ühtlasi on John Nurmineni Sihtasutus koostöös ettevõttega Moomin Characters algatanud ka #MEIEMERI kampaania (https://oursea.fi/), mille eesmärk on tõsta teadlikkust Läänemerest ning koguda 1 miljon eurot mere seisundi ja elustiku päästetööde jaoks. Kampaaniaga tähistatakse muuseas ka 75.aasta möödumist esimese Tove Janssoni muumiraamatu ilmumisest (kampaania partneriks Eestist on praegu ka nt Itella Estonia).