Menu Close

Läänemere Projekti võrgustiku koordinaatorid kohtusid Tartus

17.-19. novembril võõrustati Läänemere Projekti rahvusvahelisi koordinaatoreid Tartus. Kohapeal osalesid võrgustiku 5 riigi koordinaatorid, lisaks osalesid kahe riigi esindajad veebi vahendusel. Koordinaatoritega tulid kaasa ka õpetajad ja õpilased, kes andsid väga olulise panuse oma ideedega sellesse, kuidas võrgustiku koordineerimist paremaks muuta ja millised võiksid olla meie prioriteedid järgmisel paaril aastal.

Lisaks koordinaator Maria Ivanovale esindasid Eestit Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilasesinduse president Anna Milena Linder ning Tartu Kristjan Jaak Petersoni õpetajad Helgi Muoni, Tiina Sõber ja Valle Morel.

Konverentsi tulemusel otsustasid õpilased luua sotsiaalmeediatiimi, kes ühendkoolide eri tegevusi üle piiride nähtavamaks teeb, eesmärgiga jõuda rohkemate noorteni võrgustiku eri koolidest, nendega suhelda ja teineteist inspireerida.

Lisaks otsustati taaskäivitada rahvusvaheline uudiskiri, kuhu oodatakse artikleid kõikidest riikidest, et jagada parimaid praktikaid ja tõstatada käesoleval ajal olulisi teemasid. Tehti ettepanek, et järgmisest aastast alates võiks valida Läänemere Projekti koolidele õppeaasta temaatika, mis pakuks huvi eri õppevaldkondade vaatenurgast ja aitaks õpetajatel ja õpilastel üle piiride samade teemadega koos tegeleda ja teineteist võimestada.

Konverents leidis aset Tartu loodusmajas ning osalejatel oli võimalus tutvuda Tartu loodusmaja hoones toimuvate tegevuste ja keskkonnasõbralike põhimõtetega. Ekskursioonile loodusmajas järgnes linna ekskursioon, mille viisid külalistele läbi Tartu Jaan Poska Gümnaasiumi õpilased, kes tutvustasid Tartu kesklinna läbi oma pilgu. Täname õpetajat Olga Gerassimenkot, kes ekskursiooni ideega kaasa tuli ja õpilasi toetas.

Konverentsi rahastas peamiselt UNESCO Saksamaa Rahvuslik Komisjon, samuti toetas selle toimumist Schleswig-Holsteini haridusministeerium. Mõlema organisatsiooni esindajad, Klaus Schilling ja Ulrike Hensel, tulid ise samuti Tartusse ning kohtusid UNESCO Eesti Rahvusliku Komisjoni peasekretäri Kerli Gutmani ja Eesti UNESCO ühendkoolide koordinaatori Meelike Terasmaaga.

bsp koordinaatorid