Menu Close

Läänemere veebiviktoriin 2019

Võta osa Läänemere veebiviktoriinist!

Läänemere kohta võib õppida erinevaid meetodeid kasutades.

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt kasutab ühe meetodina ka rahvusvahelist Läänemere veebiviktoriini, mida kooliõpetajad saavad hõlpsasti oma tunnikavasse liita.  

Viktoriin on rahvusvaheline ja seetõttu saavad osalejad arendada ka oma inglise keele oskust, sest kindlasti leiab igaüks midagi uut oma sõnavarasse. Teisalt võimaldab veebiviktoriin arendada õpilaste iseseisvat info otsimise oskust, mille abil saab osaleja iga kord veidi paremaks uurijaks. Loomulikult loodame tekitada huvi ka teadlaskarjääri vastu ning kasvatada õpilaste keskkonnateadlikkust. 

Selleks kogume igal aastal veebiviktoriini küsimusi just BSP õpetajatelt, koordinaatoritelt ja koostööpartneritelt üheksast UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti võrgustikuga liitunud riikidest. Näiteks sel aastal vormistas 4 küsimust teadlane Sven Hille (Leibniz-Institute for Baltic Sea Research Warnemünde).

Viktoriini vormistame mugavalt Walk & Learn poolt loodus veebiviktoriini e-platvormile, mis arvestab automaatselt osalejate punkte. Läänemere Projekti ehk BSP veebiviktoriin toimub juba kuuendat korda ja selle läbiviimist toetab Haridus- ja Teadusministeerium. Eelmisel aastal oli viktoriinis osalejaid üle 1200. 

Viktoriinis võivad osaleda kõikide koolide õpilased, kes inglise keelt oskavad, kuid vaid UNESCO ühendkoolide ja BSP võrgustiku koolide õpilased saavad osaleda auhindade loosimises. Antakse välja nii rahvusvahelisi kui ka riiklikke auhindu. Õiged vastused ja osalejate tulemused postitame BSP rahvusvahelisele kodulehele detsembris, jõuludeks (http://www.b-s-p.org/home/). 

Viktoriini võivad teha ka õpetajad, kuid neil palume lisada oma nime järele märkuseks *(õpetaja), sest nii saame punktiarvestusest õpetajate vastused eraldi kokku koguda. Viktoriini võib teha näiteks kooli arvutiklassis näiteks inglise keele, geograafia või bioloogia tunnina.

Viktoriini läbimiseks kulub aega vähemalt 45 minutit, aga maksimaalselt annab süsteem aega 60 minutit. Viktoriini lahendades on kindlasti vaja internetiühendust ja hästi toimivat arvutitehnikat.

Maksimaalselt on võimalik saada 100 punkti. Aga kindlasti on enne viktoriini tegemist vaja teada seda, et iga õpilane saab osaleda vaid ühe korra (loetakse tema esimene skoor) ja küsimustele vastatakse kindlas järjekorras ning esimese küsimuse juurest edasi liikudest pole võimalik enam tagasi minna ning seda parandada. Seega tuleb oma vastuses enne järgmise küsimuse juurde liikudes kindel olla. 

Võimalusel küsige õpilastelt viktoriinile ka tagasisidet ning saatke see korraldajale: gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee. Tahaksime teada, kas õpilastel oli huvitav seda teha, missugused küsimused olid keerulised ja kuidas neile meeldib viktoriini ülesehitus. 

Viktoriin on avatud 1.novembrist 20.detsembrini 2019!

Auhinnasaajate nimed avaldatakse jaanuaris 2020.

Viktoriinile pääsete ligi selle lingi kaudu:  https://bit.ly/2PBXxgH

Eelnevate aastate viktoriiniküsimused ja vastused leiad siit:  http://bsp.teec.ee/vaatluste-tulemused/. Nii õpetajad kui õpilased võivad neid soovi korral kasutada ja levitada. 

Head nuputamist! Tervitustega Tartu loodusmajast, Gedy Matisen, BSP Eesti tegevuste koordinaator.

NB! Koolid, kes soovivad BSP võrgustikuga liituda, palun kirjutage sooviavaldus e-posti aadressile gedy.matisen@tartuloodusmaja.ee!