Menu Close

Õpetajatele loodi kodukohas loodusvaatluste läbiviimiseks juhendmaterjalid

Tartu loodusmaja

Pressiteade

14.09.2022

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekt töötas eelneva aasta jooksul välja kõigi õppeastmete loodusainete õpetajatele mõeldud õppe- ja abimaterjalid, mis aitavad õpetajatel oma õpilastega kooliümbruses, kohalikus looduses või õppesõitudel harrastusteaduslikke vaatlusi läbi viia. Materjalide loomise eesmärk on teha õpetajatele mugavamaks ja metoodilisemaks loodusvaatluste tegemine ning sealt saadavate tulemuste tõlgendamine ja harrastusteaduses kasutamine.

Materjalide valikus on juhendmaterjalid ja töölehed nii ranniku-, jõe-, järve- ja tiigivaatlusteks, linnuvaatlusteks, õhukvaliteedi analüüsiks kui ka kevadel fenoloogiliste vaatluste tegemiseks. Nii saavad neid kasutada nii rannikul kui ka sisemaal asuvad õppeasutused, nii linnas kui ka maal asuvad õppeasutused, sest väikese roheala ja veekogu leiab igalt poolt. 

Juhendmaterjalid said testitud eelmisel õppeaastal toimunud koolitustel, kuhu olid kutsutud huvitatud õpetajad ja õpilased. Läänemere Projekti koordinaator Maria Ivanova: “Mulle pakkus suurt rõõmu, kui koolituse lõpus olid osalejad valmis proovima oma koolis loodusvaatlusi klassiga teha, kuna nad on saanud selleks julgustust ja tööriistakasti. Üks meie võrgustiku lasteaed kohandas I astme jõevaatlust ning tegi sellest põnevat seiklusekspeditsiooni lastele. Tore on näha, kuidas materjalid  inspireerivad ōpetajaid oma õppetööd rikastada.”

Abimaterjalide seas leidub lamineerimiseks mõeldud määramistabeleid ja pildikaarte, et kõige levinumaid liike oleks lihtne kohapeal ära tunda ja materjalid saaks õue kaasa võtta. 

Juhendmaterjalid annavad õpetajale näpunäiteid, mida loodusvaatluste tegemisel jälgida, millises järjekorras tegutseda, mis vaatlusi ja mõõdistamisi võiks läbi viia ning milliseid tulemusi koguda. Ka töölehed on materjali juures olemas ja õpetajad ei pea seega hakkama neid ise koostama.

Samuti on lisatud toetavad näpunäited ja viited, kuidas oma vaatlusi Eesti elurikkuse avalikku andmeportaali eElurikkus sisestada. Läänemere Projekti üks eesmärke on populariseerida Eesti õpetajate ja õpilaste hulgas vabatahtlikku panustamist teadusesse läbi vaatluste tegemise. Harrastusteadlaste panus laiendab elurikkuse uurimise haaret, aidates andmeid koguda ka paikadest, kuhu teadlased ei jõua.

Loodud õppematerjalid:

Õppematerjalid on avalikud ja kasutamiseks kõigile soovijatele. Samuti toetavad need Läänemere Projekti harrastusteaduse programme, milles saavad osaleda kõik Unesco ühendkoolide võrgustikuga liitunud koolid, kes saavad sel juhul lisaks programmijuhtidelt tuge. Iga võrgustiku liige osaleb aastas vähemalt ühes UNESCO ühendkoolide võrgustiku poolt pakutavas tegevuses, näiteks võibki selleks olla üks kodanikuteaduse vaatlusprogramm. Lisaks korraldab võrgustik toetavad õppepäevi õpetajatele.

Koostatud õppematerjalid leiab Läänemere Projekti kodulehelt ja Keskkonnaharidus.ee portaalist.

Õppematerjalide koostamist toetas Keskkonnainvesteeringute Keskus.

Lisainfo: 

Maria Ivanova

UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti koordinaator

maria.ivanova@tartuloodusmaja.ee