Menu Close

Rahvusvaheline UNESCO ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti õpetajate veebinar ootab osalejaid 27.-28.oktoobril

Veebinar toimub inglise keeles ja keskendutakse järgmistele teemadele, et ühiselt luua koolidevahelisi projekte:

  1. Globaalne kodakondsus, rahukultuur ja vägivallatus, sh sotsiaalne ja majanduslik jätkusuutlikus, ühiselt jagatud ajalugu, Läänemere-äärsete riikide sotsiaalsed struktuurid ja demokraatia
  2. Säästev areng ja jätkusuutlik elustiil, sh Läänemere kaitse, loodusvaatlused ja kliimamuutused Läänemere piirkonnas
  3. Kultuuridevaheline õppimine ning kultuurilise mitmekesisuse ja pärandi väärtustamine, sh räägitavate ja õpitavate keelte paljusus, kirjandus, kunst ja käsitöö, elav vaimne ja aineline kultuuripärand

Registreeri osalejaks hiljemalt 14.oktoobriks: https://bit.ly/webinar272810  

Rohkem infot korraldajatelt:

Paula Mattila (paula.mattila@oph.fi) ja Tiina Sarisalmi (tiina.sarisalmi@orivesi.fi)                    

UNESCO ASPnet collaboration network