Menu Close

Viljandis toimus järve- ja tiigivaatluste õppepäev 28.04.22

Aprilli lõpus kohtusid Viljandi järve ääres loodusvaatluste huvilised haridustöötajad. Toimus selle õppeaasta viimane Läänemere projekti õppepäev, mis tutvustas õpetajatele kodukohas tiigi- ja järvevaatluste läbiviimise metoodikat, materjale ja töölehti.

Õppepäev algas Viljandi huvikoolis kogunemisega, sissejuhatuseks tutvustati päevateema põhimõisteid ning erinevat erialakirjandust ja andmebaase, mida õpetajad saaksid loodusvaatluste abimaterjalina kasutada. Seejärel suunduti Viljandi järve randa, kus jaotati osalejad kahte rühma. Esimene rühm võttis veeproove, mille füüsikalis-keemilisi näitajaid nii kohapeal vaadelda, mõõta kui ka hiljem klassiruumis analüüsida. Mõõdeti veetemperatuuri, läbipaistvust, värvust, lõhna, elektrijuhtivust, PH taset ning täideti samal ajal õpilastele mõeldud töölehti, arutledes osalistega, kuidas võiks neid täiustada.

Teine rühm tegi samal ajal elustikuvaatlust – järvekaldalt mudast ja taimede vahelt võeti kahvade ja sõeladega veeproove, mida seejärel vaatlusalustel uuriti. Leitud selgrootud jagati luuptopsidesse ja määrati neid, kasutades uusi väljatöötud kodanikuteaduse programmide määrajaid. Paljude väikeorganismide määramine osutus päris keeruliseks ning tihti määrati neid perekonna tasandil. Elustiku määramine pakkus palju elevust ja uusi avastusi kõigile osalistele ning tagasisides peeti seda üheks kõige vajalikumaks osaks õppepäevast.

Peale lõunapausi suunduti tagasi huvikooli klassiruumi, kus jätkati gruppides veeanalüüside tegemist, määrates veeproovide PH taset, karedust ja teisi näitajaid. Koos leiti võimalusi, kuidas tulemusi vajaduspõhiselt graafikuteks vormistada ning õpilased saaksid neid enda uurimistöödes kasutades. Päeva lõpus tutvustati õpetajatele veel harrastusteaduse andmebaasidesse vaatluste sisestamise võimalusi – juhendajad näitasid praktiliselt ette, kuidas elustikuvaatlusel leitud teoliike rakenduse Legulus abil E-elurikkuse andmebaasi kanda.

Õppepäeva juhendasid Unesco ühendkoolide võrgustiku Läänemere Projekti kodanikuteaduse programmide koordinaatorid ja loodusmaja õpetajad Pille-Riin Pärnsalu, Annelie Ehlvest, Mai-Liis Vähi ja Aire Orula.

Loodame, et osalejad said õuesõppe indu juurde ja kohtume uutel BSP üritustel!