Menu Close

EcoLabBox keskkonnaseisundi uuringute kohver sobib hästi õpilaste kodanikuteaduse programmideks

Tartu loodusmaja kasutab BSP võrgustiku kodanikuteaduse programmidel EcoLabBox keskkonnateaduslikku kohvrikomplekti vee, pinnase ja õhu proovide võtmiseks, et enda ümbritseva looduskeskkonna seisundit täpsemini analüüsida. Kohver on mõeldud õpilastele välitöödele ja praktikumidele loodusesse kaasa võtmiseks. Julgustame võrgustiku õpetajaid EcoLabBox oma jõevaatluse ja veekvaliteedi kodanikuteaduse programmides kasutama ning ka enda koolidesse hankima!

Vaata kohvrist tutvustavat videot:

EcoLabBoxil on olemas üksikasjalik juhend inglise keeles, veekeemia katsete juhised on eesti ja vene keeles. Kohvriga saab teha ka õhu ja mulla uuringuid.

EcoLabBoxi abil saab testida järgmisi veekeemia parameetrite väärtusi: pH, veekaredus (Saksa veekaredusskaala järgi) ning ammooniumi, nitraadi, nitriti, fosfaadi sisaldus.

ParameeterVäärtus normi piires magevees
pH6,5–8,5
Ammoonium< 0,5 mg/l
Nitraat< 50 mg/l 
Nitrit<0,1 mg/l
Fosfaat<0,5 mg/l

Eesti Keskkonnagentuur ja Eesti Keskkonnauuringute Keskus järgivad oma veeproovide analüüsides Keskkonnaministri määruses nr 19 toodud piirnorme. Selle kohaselt on nt Emajões aktsepteeritavad väärtused järgmised:

  • Üldlämmastik (aritmeetiline keskmine; mg N/L): väga hea klass ≤1,5, hea klass 1,6-3,0, kesine klass 3,1-6,0, halb klass 6,1-8,0, väga halb klass ≥8,1
  • Üldfosfor (aritmeetiline keskmine; mg P/L): väga hea klass ≤0,050, hea klass 0,051-0,080, kesine klass 0,081-0,100, halb klass 0,101-0,120, väga halb klass ≥0,121
  • Ammooniumlämmastik (NH4-N; 90% tagatusega väärtus; mg N/L): väga hea klass ≤0,10, hea klass 0,11-0,30, kesine klass 0,31-0,45 mg/L, halb klass 0,46-0,60 mg/L, väga halb klass ≥0,61
  • pH (10% tagatusega väärtus) väga hea klass 6-9, väga halb klass <6 või >9
  • Lahustunud hapniku küllastustase (10% tagatusega väärtus; % küllastusastmest): 1) tumeda veega vooluveekogudes: väga hea klass ≥61, hea klass 60-50, kesine klass 49-40 mg/L, halb klass 39-35 mg/L, väga halb klass ≤34; 2) heleda veega vooluveekogudes: väga hea klass ≥70, hea klass 69-60, kesine klass 59-50 mg/L, halb klass 49-40 mg/L, väga halb klass ≤39