Menu Close

Kokkuvõte kodanikuteaduse vaatlusprogrammide tulemustest ja osalusest 2020/2021.õa

Selleks õppeaastaks on kodanikuteaduse vaatlusprogrammid jõudnud lõppeda ja saame teha kokkuvõtteid. Hoolimata keerulisest aastast ja pikkadest kaugõppe perioodidest oli programmidel siiski osalejaid. Aasta läbi tehti üle Eesti vaatlusi ja täname selle innukuse eest kõiki vaatlustel osalenud õpilasi ja õpetajaid!

  • BSP lindude ökoloogia programmides oli sel õppeaastal kokku 954 osalejat. Hea koostöö jätkus Tallinna ja Lahemaa rahvuspargi piirkonna BSP koolidega. Vaatlejaid oli aasta jooksul 173 õpilast, läbi viidi sügisene vaatlus, kesktalvine veelinnuloendus ja lihavõtte-linnuloendus. Lisaks osales erinevates lindude tundma õppimise tegevustes nagu looduspäevadel, retkedel ja viktoriinides üle Eesti 781 inimest, sealhulgas palju õpilasi. Kokkuvõtet saab lugeda siit – Lindude ökoloogia programmi aruanne 2021. Lisaks saab tutvuda koolide linnuvaatlusprotokollidega siin.
  • Fenoloogilistest vaatlustest 27.02-08.06 võttis osa 51 õpilast 5 BSP koolist. Vaatlejateks olid 2. – 7. klassi õpilased ja vaatluspaikadeks Kohtla-Järve, Hiiumaa-Palade, Pärnu-Jaagupi, Lihula ja Põlva. Vaatlusi tehti kooli ümbruses ja kodude aedades, samuti lähimas metsas. Eesmärk oli märgata ja määrata 20 erinevat kevadist liiki, kõiki liike ei õnnestunud ühelgi osalejal seekord näha. Kokkuvõtet saab lugeda siit – Fenoloogiliste vaatluste aruanne 2021.
  • Rannikuvaatlused toimusid sügisel ja kevadel Põhja-Eestis ja Pärnumaal, kokku viidi läbi 4 rannikuvaatlust, millest võttis osa 7 eri kooli ja 331 õpilast vanuses 12-18 a. Lisaks lindude loendamisele määrati ka taimi ja loomi, korjati prügi ja otsiti mikroplasti. Sel korral olid prügi kogused märgatavalt väiksemad kui varasemalt, samuti võrreldes eelnevate aastatega loendati väga vähe linde. Kokkuvõtet rannikuvaatlusest saab lugeda siit – Rannikuvaatluse aruanne 2021
  • Õhu kvaliteedi programmis osalesid sel õppeaastal 16 kooli õpilased, vanuses 3. -11. klass. Programmi esimeses osas on vaadeldi okaspuid 3 kooli poolt, teises samblikud 5 kooli poolt ja kolmandas osas vaadeldi vahtra-pigilaiku 16 kooli poolt. Samblike ja okaspuude vaatlustulemused on olnud aastate lõikes sarnased, järelikult õhu kvaliteedi olulisi muutusi täheldada ei saa. Vahtra-pigilaigu vaatlusest oli esmakordselt väga suur osavõtt. Kokkuvõtet saab lugeda siit – Õhu kvaliteedi programmi kokkuvõte 2021.
  • Jõevaatlustel osales 2021 kevadel 3 kooli kolme erineva jõe ääres. Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium 10. klassid tegi vaatluse Suur-Emajõel Tartus, Juhan Liivi nimeline Alatskivi Kooli 5. klassid tegid vaatluse Alatskivi jõel, Kadrina Keskkool tegi vaatluse Loobu jõel. Vaadeldi ilma, veetemperatuuri, voolukiirust, vetikaid, taimestikku, loomastikku, vee omadusi ja näitajaid. Vaadeldud jõgedest olid heas seisus Loobu ja Alatskivi jõgi ning ka Emajões oli seisund keskmine, normaalne. Kokkuvõtet saab lugeda siit – Jõevaatluste kokkuvõte 2020-2021.