Menu Close

Koolitus lasteaiaõpetajatele “Mere mängud” 27.09

mere mängud

Ootame kõiki Unesco ühendkoolide lasteaia ja algklasside õpetajaid koolitusele “Mere mängud”!

Koolitusel saavad õpetajad teadmisi ja kogemusi koolieelsete ja I kooliastme laste õpetamiseks mere teemadel. Koolitajad Aire Orula ja Helle Kont jagavad oma kogemusi, kuidas mängude abil tutvustada lastele merd kui erilist keskkonda, mere elustikku ja toiduahelaid, kohastumusi meres elamiseks ja mereprügi probleeme. Juhendajatel on kaasas näitlikud vahendid loodusest, mulaažid kalade ja lindude kohta.

Koolitus toimub 27.09 kell 13:00-17:00 Tallinna Asunduse Lasteaias (Pallasti 19/21a).

Päevakava
13:00-13:15 UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekt ja Rohelise kooli võrgustik (Maria Ivanova, Eeva Kirsipuu-Vadi)
13:15-14:00 Mere avastamise meetodid erinevatele meeltele (Helle Kont)
14:00-14:45 Suured kalad, väiksed kalad. Mere elustik ja toiduvõrgustikud. Kalamängud. (Aire Orula)
14:45-15:00 Kohvipaus
15:00-15:45 Veelinnud ja nende kohastumused: kahlajad, pardid, röövlinnud (Aire Orula)
15:45-17:00 Puhas kodu, puhas meri. Mereprügi teema käsitlused (Helle Kont)

Registreeru hiljemalt 21.09 SIIN.

Koolituse toimumist toetab KIK ning see toimub koostöös Rohelise kooli programmiga