Menu Close

Märka kevadet! Tee fenoloogilisi vaatlusi 01.03-01.06 ja panusta keskkonnamuutuste uurimisse

fenoloogilised vaatlused

Geofüüsikute ja meteoroloogide uurimistööd näitavad, et Läänemere piirkonnas on toimunud muutused aastajalises tsüklis: suved on muutunud
pikemaks, talved on muutunud lühemaks ja temperatuuri aastane amplituud on vähenenud. Seoses sellega on kevade algus nihkunud varasemaks (vaata nt. Sulev Tõkke magistritöö “Suuremastaapse atmosfääritsirkulatsiooni mõju aastaaegade nihkumisele Läänemere piirkonnas” , Tartu 2021).

Kuidas on need muutused mõjutanud elusloodust: linde, taime ja putukaid? Kuidas nemad kohanevad muutustega ja mis ohte see nende jaoks toob?

Kutsume UNESCO ühendkoolide Läänemere Projekti võrgustiku õpetajaid ja õpilasi kevadkuulutajaid üles täheldama ja oma vaatlusi eElurikkuse andmebaasi edastama, et panustada teadusse:

1. Uuri kevademärke (20 valitud liiki) märtsist juunini ja täida käesolev tööleht:

2. Seejärel kanna tulemused sisse siin: https://legulus.tools/#/ või saada täidetud tööleht programmijuhile (Marje Loide, marjeloide@gmail.com).
Vajadusel kasuta Leguluse andmete sisestamise videoõpetust ning juhendit.

Abimaterjalid:

Samuti kutsume kõiki huvilisi osalema Fenoloogia õppepäeval Matsalus 1. aprillil 2022. a (täpsem info ja registreerimine peagi!).

25.02-25.04 toimub ka BSP rahvusvaheline kevadmärkide BioBlitz iNaturalist keskkonnas, mille eesmärk on võrrelda kevade tulekut eri läänemere-äärsetes riikides. Sellel loodusvaatlusmatartonil saab pildistada ja määrata kõik liigid, mida kohate. BioBlitzi tulemusi tutvustatakse mini veebikonverentsil 25.aprillili. LISAINFO JA REGISTREERIMINE.