Menu Close

Toimus meeskonnamänguga “Mission Z: One last chance” tutvumine Tartu loodusmajas

mission z

Laupäeval 5.veebruaril said Unesco ühendkoolide võrgustiku liikmed esimest korda Tartu loodusmaja saalis proovida interaktiivset hariduslikku mängu “Mission Z: One last chance”.

Kujutle, et inimkonna saatus on sinu kätes – sulle antakse vahendid, mille abil hõivata uusi maa-alasid, kus leidub inimestele olulisi ressursse. Aega on vähe ja ressursse ei jagu kõigile! Saad sa olla kindel, et jääd konfliktiolukorras oma põhiväärtustele kindlaks ja suudad ära hoida katastroofi?

Tegemist on meeskonnamänguga, kus inimkond on asustamas uut planeeti ja iga meeskond peab leidma oma koha. Mängus käsitletakse säästliku ressursikasutuse, konflikti ja rahu, rände ja territooriumide hõivamise teemasid. Selle aasta lõpuks on plaanis luua mängu eestindatud versioon, mis keskendub just kliimamuutuste teemale.

Päeva viisid läbi mängu loojad Joakim Arnoy Norrast ja Javi Quilez Hispaaniast. Saime osalenud õpetajatelt, huviringide juhendajailt ja õpilastelt saime väärtuslikku tagasisidet ja palju häid ideid uue versiooni loomiseks. Aitäh osalejatele!

Mängu eestindamist veavad Unesco ühendkoolide võrgustiku koordinaatorid Tartu loodusmaja ja MTÜ Mondo. Seminaripäeva toimumist kaasrahastasid Keskkonnainvesteeringute Keskus, Euroopa Komisjon ja Välisministeerium arengu- ja humanitaarabi vahenditest.

Fotod: Javi Quilez