Menu Close

Toimus 20. Tallinna koolidevaheline linnuviktoriin

linnuviktoriin

16. detsembril 2022 toimus Tallinna koolidele mõeldud linnuviktoriin, kus osalesid edukalt ka BSP võrgustiku Tallinna liikmeskoolid. Tallinna Linnuklubi korraldas klubi sünnipäeva puhul traditsioonilise koolidevahelise ülelinnalise linnuviktoriini juba 20. korda, mis toimus seekord Tallinna Lilleküla Gümnaasiumi aulas, kus klubi ka 2001. aastal asutati. Kooli bioloogia süvaõppe klassidest said oma looduse- ja linnuhuvi mitmed praegu tuntud ornitoloogid.

Viktoriini üks eesmärke oli BSP lindude ökoloogia programmis osalevaid õpilasi suunata lugema loodusajakirjades ilmunud linnuteemalisi materjale ning õppida linde tundma välimuse ja hääle järgi. Kõik BSP lindude ökoloogia programmis osalevad Tallinna koolid olid viktoriinile saatnud oma õpilaste võistkonnad, kes saavutasid ka väga häid tulemusi. Osalejaid oli ka teistest koolidest, kes veel pole BSP liikmed ja loodame, et üritus innustas ka neid tulevikus BSP linnuprogrammis osalema.

Linnuviktoriinil osalejad vastasid valikvastustega küsimustele, mis koostati ajakirjades “Eesti Loodus” ja “Tiirutaja” 2022. a. ilmunud linnuteemaliste artiklite põhjal. Tunda tuli samuti neis materjades avaldatud linde piltide järgi.

Linnuviktoriinil osales 17 võistkonda 11 koolist. Põhikooli 5-liikmelisi võistkondi oli kohal 12 ja gümnaasiumi võistkondi 5. Eriti tubli eeltöö olid teinud õpilaste ettevalmistamisel õpetajad, kes saatsid linnuviktoriinile 2 võistkonda nagu Rozalia Gabon (Juudi gümnaasium), Maarja Doyle (Merivälja põhikool), Helina Reino (Gustav Adolfi gümnaasium), Eliis Maripuu (Lilleküla gümnaasium) Kaisa-Helena Luht (Inglise Kolledz) ja Eliis-Beth Rosen (Kadrioru Saksa gümnaasium).

Esikohtadele tulnud võistkondade õpilastele andis Tallinna Linnuklubi 2023.aasta linnukalendri ning Eesti Harrastuskalastajate Liit kirjabloki.
Väljaspool eelpool nimetatud võistlust kuulati linnuhääli lindudelt, kellest oli juttu linnuviktoriini küsimustes. Nende lindude häälte tundmine oli aga enamikel õpilastel üsna kehvapoolne. Väga headeks linnuhäälte tundjateks osutusid Gustav Adolfi Gümnaasiumi õpilaste paar ning teistest enam tundsid ka Laagna gümnaasiumi 9.kl. õpilased, Tallinna Inglise Kolledzi gümnasistide I võistkond ja Gustav Adolfi Gümnaasiumi põhikooli võistkond. Linnuhäälte tundjaid õpilasi tunnustati ornitoloog Peep Veedla linnuraamatutega.

Kõik linnuviktoriinil osalenud õpilased saavad osaleda jaanuaris 2023. a. rahvusvahelisel kesktalvisel veelinnuloendusel Tallinna Linnuklubi ornitoloogi Tiit Vohta juhendamisel.

Detailsed viktoriini tulemused leiab siit:

Suur tänu linnuviktoriini korraldajatele, võõrustanud koolile ja kõigile loodusainete õpetajatele! BSP-l ja Tallinna Linnuklubil on hea meel, et õpetajad peavad oluliseks lindude tundmist, loodusajakirjade lugemist ning suunavad oma õpilased ka sel alal võistlema.

Tallinna koolidele linnuviktoriini läbiviimist ja aastaajaliste linnuretkede läbiviimist toetab Tallinna Keskkonna-ja Kommunaalamet.